Savivaldybėje – nerimas dėl viešųjų pirkimų

Siųsti Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Keletą mėnesių iš peties pasidarbavę Raseinių rajono savivaldybėje, Valstybės kontrolės auditoriai  pateikė išvadas. Pasirodo, kad viešųjų pirkimų pažeidimų vis dėlto neišvengė rajono Savivaldybės administracija. Vykdydama Viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcijos darbų viešuosius pirkimus, Savivaldybė išskaidė bendrą investicijų projekto vertę į dalis pagal konkrečiais metais iš valstybės biudžeto gaunamą finansavimą, o rangos sutartyse nurodė ne fiksuotą, bet galimą sutarties kainą. Viešųjų pirkimų įstatymas pažeistas ir įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą Savivaldybės vidaus administravimo tobulinimo projektą.Dėl pastarojo projekto įgyvendinimo tyrimą atliko ir Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri dėl nustatytų pažeidimų pareikalavo Savivaldybės administracijos nutraukti pasirašytą sutartį. Tai itin skausmingas precedentas, nes projekto vertė – daugiau nei vienas milijonas litų, kurių didžioji dalis (ne mažiau 85 proc.) – ES lėšos.

Valdžia keitėsi kaip kojinės

Valstybės kontrolės audito metu Savivaldybei iki 2010 m. gruodžio 16 d. vadovavo meras Petras Vežbavičius, nuo 2010 m. gruodžio 16 d. – meras Dainius Šadauskis. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas iki 2010 m. lapkričio 25 d. ėjo Dainius Baltrušaitis, nuo 2010 m. lapkričio 25 d. iki gruodžio 27 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas laikinai perėmė administracijos direktoriaus pavaduotojas Algirdas Gricius, o nuo 2010 m. gruodžio 27 d. direktorius –  Liudas Kavaliauskas.  Tokia valdžios kaita praėjusiais metais (nepamirškime dar rinkimų kampanijos ir naujų pasikeitimų šiemet) negalėjo užtikrinti stabilaus darbo Savivaldybės administracijoje. Vis dėlto, kai kurie anksčiau suplanuoti projektai, kad ir buksuodami, tęsėsi.
Tačiau apsistokime prie pastarųjų dienų problemų – būtent dėl Savivaldybės vidaus administravimo tobulinimo projekto įgyvendinimo, kuris yra labai sudėtingas – apima visą valdymo sistemą nuo strateginio planavimo iki buhalterinės apskaitos bei kitų struktūrų veiklos. Iš esmės projekto išlaidų sąmata susideda iš programinės įrangos (jos atskirų modulių – strateginio planavimo, personalo, darbo užmokesčio ir kt. įdiegimo) ir kompiuterinės technikos pirkimo, instaliavimo bei priežiūros.

Viešųjų pirkimų tarnybos demaršas Savivaldybei

2009 metų pabaigoje Raseinių rajono savivaldybė paskelbė atvirą konkursą „Veiklos, finansinių ir materialinių išteklių valdymo ir apskaitos sistema, jos diegimo ir priežiūros paslaugos, techninė įranga, darbuotojų mokymai“. Šį konkursą laimėjo UAB „Affecto Lietuva“ ir  su ja 2010 metų rugpjūčio 18 d. buvo sudaryta pirkimo sutartis. Minėta bendrovė įsipareigojo Raseinių rajono savivaldybei parduoti visą produktą – tai yra, tiek programinę įrangą, tiek liaudiškai vadinamą „geležį“ – serverius ir kitus kompiuterinės technikos kom-ponentus. ES pinigus šiems pirkimams skirstė Europos socialinio fondo agentūra, kuri skelbiamuose konkursuose ir sutarčių pasirašyme bei vykdyme nieko blogo neįžvelgė. Todėl, nors ir vėluojančiais terminais (sistema turėjo pradėti veikti nuo 2010 metų), bet darbai pajudėjo į priekį.
Viskas klostėsi pakankami sėkmingai – palaipsniui sistema buvo diegiama, ir šiuo metu ji yra baigiamojoje fazėje (didžioji dalis jos modulių jau veikia). Tačiau šių metų balandžio mėn. kaip žaibas iš giedro dangaus trenkė Viešųjų pirkimų tarnybos raštas, kuris įpareigojo Raseinių rajono savivaldybės administraciją nutraukti pirkimo procedūras ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Vėliau įvertinusi ir apibendrinusi su pirkimu susijusius dokumentus, Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo, kad pirkimo sutartis su UAB „Affecto Lietuva“ sudaryta pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Atsižvelgdama į tai, jog Civiliniame kodekse nustatyta, kad imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, Taryba mano, kad perkančioji organizacija turėtų nutraukti sutartį ir, esant poreikiui, organizuoti naują viešąjį pirkimą. Paprasčiau kalbant, Viešųjų pirkimų tarnyba nusprendė, kad programinę įrangą ir kompiuterinę techniką reikėjo pirkti atskirai, taip užtikrinant didesnes pardavėjų konkurencines galimybes ir pirkimo skaidrumą.

Administracijos direktorius neatmeta galimybės nutraukti sutartį

Savivaldybės administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis stebisi, kodėl Viešųjų pirkimų tarnyba, patikrinusi konkurso sąlygas ir neįžvelgusi jokių pažeidimų, leido jį
vykdyti. Vėliau, prabėgus nepilniems metams, kažkodėl nusprendė, kad techninę įrangą (kaina apie 100 tūkst. Lt) reikėjo pirkti atskirai. Pasak administracijos vadovo, atskirai perkant programinę ir techninę įrangą, galėjo iškilti nenumatytų problemų – dėl instaliavimo suderinimo ir panašiai. „Palyginsiu paprastu gyvenimišku pavyzdžiu. Jei vienoje parduotuvėje tau siūlo pirkti programinę įrangą kartu su kompiuteriu ir tu žinai, jog kompiuteriai kitose parduotuvėse kainuoja tiek pat, o čia viskas jau parengta darbui, tai tokiu atveju nesuktumei galvos. O jeigu vienoje parduotuvėje nusipirktume programinę įrangą, kitoje – kompiuterį, bet ta įranga kompiuteryje neveiktų, nes mes neįvertinome ar nepasižiūrėjome kokių nors niuansų, kažką praleidome specifikacijoje. Kas tada? Mūsų atveju firma duoda pilną garantiją“, – sakė D. Baltrušaitis.
Administracijos vadovas neatmetė tokios minties, kad sutartis gali būti ir nutraukta. Kokios gali buti pasekmės, nesunku įsivaizduoti. Neabejotinai UAB „Affecto Lietuva“ paduotų Savivaldybės administraciją į teismą dėl sutarties nutraukimo. Kol kas nesimato jokių priežasčių, dėl kurių „Affecto Lietuva“ nelaimėtų. Šuo metu Savivaldybės administracija yra padavusi prašymą Europos socialinio fondo agentūrai dėl eilinio mokėjimo, todėl labai svarbu, kaip ji sureaguos į Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonę. Jeigu agentūra pareikš pretenzijas, tuomet, D. Baltrušaičio nuomone, galbūt tektų nutraukti sutartį. Šiuo metu dėl susidariusios situacijos intensyviai konsultuojamasi su teisininkais. Neatmetama ir tokia galimybė, kad pralošus bylą kompanijai „Affecto Lietuva“, tektų į teismą paduoti Viešųjų pirkimų tarnybą. Beje, Viešųjų pirkimų tarnyba jau turėjo kreiptis į teismą dėl to, kad Raseinių rajono savivaldybės administracija neįvykdė jų reikalavimo – per nustatytą terminą nenutraukė sutarties su „Affecto Lietuva“.

Kas gali būti paslėpta po įstatymų straipsniais?

Kartais valstybinės institucijos, turinčios tam tikrą įstatymų taikymo sankcijų galią, elgiasi gana griežtai – žiūri nuo pirmos įstatymo eilutės. Viešųjų pirkimų tarnyba,
sustabdydama pirkimo procedūrą, iš pirmo žvilgsnio lyg ir gina viešąjį interesą. Šitokiu būdu gal ir bus sutaupytas tūkstantis – kitas. Vis dėlto tas pats viešasis interesas dėl tokių įstatymo eilučių taikymo esamu atveju patirtų dar didesnius nuostolius, nes naujos sistemos įgyvendinimo terminai užsitęstų. Nuostolius patirtų ir Savivaldybė, ir pardavėjas.
Pasak valstybės pareigūno, nenorėjusio skelbti pavardės, neretai konkuruojančioms firmoms pralošus konkursus, skundžiamasi ir pasitelkiamos į pagalbą kontroliuojančios valstybinės institucijos. Neatmetamas šis variantas ir mūsų Savivaldybės konkurso atveju.
Akivaizdu, kad dėl naujų standartų sistemos diegimo savivaldybės tapo savotiškomis įkaitėmis. Kažkodėl Vyriausybei pavaldžios institucijos nesiėmė šio klausimo spręsti centralizuotai – pavyzdžiui, išbandyti keletą pilotinių projektų savivaldybėse ir vėliau patobulintą sistemą įdiegti visoje savivaldoje. Nueita paprastesniu keliu – visi reikalai primesti pačioms savivaldybėms. Finansų ministerija, išleidusi sudėtingiausius, iki tol nematytus viešojo sektoriaus apskaitos standartus, paprasčiausiai „pasiplovė“. Gal ir nieko keisto, juk visada lengviau reikšti pretenzijas nei prisiimti atsakomybę, o dėl išskaidytų projektinių lėšų, matyt, turėta savų interesų.

3 Komentarai

 1. surskis

  2011-06-27 23:54

  gėda jam ir jį pastačiusiems

 2. Elena

  2011-06-28 23:55

  Matai ne tik bityne, bet ir buhalterijoje nesiseka.

 3. ?

  2011-06-29 11:07

  Kodėl neparašėte apie Valstybės kontrolės 2011 m. gegužės mėn. sprendimą apie viešuosius pirkimus? Gėda?
  Viskas bus, viskas dar tik prasideda…