Savivaldybės pertvarka įpusėjo

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Lapkričio 2-ąją, per pačias Vėlines, Raseinių r. savivaldybės vadovai – meras Remigijus Ačas, vicemeras Sigitas Vaičius bei administracijos direktorė Aurelija Ložytė –
rajono žiniasklaidos atstovus sukvietė į spaudos konferenciją, kurioje supažindino su Savivaldybės pertvarkos procesais: naująja administracijos struktūra, jau įvykusiais pokyčiais bei ateities perspektyvomis.                

Procesas tik įpusėjo   

Iki reorganizacijos savivaldybėje buvo 182 darbuotojai. Paskutinįjį spalio penktadienį iš pareigų buvo atleistas 21 žmogus, dar 7 per pastaruosius kelis mėnesius darbo vietas apleido savo noru.  

Pasak administracijos direktorės A. Ložytės, reorganizacijos procesas dar tik įpusėjo: atsirado laisvų darbo vietų, joms užimti per ateinančias porą savaičių bus paskelbti konkursai tiek skyrių vedėjų, tiek specialistų pareigoms užimti. Planuojama, kad reorganizacijai pasibaigus Savivaldybės administracijoje liks apie 154 etatai. Taigi savivaldos aparatas sumažės apie 30 darbuotojų. Savivaldybės vadovai tikisi Kalėdas pasitikti su visiškai sukomplektuota komanda.                    

Du departamentai   

Savivaldybės administracijoje naujovė – įkurti du departamentai: Ekonomikos ir ūkio departamentas bei Švietimo ir socialinių reikalų departamentas.    

Buvusi Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė be jokio konkurso tapo Ekonomikos ir ūkio departamento direktore. Pasak A. Ložytės, atlikus neeilinį vertinimą, I. Antanaitienei buvo pakelta tarnybinė kategorija, taigi kandidatė atitiko visus reikalavimus šioms pareigoms užimti. Ekonomikos ir ūkio departamento direktorei tiesiogiai pavaldūs Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius.      

Antrajam, Švietimo ir socialinių reikalų departamentui, laikinai vadovaus Regina Petreikienė, iki šiol laikinai ėjusi Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjos pareigas. Šiam departamentui priklauso Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius, Socialinės paramos skyrius bei Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius.    

Tiesiogiai pavaldūs administracijos direktorei liko 6 skyriai, rajono seniūnijos ir 3 pavieniai specialistai: Savivaldybės gydytojas, kokybės vadybos vyr. specialistas ir
viešųjų ryšių vyr. specialistas.                

Skyriai laukia vedėjų  

Kadangi buvo atleisti kai kurių skyrių vedėjai, kol įvyks konkursai, jų pareigas laikinai pavesta eiti atitinkamiems specialistams. Artimiausiu metu bus paskelbti konkursai vedėjo pareigoms užimti net 6 skyriuose: Centralizuotos buhalterinės apskaitos, Kaimo reikalų, Socialinės paramos, Architektūros ir teritorijų planavimo, Strateginio planavimo ir projektų valdymo bei Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos.                

Reorganizuoti skyriai   

Kai kurie Savivaldybės administracijos skyriai permainų išvengė: visos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojos išliko savo darbo vietose, reorganizacija nepalietė ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus. Socialinės paramos skyriaus vedėjo funkcijos laikinai pavestos vyr. specialistei L. Laugalienei, o buvusiai vedėjai A. Palekienei pasiūlytos vyr. specialistės pareigos.  Dalis darbuotojų sutiko pereiti į kitus skyrius, kaip antai L. Melėšienė paliko Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos postą ir tapo Biudžeto ir finansinės analizės skyrių vyr. specialiste. Pasak mero, dabartinė Biudžeto skyriaus vedėja A. Krivickienė jau yra pensinio amžiaus ir planuoja išeiti į užtarnautą poilsį, todėl jai ruošiama pamaina. Į šio skyriaus vedėjos postą pretenduoja dvi specialistės – minėtoji  L. Melėšienė arba I. Juknevičienė, nelygu, kuri geriau perims dabartinės vedėjos sukauptą patirtį.   

Teisės ir personalo skyrius sujungtas su Civilinės metrikacijos skyriumi, jame darbuosis naujas teisininkas Andrius Petruškevičius, iki šiol dirbęs LR Seime, jam paskirtas tarnybinis butas. Mero žodžiais tariant, naujasis teisininkas Raseiniuose įžvelgė didesnes perspektyvas nei Vilniuje.  Į vieną sujungti ir Bendrųjų reikalų bei
Informacinių technologijų skyriai, vedėjo pareigose liko R. Simonavičius. Šiame skyriuje atsisakyta vienos archyvo darbuotojos, sargų, sumažėjo valytojų, taip pat
atleista A. Palubinskienė, vyr. specialistė, protokolavusi tarybos posėdžius.  A. Ložytė bandė paaiškinti, kad nuo šiol posėdžių protokolais turės pasirūpinti Mero tarnyba, tačiau meras dėjosi labai nustebintas tokios naujienos ir užsiminė, kad ši našta ko gero atiteks administracijos kalbos tvarkytojai.    

Apkarpytas Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius, jame liko 5 darbuotojai – atleista vyr. specialistė A. Cicėnienė, o A. Pagarauskaitei pasiūlytos kokybės vadybos vyr.
specialistės pareigos.  

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui ir toliau vedėjaus R. Pareigis. Šiame skyriuje iš pareigų atleistas vyr. specialistas G. Dukauskas,  viena darbuotoja atkelta iš Strateginio planavimo skyriaus. Kadangi didelė dalis vykdomų projektų susiję su statybomis, į Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių planuojama priimti specialistą, turintį statybinį išsilavinimą.    

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pareigas laikinai eina vyr. architektas A. Mockus. Kaip žinome, K. Krikštanaitė prieš keletą savaičių šį postą paliko savo noru. Iš pareigų atleista vyr. specialistė kultūros vertybių apsaugai G. Pečkaitienė. Administracijos direktorė tvirtino suprantanti, kokia svarbi sritis yra kultūros paveldas, tačiau ji tikisi, kad labai greitai pavyks atrasti specialistą šiai nišai užpildyti. Taip pat atleistas V. Oržekauskas, vienas iš dviejų šiame skyriuje dirbusių ekologų. Manoma, kad visais ekologiniais reikalais pasirūpins vyresn. specialistė V. Kundrotienė.    

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriui laikinai vadovauja melioracijos specialistas V. Bacys. Meras teigė, kad ateityje didelis dėmesys bus skiriamas melioracijos projektams, todėl skelbiant konkursą vedėjo pareigoms užimti vienas iš reikalavimų – aukštasis melioratoriaus išsilavinimas. Daug aistrų visuomenėje, o ypač -tarp ūkininkų, sukėlė A. Žukausko atleidimas iš vedėjo pareigų. Meras tikino, kad A. Žukauskui buvo pasiūlytos specialisto pareigos, paliekant tą patį atlyginimą, tačiau jis pasiūlymo atsisakė ir metė valstybės karjeros tarnybą. Iš pareigų atleisti specialistai A. Bartkus ir R. Oržekauskienė. Skyrių papildė vyr. specialistė L. Sirvidienė, iki šiol dirbusi Strateginio planavimo skyriuje. Anot administracijos direktorės, L. Sirvidienė tiesiogiai dirba su kaimų bendruomenėmis, kaimo plėtros programos projektais, todėl toks žingsnis buvo logiškas.   

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėjo vieta kol kas laisva, šiame skyriuje liko dirbti 3 specialistai. Kadangi buvo panaikintas Viešųjų pirkimų skyrius, iš darbo atleista D. Milašauskienė, o vyr. specialistė D. Banienė nuo šiol dirbs Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriuje.   

Rajono vadovų teigimu, iš pareigų atleisti specialistai neturėjo tinkamo išsilavinimo, jiems trūko kompetencijos arba jau buvo peržengę pensinio amžiaus ribą.    Liaudyje teko girdėti kalbų, neva kai kurie valstybės karjeros tarnautojai iš darbo buvo atleisti neteisėtai, todėl ketina kreiptis į teismą.                  

 Tikisi sutaupyti    

Konkrečios sumos, kiek Savivaldybei atsieis administracijos pertvarka, A. Ložytė neįvardijo: galbūt kai kurie iš pareigų atleisti valstybės tarnautojai netrukus susiras
darbą ir jiems nebereikės mokėti išeitinių kompensacijų. Nemenką sumą teks pakloti išmokoms už nepanaudotas atostogas, nes nemaža dalis darbuotojų buvo įpratę metų metais neatostogauti. Pasak mero, šią ydą reikės išgyvendinti, nes yra tokių asmenų, kuriems išmokos vien už nepanaudotas atostogas siekia net 16 000 Lt.    

Administracijos direktorė A. Ložytė nusiteikusi optimistiškai. Jos preliminariais skaičiavimais, jau kitąmet, 2012-aisiais, pavyks sutaupyti daugiau, nei dabar bus išleista administracijos struktūros pertvarkai.

4 Komentarai

 1. Klausimas naujam juristui

  2011-11-10 21:21

  ” Pasak A. Ložytės, atlikus neeilinį vertinimą, I. Antanaitienei buvo pakelta tarnybinė kategorija, taigi kandidatė atitiko visus reikalavimus šioms pareigoms užimti.”
  Darbuotojui paprašius užimti aukštesnes pareigas, gali būti atliekama neeilinė atestacija ir siūloma darbdaviui paaukštinti pareigose.
  Kategorija yra suteikiama pareigybei, o ne žmogui, kuri atestacijos metu negali būti pakelta.
  “Antrajam, Švietimo ir socialinių reikalų departamentui, laikinai vadovaus Regina Petreikienė, iki šiol laikinai ėjusi Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjos pareigas”
  Prieš atliekant neeilinę atestaciją norint paaukštinti pareigose, ponia Regina turėti patapti vyriausiaja specialiste. Na, vertas dėmesio karjeros šuolis. Kas turi tokią kompetenciją?
  Įstatymas darbdaviui numato prievolę išleisti valstybės tarnautoją kiekvienais darbo metais.

 2. kitas klausimas

  2011-11-11 11:26

  Raseinų savivaldybėje- vsio zakono. Ber kai juristas vertintų darbuotojų atleidimą nedarbingumo metu. Kaip pavadinti tokį atleidimą, kai darbuotojas ne paskubom paprašė trumpalaikio biuletenio, o yra rimtas ir gan sunkus ligonis, tačiau buvo atleistas? Ar tokie dalykai Lietuvoje jau galimi?

 3. Pastebėjimas

  2011-11-17 10:33

  Savivaldybės valdininkai viršija savo įgaliojimus. Visiškai neskiria kas yra valstybės ir kas savivaldybės lėšos.. Nesuvokiama kas yra valstybės deleguotos funkcijos.

 4. Skelbimas

  2011-11-17 18:11

  Rašau straipsnius ‘skaitytojų laiškai’ skyrelyje. Galiu paskųsti neįtinkančius darbuotojus kaip pasakys krikščionis S.Vaičius. Galiu pasirašyti moteriškais ir vyriškais vardais. Atlyginimas pagal susitarimą, priklausomai nuo viešųjų pirkimų atkatų ir kontrabandos srautų.