S?kmingai ?gyvendintas projektas Augu aktyviai jud?damas

Versija spausdinimui

2019 metais Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijoje startav?s Sporto r?mimo fondo finansuojamas projektas Augu aktyviai jud?damas baig?si.
Gegu?s 23 d. organizuotas finalinis baigiamasis projekto renginys, jame dalyvavo gausus b?rys 611 met? vaik?. Judru?i? lygos kapiton? Akvil?, padedant pradinio ugdymo mokytojoms, organizavo nuostabi? sporto, judesio ir diugesio kupin? vent?. Projekto vadov?, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Jonaitien? pasveikino susirinkusiuosius, primin? projekto ?gyvendinimo pradioje ikeltus tikslus ir udavinius, dar kart? pasidiaug? ?rengta ma?j? aidimo aiktele, organizuotomis veiklomis, pa?iais aktyviausiais lygos dalyviais ir j? pasiektais rezultatais. Dominyka, Jogail?, Urt? ir Jok?bas dr?siai papasakojo, koki? naud? jiems dav? dalyvavimas Judru?i? lygos veikloje.
Po manktos visi isiskirst? ? keturias zonas, jose vyko ?vairios sportin?s rungtys. Mokiniai tur?jo galimyb? dar kart? susirungti, kas ilgiausiai ikybos (kabik? rungtis), taikliausiai m?tys ? krep? (metik? rungtis), grei?iausiai ?veiks estafe?i? ruo? (vikruoli? rungtis) ar bus nepralenkiamas atlikdamas laipiojimo uduotis (lipik? rungtis). Po smagiai ir naudingai praleist? dviej? valand? visos komandos gr?o ? aiktel?, kur lauk? smagiausia renginio dalis apdovanojimai! Neliko n? vieno neapdovanoto: rung?i? nugal?tojai gavo pad?kas, aktyviai dalyvav? Judru?i? lygos veiklose gavo pad?kas ir atminimo enklelius, visi dalyvav? vent?je gavo sveikuolik? priz? vaisi?.
Projektas baig?si, bet aktyvios veiklos aidim? aiktel?je t?sis ir toliau, nes daugeliui mokini? aktyvus laiko leidimas aiktel?je tapo kasdieniu ?pro?iu.
Projektas Augu aktyviai jud?damas bendrai finansuojamas Sporto r?mimo fondo l?omis, j? administruoja vietimo main? paramos fondas.

Jolanta Jonaitien?,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komentarų nėra