Seni?nij? varybos Kelm?je

Versija spausdinimui

Gintautas BAL?AITIS

Raseini? KKSC direktoriaus
pavaduotojas suaugusi?j? sportui

Raseini? rajono sportininkai anks?iau varydavosi Kauno apskrityje. iais metais jau tenka j?gas ibandyti su iauli? apskrities rajon?, miest? atstovais. Rugs?jo 3
d. gana gausi Raseini? rajono seni?nij? sportinink? delegacija (apie 30 moni?) nuvyko ? Kelm? dalyvauti iauli? apskrities seni?nij? sporto aidyn?se. Var?si iauli?
miesto, Radvilikio, Raseini?, Jonikio, Akmen?s, Pakruojo, Kelm?s, iauli? rajon? komandos. Dalyvavome septyni? sporto ak? varybose krepinio, futbolo, parko tinklinio, achmat?, aki?, smiginio ir seni?n? trikov?s. Pasirod?me tikrai garbingai net penkiose sporto akose tapome prizininkais. Antrosios vietos apdovanojimus ikovojo Raseini? miesto seni?nijos smiginio komanda ir Ariogalos miesto seni?nijos mergin? parko tinklinio komanda. Tre?iosios vietos apdovanojimai atiteko Vidukl?s seni?nijos krepininkams (41 met? ir vyresni), Raseini? miesto seni?nijos achmatininkams ir Vidukl?s seni?nui Gy?iui ulinskui, dalyvavusiam seni?n? trikov?s varybose. Vidukl?s seni?nijos krepininkai (20-40 met?) ir futbolininkai, Ariogalos miesto seni?nijos parko tinklinio atstovai ir Raseini? miesto seni?nijos akininkai ikovojo penkt?sias vietas. Taigi rajono seni?nij? sportininkai puikios nuotaikos laukia tolimesni? sportini? start?.

Komentarų nėra