Septintojo šaukimo tarybos startas

Kristina BENDŽIŪTĖ [1]

Balandžio 11-osios rytmetį visi 25 naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai Savivaldybės posėdžių salėje šildė nuo išėjusiųjų sėdimųjų vos spėjusius atvėsti krėslus. Pirmose gretose puikavosi partijos Tvarka ir teisingumas atstovai – visi taryboje naujokai, tai eksparlamentaras Remigijus Ačas su savo žaviomis padėjėjomis Aldona OnaRadčenko bei Jūrate Garliauskiene, dailininkas-verslininkas Saulius Matelis, šoumenas Edgaras Juška, zooinžinierius Algimantas  Mielinis. Darniame būrelyje spietėsi koalicijos RASAI nariai – nenugalima žuvies pramonės komanda: Jordanas Kenstavičius, Kristina Bartkutė, Česlovas Kenstavičius, Edita Bartuševičiūtė, Regina Petrokienė ir vienintelis iš jų ne žuvininkas Vaclovas Šimaitis. (Raseinių padangės žvaigždės leidžia spėti, kad ateinantieji 4 metai bus ganėtinai palankūs gimusiems po Žuvų ženklu. – aut. pastaba). Kiek tolėliau vienu du kiurksojo visiems gerai pažįstami Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovai Linas Dargevičius bei Sigitas Vaičius.Kitapus salės – marga opozicijos sanglauda: koalicijos „Teisingas sprendimas“ atstovai Valdemaras Jacikas ir Darius Ulickas; seni politikos vilkai socialdemokratai Liudas Kavaliauskas, Ona Babonienė, Antanas Kilčauskas, Gediminas Kazys Galubauskas ir tarybos nario mandatą pelnytai vėl išsikovojęs Gintautas Mikolaitis; Darbo partijos nariai Romaldas Zubiela, Vaidas Kuzmarskis, Gitana Rašimienė ir tarybos naujokas veterinaras Ričardas Bartkus.
Pirmąjį 7-ojo šaukimo tarybos posėdį, visiems oriai sugiedojus Lietuvos himną, pradėjo Juridinio skyriaus vedėjas Virginijus Pocius. Jis suskubo pranešti, kad baigėsi ankstesnės tarybos mero, vicemero, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo įgaliojimai. Tačiau prieš pasineriant į malonų postų pasiskirstymo sūkurį reikėjo atlikti būtinus formalumus. Tarybos nariai alfabeto tvarka vienas po kito išdidžiai kopė tribūnon, padėję ranką ant Konstitucijos prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas Savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus, raitė parašus, o V. Pocius neslėpdamas šypsenos dosniai jiems dalijo tarybos nario mandatus, draugiškus rankos paspaudimus, gėlytes.   Mero postui pasiūlyti 4 kandidatai Raseinių rajono savivaldybės mero postui buvo pasiūlyti 4 kandidatai:  Remigijus Ačas,  Darius Ulickas, Česlovas Kenstavičius ir Linas Dargevičius.  Du pastarieji tarybos nariai atsisakė garbės kandidatuoti į mero postą, taigi dėl rajono vadovo kėdės nelygioje kovoje susirungė Remigijus Ačas ir Darius Ulickas.

Kandidatas Nr. 1

„Ateina koalicija, nusiteikusi rimtai dirbti – tęsti pradėtus darbus ir įgyvendinti naujus sumanymus“, – pradėjo savo programinę kalbą R. Ačas. Kandidatas sakė pasitikintis koalicijos partneriais, vertinantis jų strateginį mąstymą, o bendri planai ir siekiai brendo ne vienerius metus. R. Ačas patikino, kad  ir artimiausiu metu, ir ateityje bus daromi toli siekiantys darbai, kurie bus pastebimi ir po dešimtmečių, apie juos galės kalbėti ateinančios kartos. „Pradėję dirbti Savivaldybėje kažkodėl galvojame, kad turime užlopyti tik vieną kitą gatvės duobę, bet niekada nepagalvojame apie strateginius dalykus, kurie bus reikalingi miestui po 10, 20, 30 metų. Jei būsiu išrinktas meru, tikrai stengsiuosi suburti ir poziciją, ir opoziciją bendriems darbams, kurie ateityje būtų teigiamai įvertinami ir atsilieptų viso rajono ir miesto gyventojų gerovei. Prižadu vadovautis tokiais principais ir tikiuosi palaikymo ateities darbuose.“

Žaibo turnyras

Opozicijos atstovai R. Ačui surengė tikrą žaibo turnyrą, kurio esmė – kuo greičiau teisingai atsakyti į pateiktą klausimą.
O. Babonienė:-    Tai kiek laiko jūs dirbsite rajono taryboje: iki Seimo rinkimų ar visą kadenciją?
R. Ačas:
- Jei tik jūs manęs nenuversite, esu pasiruošęs dirbti visą kadenciją, o jei Dievas padės, ir jūs padėsite, tai galbūt ir kitą kadenciją. G. Rašimienė:
- Kelių žmonių komanda dirbs mero tarnyboje, jei galite, įvardinkite jų asmenybes ir kiek tai kainuos Savivaldybės biudžetui?
R. Ačas:
- Komanda bus tokia, kad rajono Savivaldybės biudžetui kainuotų kuo mažiau. Manau, kad merui nėra tikslinga turėti apmokamus padėjėjus, patarėjus – jei būsiu išrinktas, to atsisakysiu. Tačiau įsivaizduoju, kad tarybai aptarnauti būtų reikalingas tarybos sekretorius, kuris būtų profesionalas, kokybiškai paruoštų sprendimų projektus. Lauksiu pasiūlymų ir iš pozicijos, ir iš opozicijos, kas galėtų tokioje vietoje dirbti. Su koalicijos partneriais esame aptarę, kad taupant savivaldybės lėšas netikslingas yra ir administracijos direktoriaus pavaduotojo etatas.
V. Jacikas:
- Jums, kaip būsimam merui, tiek požiūriai, tiek moraliniai dalykai turėtų būti labai svarbūs. Norėčiau, kad pakomentuotumėte savo žodžius, išsakytus „Lietuvos ryte“ 2009-06-15 [2], kur jūs rekomendavote visai lietuvių tautai perskaityti knygą apie Hitlerį. Tai vis dėlto ko mes turėtumėme iš jos pasimokyti?
R. Ačas:
- Aš jums patarčiau tą knygą perskaityti, manau, rastumėte gerų minčių. O tai, kaip „Lietuvos rytas“ interpretuoja vieną ar kitą pasakymą, aš tikrai nenorėčiau komentuoti, tai yra jų sąžinės reikalas. Gerbiu mūsų valstybės demokratinius procesus, spaudos laisvę. Kartais ji balansuoja ant įstatymo ribos, tačiau visuomenei reikalingos visokios nuomonės.
R. Zubiela:
- Kaip jūs vertinate politikų spaudimą stoti į jūsų partiją, kad išsaugotų savo darbą? Tai Rasos Šebelskienės atvejis. Ką galėtumėte paakyti?
R. Ačas:
- Manau, kad nei vienas Raseinių savivaldybės tarnautojas iki savivaldos rinkimų nepatirdavo tokio spaudimo, kaip iš Darbo partijos. Nenorėčiau komentuoti jūsų veiksmų. Žinoma, visos partijos linkusios kompetentingus žmones vilioti į savo gretas, galbūt reikėtų atsisakyti tos ydingos praktikos. Bet jeigu jūs nediktuotumėte tų madų rajone, mes turbūt taip nesielgtumėme.
G. Mikolaitis:
- Kaip vertinate jūsų sąrašo narės „Liepaitės“ darželio direktorės Kavolienės vadovaujamai įstaigai mūsų savivaldybės kontrolierių surašytą aktą apie labai didelius sunaudotų daržovių kiekius?
R. Ačas:
- Vertinu labai neigiamai, jeigu tai faktai, jei lems likimas, pradėjęs dirbti aš susipažinsiu su medžiaga, dabar žinau tik tiek, kiek žiniasklaida rašo. Tai vertinu labai neigiamai, tik gaila, kad praėjusios kadencijos trijų mėnesių valdžia neišsprendė šito klausimo.
V. Kuzmarskis:
- Praeitoje kadencijoje buvo labai aštriai nagrinėjamas Autobusų parko klausimas. Ar buvote įmonės steigėjas ir akcininkas, iš kurios buvo pirkti autobusai?
R. Ačas:
- Ačiū, kolega, kad jūs toliau vystote tą mintį. Kai jūs kartu su Romaldu dalyvavote teisme, tada jis sakė, kad rinkimai baigiasi, reikėtų viską baigti. Aš manau, kad tai
buvo rinkimų kampanija, ir tas Kontrolės komiteto posėdis truputį politinio atspalvio turėjo. O šiaip tai apie mano akcijas jūs puikiai žinote – buvo viešas pareiškimas –
akcininku buvau 5 dienas, viskas buvo parodyta per televiziją, aprašyta laikraštyje.

[3]Kandidatas Nr. 2

Antrasis kandidatas į mero postą Darius Ulickas kalbėjo vos porą minučių. Jis taip pat žadėjo tęsti ankstesnėje kadencijoje pradėtus darbus, kaip prioritetines sritis išskyrė investicijų pritraukimą, sveikatos apsaugos užtikrinimą, švietimo įstaigų būklės ir ugdymo kokybės gerinimą. „Jei tapčiau meru, nenusigręžčiau nei nuo vieno tarybos nario, o vienas iš mano svarbiausių uždavinių – atskirti politikavimą nuo Savivaldybės administracijos darbo, nes tarybos narių kišimasis į administracijos darbą nėra sveikas“, – trumpai savo siekius išdėstė kandidatas.

Balsavimo rezultatai staigmenų nepateikė

Tarybos nariai be jokių diskusijų pradėjo slapto balsavimo procedūrą. Plika akimi buvo matyti, kad abu kandidatai jaudinasi ir nerimauja, tačiau balsavimo rezultatai staigmenų nepateikė. Po pusvalandžio slapto balsavimo komisijos pirmininkė A. O. Radčenko paskelbė nugalėtoją – rezultatu 14:11 Raseinių rajono savivaldybės meru išrinktas Remigijus Ačas.

Mero dešinioji ranka – tvirtas dešinysis

Naujai iškeptas meras sėdo posėdžio pirmininko vieton, skvarbiu erelio žvilgsniu perskrodė salę ir nieko nelaukdamas pranešė, kad kitas darbotvarkės klausimas – mero pavaduotojo rinkimai, į šį postą siūlomas tarybos narys Sigitas Vaičius.
Vienintelis kandidatas vicemero kėdei užimti prisipažino, kad formuojant valdančiąją daugumą Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijai buvo pasiūlytas vicemero postas. Pasak S. Vaičiaus, partijos taryba šioms pareigoms ketino deleguoti partijos pirmininką Liną Dargevičių, tačiau šis atsisakė motyvuodamas, jog dėsto istoriją abiturientams ir prieš egzaminus niekaip negali palikti savo mokinių. „Eidamas į šį postą nejaučiu džiaugsmo, suprantu, kad laukia didžiuliai darbai ir atsakomybė, – atviravo kandidatas. – Suprantu, kad reikės ieškoti finansinių resursų pradėtiems darbams pabaigti ir naujiems pradėti.“ S. Vaičius sakė sieksiąs, kad po ketverių metų Raseinių rajonas nebūtų minimas kaip turintis mažiau-siai asfaltuotų kelių, taip pat pami-nėjo, kad būtina užbaigti miesto parke pradėtus darbus, atnaujinti turgavietę.
„Esu tvirtas dešinysis, kažkas iš politikų yra pasakęs, kad galvoju tik dešiniu smegenų pusrutuliu,bet aš galvoju abiem. Kitaip mąstančių žmonių nelaikau savo priešais, stengsiuosi bendradarbiauti, tiek su pozicija, tiek su opozicija ir strategiškai galvoti apie Raseinių rajono ateitį“, – išdėstė savo planus S. Vaičius.
Tarybos narys D. Ulickas pasidomėjo, ar neatsitiks taip, kad pasibaigus abitūros egzaminams vicemeru bus perrinktas Linas Dargevičius. S. Vaičius atsakė, kad niekas neuždraus to klausimo svarstyti, jei švietimo reikalai nebus tinkamai sprendžiami:
„Esu pedagogas, baigęs Kūno kultūros institutą, tačiau nuo tų klausimų labai nutolęs, Linas Dargevičius šiuo atveju už mane pranašesnis visa galva.“
Tarybos narė O. Babonienė neslėpė aštrios ironijos: „Ar neatsitiks taip, kad švietimo, kultūros ir kiti darbuotojai, kad dirbtų sąžiningai, bus užrakinami, o kilus gaisrui iškeldinami per langus?“
„Neklausykite, ką kalba bobučių radijas. Jūs turite galvoje įmonę, kurios akcijų aš turiu. Gaisrui kilus durys nebuvo užrakintos, paklauskite apie tą įvykį darbuotojų ir sužinosite, kaip viskas vyko iš tikrųjų“, – atsakė kandidatas.
Daugiau diskusijų dėl vicemero kandidatūros nekilo, taigi ir vėl – slaptas balsavimas. Ar bereikia minėti, kad už Sigito Vaičiaus paskyrimą į vicemero postą balsavo lygiai 14 tarybos narių? Atsakingas mero pavaduotojo pareigas jis pradės eiti nuo balandžio 14 dienos.

Nauja [4]s administracijos direktorius – senas pažįstamas

„Visuomeninio judėjimo RASAI ir dviejų partijų valdančioji koalicija yra apsisprendusi, kad į administracijos direktoriaus postą kandidatą deleguoja RASAI, todėl teikiu Dainiaus Baltrušaičio kandidatūrą į administracijos direktoriaus pareigas“, – išskirtinai ramiai tęsė posėdį meras.
Tribūnon stojo viena iš 2010 m. lapkričio-gruodžio mėn. perversmo aukų – vos prieš ketvertą mėnesių iš administracijos direktoriaus posto išverstas kaunietis Dainius Baltrušaitis, liaudyje plačiai žinomas kaip „importinis direktorius“.
„Man sunku ir vėl stovėti šioje tribūnoje, – neslėpė jaudulio D. Baltrušaitis, – nes žinau, koks sunkus darbas laukia. Lengva nebus, nes rinkiminius pažadus turėsime įgyvendinti mes visi, net ir opozicijos atstovai, nes daugeliu atvejų jų rinkiminiai pažadai sutapo su mūsiškiais.“ D. Baltrušaitis įvardijo, kurias rajono problemas reikia spręsti pirmiausia – tai šilumos kainų mažėjimas, miesto parko tvarkymas. Jis pažymėjo, kad teks taupyti, peržiūrėti biudžetą, optimizuoti kaštus. Tačiau nuskambėjo ir optimistinė gaida, kad resursų tikrai yra ir bus galima sutaupyti vieną kitą milijoną, kurie bus investuojami į rajoną. „Esu nusivylęs, kad kai kurie projektai, kurie man išeinant jau buvo arti pabaigos, iki šiol dar nebaigti, taip pat nuvylė kai kurie teismo sprendimai – galbūt Savivaldybės juristai nedirbo taip, kaip reikia. Tačiau tikiuosi dirbti taip, kad po ketverių metų šią komandą visi atsimins kaip daug nuveikusią“, – atskleidė savo plačius užmojus  D. Baltrušaitis. Tarybos narys V. Jacikas nesusilaikė nuo replikos: „Dainiau, kaip visada lipi vis ant to paties grėblio. Konstitucijoje aiškiai yra parašyta, kad teisingumą Lietuvoje vykdo teismas, o pats dabar puolei nusivilti teismais. Toks požiūris administracijos direktoriui nedera. Ar jūs vis dėlto ruošiatės vykdyti įstatymus nenusivildamas teismais?“„Įstatymus privalo vykdyti visi, o teismo sprendimų vykdymas yra būtinas. Tačiau kitas dalykas – asmeninė nuomonė“, – trumpai atsakė D. Baltrušaitis. Tarybos narys G. Mikolaitis taip pat uždavė klausimą iš teismų praktikos: „Jūsų įsakymu buvo atleistas seniūnas. Kiek yra žinoma,jis laimėjo teismą ir jam priteista gana nemaža suma. Ar jūs pasiruošęs tą sumą sugrąžinti į biudžetą, kad nebūtų skriaudos Savivaldybei?“
„Teismo procesas dar nesibaigė, todėl nėra apie ką diskutuoti. Kiek žinau, teismo sprendimas turėtų būti apskųstas“, – nedaugžodžiavo D. Baltrušaitis.
Tarybos nariai kandidato daugiau nebevargino klausimais, nes ir patys jautėsi išvarginti jau keturias valandas besitęsiančių postų dalybų. Slapto balsavimo rezultatai ir vėl parodė, kad 14 tarybos narių Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus krėsle nori matyti Dainių Baltrušaitį. Tarybos sprendimu jam bus mokamas 20 procentų pareigybinės algos dydžio priedas, kadangi Savivaldybės administracijai D. Baltrušaitis vadovaus vienui vienas – be pavaduotojo, taigi jo darbo krūvis bus nepakeliamai sunkus. Šias pareigas jis pradėjo eiti nuo balandžio 12 dienos.
Kad tik naujosios valdžios rinkiminiai pažadai nesudūlėtų stalčiuose, neišblėstų entuziazmas įgyvendinti plačius užmojus. Eiliniai rajono gyventojai tikisi, kad valdžios vyrai ir moterys ateinačius ketverius metus prisimins ne tik savo gimines, draugus, bendrapartiečius, bet ir 10 Dievo įsakymų.