Sidabro apdovanojimas i Japonijos

Versija spausdinimui

Japonijoje vyko 29-asis kasmetinis pasaulio vaik? pieini? konkursas. Jame dalyvavo vaikai i 50 pasaulio ali?. Konkursui buvo pateikti 9 998 pieiniai, juos vertino ym?s japon? dailininkai ir dail?s pedagogai.
iame konkurse dalyvavo ir ei Raseini? rajono kult?ros centro dail?s studijos jaunieji k?r?jai. S?km? nusiypsojo Astr?jai Vaitkevi?i?tei. Konkurse laim?tojais tapo 210 vaik?. Astr?ja laim?jo sidabro apdovanojim? u piein? Mike. Tok? apdovanojim? peln? 40 k?r?j?.
Po ilgo laukimo Astr?ja sulauk? konkurso organizatori? atminimo priz?, konkurso geriausi? pieini? katalogo ir sidabrinio prizo sertifikato-paveikslo, kuriame yra ir jos pieinio kopija. Visa tai suteik? daug diaugsmo visiems, supantiems i? stropi? ir k?rybing? jaun?j? meninink?. Tai labai svarus A. Vaitkevi?i?t?s ?vertinimas tarptautiniame konkurse.
Dalia Rapalyt?,
Raseini? rajono kult?ros centro
Dail?s studijos vadov?

Komentarų nėra