Šilinės – didieji Šiluvos atlaidai. Vilties atgimimo laikas

Siųsti Versija spausdinimui

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvos piligriminėje šventovėje švęsime didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų (Šilinių) aštuondienį. Kai pasaulis alinamas nežinios, tarpusavio susipriešinimo ir suaižėjimo, žmonės varginami nusivylimų – tokiomis akimirkomis ypač svarbi vilties ir tikėjimo žinia.
Popiežius Pranciškus pasauliui viltį siuntė paskelbdamas 2021-uosius, į kuriuos žmonija atėjo išvarginta karantino, Juozapo ir Šeimos – Meilės džiaugsmo metais. Taip siunčiama žinia, kad net ir žmogiškosioms akims, rodos, ties bedugnės riba esantis pasaulis visgi yra šeimos židinio, atsakomybės, besąlygiško vienas kito palaikymo vieta. Tai erdvė, kurioje vis dar yra vietos džiaugsmui ir niekada jokios negandos to nepakeis.
Tad švenčiant būtent tokius metus pagrindinė Šilinių diena šįmet – rugsėjo 12-osios sekmadienis – skiriamas šeimoms ir meldžiamasi, kad šeimoje išgyvenamas meilės džiaugsmas taptų visos Bažnyčios džiaugsmu. Be to, tą patį sekmadienį 16 val. Šiluvos aikštėje bus švenčiamos Ekumeninės pamaldos, kai bendrai maldai kaip vienos šeimos nariai rankom susikibs įvairių krikščioniškų bažnyčių ir bendrijų atstovai.
Kauno arkivyskupija ir Šiluvos šventovė, jausdamos šiuolaikinio pasaulio ritmą, sykiu nepamiršta amžinosios būties bei vertybių ir kviečia į didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus, kuriuose aktyviai laukiamas kiekvienas, sukuriama vieta žmogui patirti dvasios ramybę, išgyventi Dievo artumą ir viltį – itin svarbią dabarties akimirkoje. Todėl išlaikant ir senas atlaidų tradicijas, ir atsižvelgiant į besikeičiančią mūsų kasdienybę, programa suskirstyta į dienas:
rugsėjo 7-oji – Taikos siekio diena,
8-oji – Sielovados ir pasišventimui Dievui diena,
9-oji – Mokslo ir ugdymo diena,
10-oji – Artimo meilės ir sveikatos diena,
11-oji – Bendruomenių diena,
12-oji – Šeimų diena,
13-oji – Teisingumo saugojimo diena,
14-oji – Visuomenės diena,
15-oji – Padėkos ir vienybės diena.
Kiekvieną dieną drauge švęsime Eucharistiją, Valandų liturgiją, Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą, vyks Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda, katechezės; tačiau greta viso to daug dėmesio siekiame skirti kiekvienam asmeniškai. Tam, kad čia atvykęs turistas taptų piligrimu, o piligrimas jaustųsi svetingai priimtas – palapinėje „Turiu tau laiko“ budės ir kiekvieno lauks kunigai, diakonai, vienuoliai arba seminaristai. Žmogui dažnai reikia ne tik išpažinties, tačiau ir supratimo, palaikomo žodžio, asmens, kuris neskubėtų šiandienos tempe, nežvelgtų į laikrodį arba kruopščiai neplanuotų susitikimų kelis mėnesius į priekį. Šiluvos šventovėje kviečiama pajusti reikalingumo jausmą, kai visiems asmeniškai turima laiko, kiekvieno istorija yra svarbi, kiekvieno sopulys yra visų sopulys, todėl šventovėje tariama: išpažinčiai ar pokalbiui visada tau turime laiko!
Vėl nepamirštami ir pastebėti bus visiems itin svarbūs vaikai – kasdien po vakarinių pamaldų juos laimins ganytojai. Šeštadienį bus ne tik giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai, bet ir visa diena skiriama Žemaitijai ir jos Krikšto jubiliejui; tą vakarą bus keliaujama aplink Šiluvą žiburių procesijoje nešant šviesą, nes jokia tamsa negali Kristaus šviesos užgožti!
Šiluvos šventovėje dėmesys skiriamas dvasinio ir kultūrinio gyvenimo dialogui, o tai atsispindi ir per didžiuosius atlaidus. Šiuo laiku, kai itin gausus piligrimų būrys susirenka draugėn būti bei išgyventi tikėjimo ir vilties žinią, kultūra ir kūryba taip pat čia yra neatsiejamos. Todėl atlaiduose lauks istorinė ekspozicija ir Rūtos Onos Čigriejūtės paroda „Adelė Dirsytė“. Jos uždarymas vyks rugsėjo 11 d. Šiluvos piligrimų centre. Čia tądien numatytas ir kitos mūsų kandidatės į šventuosius Elenos Spirgevičiūtės dienoraščio „Kai žemė dangų bučiavo“ pristatymas; rugsėjo 12 d. bus atidaryta paroda „15 iliustracijų Romos mišiolui lietuvių kalba“, vyks ir kitos kultūros ir tikėjimo dialogo apraiškos, pvz., Vakaro malda su muzika bazilikoje, parodos ir renginiai Raseinių rajono kultūros centro Šiluvos padalinyje ir kt. Be to, tęsiama praėjusiais metais išbandyta „Mainytuvių“ palapinės idėja, įkvėpta to paties popiežiaus Pranciškaus ir jo kvietimo rūpintis kūrinija čia ir dabar.
Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje – tai neišsenkančią vilties žinią siunčiantis reiškinys, tai vieta ir laikas, kur visi yra laukiami ir visiems randama laiko, tai vieta susitikimams, pokalbiams, tylai, kultūrai ir, žinoma, Dievo artumo potyriui.
Kviečiame atvykti rugsėjo 7–15 dienomis į Šiluvos šventovę!
Visą atlaidų programą galite rasti www.siluva.lt arba www.kaunoarkivyskupija.lt.
Organizatorių informacija

Komentarų nėra