iluvoje pamin?ta Vasario 16-oji

Versija spausdinimui

Kaip ir kasmet, iluvikiai 8 val. rinkosi ? miestelio istorin? viet? Turgaus aikt?, kur tradicikai b?na pakelta trispalv? v?liava. Jau daug met? j? pakeliant dalyvauja iluvos jaunieji auliai. iemet garb? pakelti v?liav? teko j? atstovei kuopos vado pavaduotojai Robertai Danusaitei.
Po v. Mii? u Lietuv? RRKC iluvoje sal?je ventin? nuotaik? k?r? menin?s programos dalyviai: tautini? oki? kolektyvas Gyn?v?, vad. Ieva Bertautait? i RRKC Plikiuose, moter? oki? kolektyvas
L Dance, vad. Milda Urnieien? i RRKC Vidukl?je, oki? kolektyvas ypsena i Norg?l?, vad. Aura Jukilaitien?, moter? vokalinis ansamblis G?luvos gaida i G?luvos, vad. Rita Andriukevi?ien?, skaitovai Rasa ir Aurim?lis, Otilija ir Karolina. Puikios ved?jos R. Danusait? ir Beatri?? Maeikait? pristat? menin? program?.
M?s? ventei ikilmingumo suteik? jaunieji auliai v?liavos pagerbimu, arkivyskupo emerito Liongino Virbalo dvasingas pasveikinimas, seni?no Juozo lepo tartas odis, klebono Erasto Murausko ir Pauliaus jautrus dain? atlikimas, vikaro Roberto Urbonavi?iaus nuoirdus palink?jimas ir j?s visi, atvyk? kartu v?sti Lietuvos gimtadienio. J?s? gaus?s plojimai pradiugino programos dalyvi? irdis.
Nuoirdiai a?i? kult?ros nam? savanoriams pagalbininkams Jonui, Grainai, Kristinai, Laimai, iluvos seni?nui
J. lepui u visakeriop? pagalb? ir bendruomen?s pirmininkei Juditai Stokienei. D?koju fotografams Vaclovui Liubinui i Kelm?s ir G?luvos kaimo bendruomen?s pirmininkui Jonui Vazgiui u ?amintas Lietuvos gimtadienio ventimo akimirkas. A?i? visiems, linkiu k?rybik? id?j?, s?km?s ir geros sveikatos.

Birut? Greicien?,
kult?rini? rengini? organizator? iluvoje

Komentarų nėra