Šiluvoje paminėta Vasario 16-oji

Siųsti Versija spausdinimui

Kaip ir kasmet, šiluviškiai 8 val. rinkosi į miestelio istorinę vietą – Turgaus aikštę, kur tradiciškai būna pakelta trispalvė vėliava. Jau daug metų ją pakeliant dalyvauja Šiluvos jaunieji šauliai. Šiemet garbė pakelti vėliavą teko jų atstovei – kuopos vado pavaduotojai Robertai Danusaitei.
Po šv. Mišių už Lietuvą RRKC Šiluvoje salėje šventinę nuotaiką kūrė meninės programos dalyviai: tautinių šokių kolektyvas „Gynėvė“, vad. Ieva Berštautaitė iš RRKC Plikiuose, moterų šokių kolektyvas
„L Dance“, vad. Milda Urniežienė iš RRKC Viduklėje, šokių kolektyvas „Šypsena“ iš Norgėlų, vad. Aušra Jukilaitienė, moterų vokalinis ansamblis „Gėluvos gaida“ iš Gėluvos, vad. Rita Andriuškevičienė, skaitovai Rasa ir Aurimėlis, Otilija ir Karolina. Puikios vedėjos R. Danusaitė ir Beatričė Mažeikaitė pristatė meninę programą.
Mūsų šventei iškilmingumo suteikė jaunieji šauliai vėliavos pagerbimu, arkivyskupo emerito Liongino Virbalo dvasingas pasveikinimas, seniūno Juozo Šlepo tartas žodis, klebono Erasto Murausko ir Pauliaus jautrus dainų atlikimas, vikaro Roberto Urbonavičiaus nuoširdus palinkėjimas ir jūs visi, atvykę kartu švęsti Lietuvos gimtadienio. Jūsų gausūs plojimai pradžiugino programos dalyvių širdis.
Nuoširdžiai ačiū kultūros namų savanoriams pagalbininkams Jonui, Gražinai, Kristinai, Laimai, Šiluvos seniūnui
J. Šlepui už visakeriopą pagalbą ir bendruomenės pirmininkei Juditai Stoškienei. Dėkoju fotografams Vaclovui Liubinui iš Kelmės ir Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkui Jonui Vazgiui už įamžintas Lietuvos gimtadienio šventimo akimirkas. Ačiū visiems, linkiu kūrybiškų idėjų, sėkmės ir geros sveikatos.

Birutė Greicienė,
kultūrinių renginių organizatorė Šiluvoje

Komentarų nėra