iluvoje skaitome: N. Pipiras Laiko liturgija, R. Urbonavi?ius Divina Hora

Versija spausdinimui

Vasario m?nes? iluvoje skaitome ir drauge kvie?iame panirti ? bi?iuli?, kunig? knyg? dvigubu pavadinimu Laiko liturgija ir Divina Hora. Nepaisant pavadinimo dualikumo, knygoje vieningai kalbama apie patiriam? laiko t?km?. Tiesa, laikas ir laikikumas pateikiami skirtingose k?rybin?se formose. Nerijaus Pipiro Laiko liturgija tai poezijos rinkinys, sumi?s su asmeninio dienora?io itraukomis ne tiek keliant klausimus apie b?t? iandien, kiek romantikos plunksnos prisilietimu prabylant apie T?vyn? ir tarnyst? joje. Ities, N. Pipiro eil?ra?iai simbolikai atliepia tarpukario Lietuvos dail?s k?ryb?, kai nepaisant studij? usienyje, Paryiaus avesio gr?tama ? T?vyn?, o vienas sodriausi? ir m?gstamiausi? siuet? Lietuvos laukai, upeliai, koplytstulpiai, kitaip tariant gamta ir periferijos atributai. Panaiai ir Laiko liturgijoje prabylama tarsi apie inkrustuot? laik? sustojus? net ne prisiminimuose, o atkeliavus? i mo?iut?s pasakojim?, kurie nugul? irdy.
Roberto Urbonavi?iaus Divina Hora tai nepavaldaus pasauliui laiko meditacija. Pateikiamos meditacijos ne tik kad netarnauja pasaulio laikui, ta?iau yra dvasinio Bany?ios pasaulio atributai. Tod?l R. Urbonavi?iaus dalis pradedama advento ilgesiu ir Adomo malda. i vystosi ? savotik? poetin? potyr?, skatina keliauti laikotarpiais su kitais Biblijos atstovais Nojaus valtimi, Kal?d? diaugsm? patirti drauge su pasl?ptu Elbietos diaugsmu, panirti ? Juozapo ibandym? ir kitus simbolikus meditatyvius susitikimus. Baigiama Marijos trokimais kartu noru v?l ivysti t?, kuris buvo paaukotas, dar kart? paliesti s?n?, kai vienodai draskoma mamos ir tikin?iosios irdis. Kurgi mylimasis, kur J?zus: Kur Jisai vaik?ioja? Ar tu inai, kur Jis, o Sodininke?
Tad i knyga tai ne tik dviej? bi?iuli? dialogas apie laik?, vietomis semiantis skaitytojo irdis romantizuotais T?vyn?s ?vaizdiais, bet kartu tai knyga, kvie?ianti paradoksaliam igyvenimui laiko t?km? patirti sustojus. Tai patirti kvie?iame iluvoje akimirkai stabtel?jant ir vasario 13 d. dalyvaujant Marijos dienoje, 14 val. iluvos piligrim? centre susitikti su vienu i autori? R. Urbonavi?iumi ir dalyvauti knygos pristatyme.
Menotyrinink? Silvija ?iait?-Rudokien?,
iluvos piligrim? centro informacija

Komentarų nėra