iluvoje skaitome: Pawel Krupa Op Ipaintis kaip ant delno

Versija spausdinimui

iluvos piligrim? centre nuo pat ?steigimo veikia nedidelis knygynas. i vieta ypatinga tuo, kad knygos skaitytojams renkamos pagal kriterijus, neb?dingus madai, tendencijoms ar naujumui. Knygos kruop?iai atrenkamos konsultuojantis su leidyklomis, profesionalais ir, be abejo, pa?iais skaitan?iais piligrim? centro darbuotojais ir iluvos ventov?s dvasininkais. Tad kvie?iame panirti ? nauj? potyr? iluvoje skaitome tai kasm?nesin?s knyg? rekomendacijos i iluvos ventov?s. Lapkri?io m?nes? kvie?iame drauge skaityti Pawel Krupa OP Ipaintis kaip ant delno ir pateikiame iluvos vikaro, kunigo Roberto Urbonavi?iaus knygos rekomendacij?.
iluvos piligrim? centro informacija

Beprasidedantis adventas ir besiartinan?ios ventosios Kal?dos yra metas, kada prie klausykl? nusidriekia ilgesn?s eil?s norin?i?j? atlikti ipaint?. Nesvarbu, ar einame ipainties tik per Kal?das ir Velykas, ar kas dvi savaites, visus daugiau ar maiau kamuoja klausimai, kaip tinkamai pasiruoti ipain?iai, k? ipainti ir kaip.
? visus iuos ir kitus klausimus labai paprastai, be teologin?s poezijos ir ?mantri? aikinim? ir su lengvo humoro doze atsako ios knygel?s autorius lenk? dominikon? vienuolis. Knygel? suskirstyta ? penkis skyrelius pagal penkias atgailos dalis (proga jas prisiminti), kur glaustai aptariama su kiekviena dalimi susij? klausimai.
Perskait? i? knyg? suinosime, kod?l emocijos ir jausmai n?ra svarbiausi ruoiantis ipain?iai ir j? atliekant. Rasime patarim?, kaip atlikti ger? s?in?s s?skait? pasinaudojant penkiais pirtais. Galiausiai bus paguosti tie, kurie eidami ipainties ino, kad ir v?l nupuls ? t? pa?i? nuod?m?.
Ipaintis kaip ant delno tikrai puiki dovana pirmiausia sau ir kiekvienam, kuris trokta, kad jo ipaintis b?t? vaisingas susitikimas su Kristumi, o ne prievol?, kuri? reikia atlikti.
Kunigas
Robertas Urbonavi?ius

Komentarų nėra