iluvos bibliotekoje lank?si raytojas D. ukys

Versija spausdinimui

Lapkri?io 8 dien? iluvos biblioteka sulauk? sve?io i iauli? vaikik? knygeli? raytojo, dailininko ir iliustratoriaus Dainiaus ukio. ? susitikim? atskub?jo visas b?rys pradinuk?: nuo pirmok? iki ketvirtok? kartu su savo mokytojomis.
Raytojas papasakojo vaikams apie savo vaikyst?s nuotykius pas mo?iut?. Kaip ji jam sekdavo senovines lietuvikas pasakas, kaip lepindavo savo didel?je lovoje ma?j? Dainiuk? irdel?s formos blynais su uogiene. Kaip paskui vis? isiterliojus? uogiene mo?iut? j? kaip princ? maudydavo. Papasakojo ir savo pirm?j? dien? mokykloje. Kaip j? atlyd?jo mylinti mo?iut? priskynusi an?k?liui vos ne su juo lygi? kardeli?. O mokyklos tualete jam pasirod?, kad ten gyvena tuliko trolis. Kaip jis neskaniai valg? akvarel? manydamas, kad tai saldainiai, kuriuos mo?iut? nupirko maajam Dainiukui, kad nuramint? vaiko ig?st? d?l tuliko trolio.
Raytojas papasakojo istorij? apie savo paties katin?, kuris lydi rytais j? mokykl?, tik jo niekas ten ne?leidia. Apie katino nusivylim? ir baisiausi? meil?.
Paskui raytojas kartu su vaikais paveiksl?li?-korteli? metodu k?r? pasakas. Viena buvo gerai inoma visiems pasaka Katin?lis ir gaidelis, tik d?l korteli? ji i?jo visai naujovika ir kitokio turinio. O kita buvo apie li?t? karali?, kuris pamet? kar?n?. Vaikai entuziastingai ?sijung? ? k?rybin? proces?, aktyviai sak? savo sugalvot? istorijos eig?.
Maieji dalyviai aktyviai udavin?jo klausimus raytojui apie jo raymo ir pieimo k?rybinio kelio pradi?, m?gstamiausius veik?jus ir raytojus.
D?kojame raytojui Dainiui u bibliotekai dovanot? naujausi? Danguol?s Kandrotien?s parayt? ir D. ukio iliustruot? knygel? Besmegeniai ir dingusios nosys, paties dailininko nupieto katino paveiksl?lius ir pieimo uduot?les kiekvienai klasei. A?i? vaikams ir j? mokytojoms u dalyvavim?. Ketvirtos klas?s mokytojai Zitai Baltruaitienei labai d?koju u gra? bendradarbiavim? ir pagalb? rengiant ? susitikim?.

Jelena alpien?,
bibliotekinink?

Komentarų nėra