iluvos gimnazijoje imituotas gaisras

Versija spausdinimui

Gegu?s 9 d. iluvos gimnazijoje lank?si Raseini? priegaisrin?s gelb?jimo tarnybos ugniagesiai. Gimnazijos akt? sal?je vyko priegaisrin?s saugos paskaita B?k saugus, mokiny!, j? praved? Raseini? priegaisrin?s gelb?jimo tarnybos specialistai Ar?nas Kantautas ir Ilona Kubilien?.
Buvo organizuojamos evakavimo i patalp? ir pastat? pratybos Gaisro gesinimas ir moni? gelb?jimas mokymo ?staigoje. Gimnazijos personalas ir mokiniai pasitikrino inias, ugniagesiai aptar? ikilusias problemas ir nesklandumus vykdant evakuacij? per imituot? gaisr?. Kiekvienas privalo geb?ti atpainti art?jant? pavoj?, o jam kilus pasielgti tinkamai.
U bendradarbiavim? ir mokom?j? pratyb? rengim? d?kojame Raseini? PGT pamainos vadui vyr. leitenantui Aidui Grigalai?iui, Raseini? priegaisrin?s saugos tarnybos iluvos ir Betygalos ugniagesi? komandoms.
Sakome a?i? ir iki kito susitikimo!

iluvos gimnazijos
informacija

Komentarų nėra