iluvos piligrim? centre atidaroma paroda

Versija spausdinimui

iluvos piligrim? centre kovo 13 d. 14 val. atidaroma paroda ,,Lietuvos katalik? bany?ios kronika ir iluva, skirta Lietuvos katalik? bany?ios kronikos 50 met? jubiliejui pamin?ti. Tai jau antras renginys, kur? organizuoja iluvos piligrim? centras io leidinio jubiliejui. Parodoje atskleidiamas abipusis Lietuvos katalik? bany?ios kronikos ir iluvoje apsireikusios Dievo Motinos ryys. Tod?l simbolikai paroda bus atidaroma v?. Mergel?s Marijos dien? ir jubiliejaus ivakar?se, o udaroma birel? Gyvosios piligrimyst?s m?nes?. Lietuvos katalik? bany?ios kronika buvo raoma Dievo Motinai utariant, o apie gyvosios piligrimyst?s tradicij? iluvoje sovietme?iu taip pat inome tik i Lietuvos katalik? bany?ios kronikos mediagos.
Dievo Motinos apsireikimo vieta buvo maldos vieta, stiprino tikin?iuosius vykstant rezistenciniam pogrindio pasiprieinimui sovietme?iu ir skatino atrasti maldos u Lietuvos laisv? formas sunkiomis s?lygomis: eisenas atgailos keliones, procesijas ir Gyvojo Roinio maldos susitikimus kiekvieno m?nesio 13 d. Pad?kos u laisv? eisenos paskutin? rugpj??io m?nesio sekmadien? ir v?. Mergel?s Marijos vent? kiekvieno m?nesio 13 d., meldiantis roin?, kaip gyvoji piligrimyst? tapo neatsiejama iluvos savasties dalimi iki i? dien?.
Parodoje chronologine tvarka atskleidiamos keturios svarbiausios iluvos ventovei temos, apraytos Lietuvos katalik? bany?ios kronikoje: 19721985 m. ilini? atlaidai; 19751980 m. maldingos eisenos i Tytuv?n? ? iluv? paskutin? rugpj??io etadien? / sekmadien?; 19801981 m. su?mimai u eisenas ? iluv?; 19761983 m.
Airijos katalik? palaikymas ir dovana Lietuvos katalikams. Parodoje bus eksponuojamos Lietuvos katalik? bany?ios kronikos itraukos, fotografijos, religiniai atributai ir asmeniniai daiktai i ses. Reginos Editos Teresiut?s, SJE, asmeninio archyvo, iliustruojantys 78 deimtme?io iluvos ventov?.
,,Sveika, Marija, malon?s pilnoji… I t?kstantin?s minios irdi? sutartinai skamb?jo galingi maldos odiai; juos kartojo mikas paslaptingu oimu, ir visas oras tarsi virp?jo diaugsmu, pritardamas ygiuojan?ios minios taktui (Lietuvos katalik? bany?ios kronika, 1977, t. 4, Nr. 30, p. 394). i paroda yra apie laisv?, iluvos gyv?j? piligrimyst? sovietme?iu, suadinanti gyvosios piligrimyst?s trokim? ir nor? igyventi Dievo Motinos apsireikim? iandien.
Parod? bus galima aplankyti iluvos piligrim? centre antradieniaissekmadieniais iki birelio 25 d.
iluvos piligrim? centro informacija

Komentarų nėra