Šiluvos piligrimų centre atidaroma paroda

Siųsti Versija spausdinimui

Šiluvos piligrimų centre kovo 13 d. 14 val. atidaroma paroda ,,Lietuvos katalikų bažnyčios kronika ir Šiluva“, skirta „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ 50 metų jubiliejui paminėti. Tai jau antras renginys, kurį organizuoja Šiluvos piligrimų centras šio leidinio jubiliejui. Parodoje atskleidžiamas abipusis „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ ir Šiluvoje apsireiškusios Dievo Motinos ryšys. Todėl simboliškai paroda bus atidaroma Švč. Mergelės Marijos dieną ir jubiliejaus išvakarėse, o uždaroma birželį – Gyvosios piligrimystės mėnesį. „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ buvo rašoma Dievo Motinai užtariant, o apie gyvosios piligrimystės tradiciją Šiluvoje sovietmečiu taip pat žinome tik iš „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ medžiagos.
Dievo Motinos apsireiškimo vieta buvo maldos vieta, stiprino tikinčiuosius vykstant rezistenciniam pogrindžio pasipriešinimui sovietmečiu ir skatino atrasti maldos už Lietuvos laisvę formas sunkiomis sąlygomis: eisenas – atgailos keliones, procesijas ir Gyvojo Rožinio maldos susitikimus kiekvieno mėnesio 13 d. Padėkos už laisvę eisenos paskutinį rugpjūčio mėnesio sek­madienį ir Švč. Mergelės Marijos šventė kiekvieno mėnesio 13 d., meldžiantis rožinį, kaip gyvoji piligrimystė tapo neatsiejama Šiluvos savasties dalimi iki šių dienų.
Parodoje chronologine tvarka atskleidžiamos keturios svarbiausios Šiluvos šventovei temos, aprašytos „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje“: 1972–1985 m. Šilinių atlaidai; 1975–1980 m. maldingos eisenos iš Tytuvėnų į Šiluvą paskutinį rugpjūčio šeštadienį / sekmadienį; 1980–1981 m. suėmimai už eisenas į Šiluvą; 1976–1983 m.
Airijos katalikų palaikymas ir dovana Lietuvos katalikams. Parodoje bus eksponuojamos „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ ištraukos, fotografijos, religiniai atributai ir asmeniniai daiktai iš ses. Reginos Editos Teresiutės, SJE, asmeninio archyvo, iliustruojantys 7–8 dešimtmečio Šiluvos šventovę.
,,Sveika, Marija, malonės pilnoji… Iš tūkstantinės minios širdžių sutartinai skambėjo galingi maldos žodžiai; juos kartojo miškas paslaptingu ošimu, ir visas oras tarsi virpėjo džiaugsmu, pritardamas žygiuojančios minios taktui“ („Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, 1977, t. 4, Nr. 30, p. 394). Ši paroda yra apie laisvę, Šiluvos gyvąją piligrimystę sovietmečiu, sužadinanti gyvosios piligrimystės troškimą ir norą išgyventi Dievo Motinos apsireiškimą šiandien.
Parodą bus galima aplankyti Šiluvos piligrimų centre antradieniais–sekmadieniais iki birželio 25 d.
Šiluvos piligrimų centro informacija

Komentarų nėra