Šiluvos seniūnui – bendruomenės kritikos strėlės

Siųsti Versija spausdinimui

Gytis SADŪNAS

Šiluvos bendruomenės pirmininko bei Šiluvos seniūnaičio Alvido Adomavičiaus teigimu, miestelio bendruomenę seniai piktina Šiluvos seniūno arogancija ir visiškasnesiskaitymas su paprastais pilkasermėgiais.

- Seniūnas Vygaudas Šeimys žmonėms yra matomas tik gerą savaitę – per Šilines. Jis tuo metu verslininkams pardavinėja prekybos leidimus. Aišku, ne už gražias akis. Prekybininkai prasitarė, kad seniūnas taip suįžūlėjo, jog už geresnę vietą jau reikalauja 200 Lt kainuojančio paveikslo,- pasakojo  Šiluvos bendruomenės pirmininkas A. Adomavičius.
Maža to, jis tikino, jog seniūnas  V. Šeimys Šiluvoje elgiasi kaip kunigaikštis. Ką nori, tą ir daro.
,,Paimkim kad ir buvusias Šiluvos kolūkio dirbtuves. Jos teismo buvo pripažintos bešeimininkiu turtu. Seniūnas po to buvo prižadėjęs, kad iki šių metų rudens ten bus dirbama žemė,- kalbėjo A. Adomavičius.- Tačiau atvažiavo „Bilderis“, kiti seniūno draugai, kiek blokų reikėjo, tiek ir pasiėmė.  Su seniūno žinia dar visą metalą išsipjaustė, kas dar gera buvo pasiėmė ir išvažiavo. O griuvėsius paliko. Dirbama žemė toje vietoje turbūt bus tik po 100 metų.“             .
Tačiau, anot Šiluvos bendruomenės pirmininko, bene labiausiai seniūnijos gyventojus papiktino seniūno V. Šeimio sprendimas, kad kapinėse duobes mirusiems laidoti gali kasti tik komunalinio ūkio darbininkai. ,,Šiluvos gyventojai turi išsipirkę individualios veiklos patentus. Kada nueina kasti duobės, seniūnas pradeda kelti triukšmą,- teigė bendruomenės pirmininkas A. Adomavičius.- Man įdomu, kodėl Raseiniuose komunalinis ūkis kapinėse nekasa duobių? Kodėl Šiluvos seniūnas užsisėdo, kad patentus turintys žmonės negalėtų duonos kąsniui užsidirbti. Bet apie tai V. Šeimiui  negali pasakyti nė pusės žodžio. Jis juk Šiluvos kunigaikštis. Nors velionio artimieji ir labai piktinasi, kai iš traktoriaus išlipęs paišinais rūbais komunalinio ūkio darbininkas užkasa kapo duobes. Ir už tą darbą dar nuplėšia per 300 Lt.“                   .
Šiluvos bendruomenės pirmininkas A. Adomavičius įsitikinęs, jeigu ne vyskupas Sigitas Tamkevičius, Šiluvos miestelio vaizdas šiandien būtų labai liūdnas.            .
,,Esu tikras, kad be jo Šiluvoje jokie darbai nebūtų pajudėję iš mirties taško. Niekam ne paslaptis,kad seniūnas gyventojams buvo prižadėjęs sutvarkyti vandentiekį ir kanalizaciją. Bet taip viskas ir liko vien pažadais. Visiškai akivaizdu, kad Šiluvos labui V. Šeimys neįstengia padaryti nė vieno gero darbo“,- rėžė bendruomenės pirmininkas A. Adomavičius. Jis įsitikinęs,kad Šiluvai seniai reikia kito seniūno.               .
,,Kam mums reikalingas toks seniūnas, jei jis neranda laiko ateiti į bendruomenės surengtas šventes. Dvejus metus iš eilės V. Šeimys nesiteikė ateiti į mūsų surengtą Vasario 16 – sios šventę“,- teigė A. Adomavičius.
Šiluvos bendruomenės pirmininkas A. Adomavičius seniūno V. Šeimio adresu išsakė ir daug kitų priekaištų. ,,Kai seniūnijoje vyksta koks renginys, tai aš esu nereikalingas. Tik kai iš bendruomenės reikia lėšų ir rėmėjų, tuomet seniūnas prisimena ir mane,- neslėpė apmaudo A. Adomavičius.- Jis per dešimt metų nėra padaręs nė vienos sporto šventės. Be to, seniūnas visai nesirūpina keliais.“
Nuo šių metų kovo Šiluvos ir Lyduvėnų kapinių sargu besidarbuojantis Vilius Milaševičius irgi griežia dantį ant Šiluvos seniūno, kad be tiesioginio darbo jis dar verčiamas kasti ir kapų duobes. V. Milaševičius sako jau iškasęs dešimt duobių ir už tai negavęs nė cento.
- Kur tai matyta, kad kapinių sargas kastų duobes ir dar už dyką,- neslėpė apmaudo V. Milaševičius.- Man priklauso Šiluvos ir dvejos Lyduvėnų kapinės. Anksčiau rūpinausi tik kapinių priežiūra: pjoviau žolę, rinkau šiukšles ir rūpinausi tvarka. Bet dabar seniūnas užsimanė, kad kasčiau ir kapų duobes, nors už šį papildomą darbą nemoka nė lito. Suprantama, kad norėdamas  turėti darbą, šiam seniūno nurodymui turiu paklusti.          .
V. Milaševičius neslepia, jog kai žmonėms pasako, kad kapo duobės iškasimas kainuoja per 300 Lt, jie būna baisiai nepatenkinti. ,,Žmonės iš Radviliškio r. kasti duobės buvo atsivežę savo žmones, bet mūsų valdžia jiems to daryti neleido,- prisiminė V. Milaševičius.- Dėl to jie taip įsiuto, kad net žadė-jo kviesti televiziją.“rto renginių,- prisiminė E. Adomavičius.- Šiandien turiu apgailestauti, kad mano puoselėtų vilčių seniūnas visiškai nepateisino. Maža to, mes organizuojam sporto varžybas visuomeniniais pagrindais, o seniūnas net nesiteikia ateiti į renginį. Galėtų nors savo prizą įsteigti. Bet ką čia svaigti apie prizą, jei seniūnas už mano visuomeninę veikla net ačiū nepasako…             .
E. Adomavičius neslepia nusivylimo dėl to, kad dešimtmetį savo iniciatyva ir nemokamai organizuodamas įvairius renginius iš Šiluvos seniūno nesulaukė nė vieno gero žodžio.                   .
,,Kadangi tiek laiko organizavau įvairias varžybas, seniūnas galėjo pasiūlyti nors pusę etato sporto organizatoriaus ar panašiai,- atviravo E. Adomavičius.- Kiek man žinoma, toks etatas yra Žaiginyje, bet man nė karto neteko girdėti, kad algą už tai gaunantis žmogus pastaruoju metu būtų padaręs kokį renginį.“                .
E. Adomavičius įsitikinęs, kad Šiluvoje sporto organizatoriaus etatas yra būtinas: ,,Vis dėlto čia  yra seniūnijos centras. Todėl labai keista, kai Žaiginys tokį etatą turi, O Šiluva – ne. V. Šeimys dešimt metų sėdi seniūno kėdėje. Nueikite ir paklauskite, kokius sporto renginius per tą laiką jis surengė savo iniciatyva?“              .

Šiluvos kunigaikštis?          .

Šiluvos seniūno kaimynė Jadvyga Petkuvienė rėžia dar aštriau: V. Šeimys jaučiasi Šiluvos kunigaikščiu ir daro ką nori.             .
- Mano įsitikinimu, seniūnas V. Šeimys išvis sėdi ne savo rogėse,- tikino J. Petkuvienė.- Pirmiausia į akis krinta tai, kad jis pilnas puikybės ir arogancijos ir nemoka bendrauti su paprastais žmonėmis. Jeigu eini tokias pareigas, tai turi žinoti, kad būsi stebimas. Žmonėms nėra svarbu, kokiu kostiumu seniūnas vaikšto apsirengęs, bet ką jis kalba ir daro, kaip elgiasi su paprastais žmonėmis. Argi ne absurdas, kai V. Šeimys dabar mano, jog didžiulė garbė, kad mes šalia jo gyvenam.                  .
J. Petkuvienė sako, jog visi šiluviškiai savo šiukšles veža į sąvartyną. Tuo tarpu Šiluvos seniūnas šalia savo namų valdos ant valdiškos žemės atidarė sąvartyną.           .
,,Paprasti žmonės bulvienojus veža į sąvartyną, o seniūnas juos verčia ant valstybinės žemės,- teigė J. Petkuvienė.- Man juokinga, kai sekmadienį seniūnas į bažnyčią atvažiuoja valdiška mašina. Labai gražu, kai Velykų proga nuo altoriaus seniūnas ,,laimina” šiluviškius. Bet manau, kad yra šimtas ir viena proga, kada galėtų ir taip tą paprastą žmogų pastebėti ir pasiteirauti, ką tu šiandien valgei?“             .
Šiluviškė J. Petkuvienė sako, jog seniūno požiūrį į paprastą žmogų puikiai parodė ir kitas faktas.
- Gyvenamajame name kilo gaisras. Tačiau kaimynystėje gyvenantis seniūnas net nesiteikė mūsų paklausti, kaip mes gyvename, gal reikia kokios pagalbos? – neslėpė apmaudo J. Petkuvienė. – Juk mes esam kaimynai ir jiems nieko nepavydim.   Pasipylusios kritikos strėlės rodo, kad artėja rinkimai.            .
Šiluvos seniūnas V. Šeimys tikina, jog jo adresu pasipylusios kritikos strėlės labai negąsdina.           .
- Tai rodo tik viena – kad jau artėja savivaldybių rinkimai,- atviravo Šiluvos seniūnas V. Šeimys.- Niekam ne paslaptis, jog prieš kiekvienus rinkimus vis esu verčiamas iš kėdės. Matyt, tokios išimties nebus ir prieš šiuos rinkimus. Tačiau paprastai po jų maištas prieš mane
subliūkšta.               .
V. Šeimys tikina numanąs, už ką užsitraukė Šiluvos bendruomenės pirmininko A. Adomavičiaus rūstybę.                     .
,,Jo šeimos nariai visąlaik užsiėmė kapų duobių kasimu. Kai nusprendėme šį darbą atiduoti į seniūnijos Komunalinio ūkio darbuotojų rankas, bendruomenės pirmininko šeima neteko nemažų pajamų. Įtariu, kad dabar už tai A. Adomavičius ir kerštauja“, – teigė V. Šeimys.                  .
Šiluvos seniūnas stebisi, kad A. Adomavičius pats muša, pats verkia. ,,Nors Šiluvos bendruomenės
pirmininką dažnai kviečiu į seniūnijos pasitarimus, bet jis neatvyksta. Jei pats nenori bendradarbiauti, tai ką tokiu atveju aš galiu padaryti?“ – sielojosi Šiluvos seniūnas. Jis taip pat tvirtino, jog ne dėl jo kaltės nutrūko bendradarbiavimas ir su sporto varžybas organizuojančiu E. Adomavičiumi. ,,Kartu su juo Šiluvoje buvome suorganizavę oro balionų šventę. Po jos Eugenijus ant manęs užsiuto, kodėl Padėkos raštų neįteikiau prie šios šventės organizavimo prisidėjusiems
Šiluvos vidurinės mokyklos mokytojams. Bet iš kur aš galėjau žinoti, jei jis pats man to nepasakė,- atviravo V. Šeimys.- Po šio nesusipratimo dar ne kartą E. Adomavičiui skambinau ir kviečiau ateiti į seniūniją, bet jis visus mano kvietimus ignoravo.“                 .
Tuo tarpu apie kaimynės J. Petkuvienės išsakytus priekaištus Šiluvos seniūnas nenorėjo net kalbėti. ,,Kaimyno pasirinkti negali. Bet nėra nieko blogiau, kai juodas pavydas aptemdo jam protą. Dėl to rasti bendrą kalbą tampa neįmanoma“ , – kalbėjo V. Šeimys.             .
Jis tikino, kad J. Petkuvienės kaltinimai dėl nelegalaus sąvartyno įrengimo taip pat be pagrindo.
,,Šalia mano namų valdos yra keli arai pelkės. Jos pakraštyje kompostuoju nupjautą žolę. Argi tai šiukšlės?“- sakė V. Šeimys.            .

1 Komentaras

  1. Mantryda

    2010-10-04 21:36

    maladėc tas Šeimys yra. Tik, kad žodyje pareiškimas daro dvi klaidas :) ))