Skaitytojo laiškas

Siųsti Versija spausdinimui

Už netinkamą darbą panoro padėkos rašto

Artėjant LR Seimo rinkimams, rajone vis labiau įsisiūbuoja nieko gero nežadantis politikavimas. Apmaudu, kad nešvarius žaidimus žaidžia ne tik žemos moralės politikieriai, bet ir kai kurios visuomeninės organizacijos. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Štai Ūkininkų sąjungos Raseinių skyriaus, vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, Raseinių miško savininkų asociacijos vadovai ir kai kurie šių organizacijų nariai, manau, nevykusiai bando daryti spaudimą rajono vadovams Kaltinajuos dėl Raseinių savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vedėjo Arvydo Žukausko atleidimo iš pareigų.     

Net aš, žmogus, neturintis aukštojo išsilavinimo, matau, kad ūkininkų kritika iš piršto laužta. Kas paneigs, kad pastarųjų neremia vietos opozicija, kuri ne tik kad nepadeda valdantiesiems įgyvendinti sprendimų, kurie palengvintų rajono gyventojų dalią, bet dar ir į ratus pagalius kišanti, kurstanti aistras, kiršinanti raseiniškius.     

Ūkininkų interesų „gynėjai“ eskaluoja tai, kas jiems naudinga, kaltina valdančiąją koaliciją dėl A. Žukausko atleidimo. Jų žodžiuose nėra tiesos. Skyriaus vedėjas nebuvo atleistas. Savivaldybėje vykstant reorganizacijai, jam buvo pasiūlytos tame pačiame skyriuje vyriausiojo specialisto pareigos, taip pat paliktas toks atlyginimas, kurį A. Žukauskas gavo, atlikdamas vedėjo funkcijas. Deja, tokios sąlygos jo netenkino. Tad, mielieji ūkininkai, šiuo atžvilgiu mero kaltinti nereikėtų. Geriau paklauskite A. Žukausko, kodėl jis nenorėjo dirbti. Gal koją pakišo garbės troškulys? Jei specialistui tokios svarbios ūkininkų problemos, tai kas trukdė toliau dirbti Kaimo reikalų skyriuje ir jas spręsti?   

Klausiate: kokiu pagrindu skyriaus vedėjas pažemintas pareigose? Priežastis yra. Ir netgi labai rimta. Visi prisimename nemokšiškai įvykdytus Prabaudos tvenkinio
valymo darbus. Apie juos rašyta tiek „Alio, Raseiniuose“, tiek „Naujame ryte“. Darbams einant į pabaigą, opozicija sukruto, rajonovadovus apkaltino, kad šie neva
nesiima ryžtingų sprendimų, jog europiniai pinigai išleisti, o rezultato nėra. Kritikavo dar ir dėl to, kad niekas už tai neatsako. Dabar jau aišku, kad A. Žukauskas netinkamai atliko savo pareigas, jo skyriaus specialistai nekontroliavo, kaip vyksta darbai, prastai komunikavo su darbus atliekančia UAB „Raseinių melioracija“. Žinoma, negalima sakyti, kad pats vedėjas turėjo dieną ir naktį prie tvenkinio stovėti, tikrinti darbų kokybę. Projektu buvo pavesta rūpintis Kaimo reikalų skyriui. Gaila, bet rimtesnės kontrolės tikrai trūko, dėl to ir rezultatą turime ne kokį… Tvenkinys jau išvalytas, bet dumblo jame daugiau nei turėtų būti. 

Paprastai, jei pavaldiniai padaro grubių klaidų, atsakomybę prisiima viršininkas. Tokiu atveju vadovas privalo pasitraukti iš pareigų, nes nepajėgė užtikrinti ritmingo savo darbuotojų darbo, pareikalauti iš jų teigiamų veiklos rezultatų. Nors A. Žukausko vadovaujamas skyrius, įgyvendindamas europinį projektą, prastai atliko savo funkcijas, jo vedėjas neatsistatydino, maža to, jis rėkia, kad be jokios priežasties jam pasiūlytos žemesnės pareigos. Negana to, merui teikdamas ūkininkų sąrašą, kuriuos reikėtų pagerbti rajono vadovo padėkos raštais, nepasikuklino, sąraše atsirado ir skyriaus vedėjo pavardė. Šis žmogus ne tik kad neprisiėmė atsakomybės, bet ir už netinkamai atliktus darbus panoro garbės rašto. Keisčiausia tai, kad opozicija, kaltinusi Savivaldybę dėl netinkamai išvalyto tvenkinio, taip įnirtingai vardijusi prastai atliktus darbus, reikalavusi, jog kažkas už tai atsakytų, šiandien jau gieda kitą giesmelę. Ji įsiliejo į kelių šūkaliojančių ūkininkų gretas, gina iš darbo išėjusį skyriaus vedėją A. Žukauską. Už jį mūru stoja ne tik nuomonę pakeitę opozicionieriai, bet ir keli Norgėlų kaimo gyventojai, kurie taip pat aimanavo dėl prastai išvalyto vandens telkinio.   

Kas paneigs, kad rengti mitingus ir kurpti rezoliucijas ūkininkus kursto ne opozicija? Galbūt A. Žukauskas tapo pretekstu, suteikiančiu galimybę kai kuriems politikams pasireikšti neva už jį kovojant. Ūkininkams patariu nesivelti į nešvarius žaidimus, laukti naujo vedėjo, o kritikos strėles leisti tada, jei šis nepateisins jų lūkesčių.

Petras Naujokaitis

Mero medžioklė su varovais

Toks yra populiarus miuziklas, tačiau truputį nuplagijavus pavadinimą ir pakeitus libretą mūsų rajone sukomplektuotas naujas miuziklas „Remigijaus Ačo medžioklė su varovais“. Libretas buvo pradėtas kurti dar prieš mero inauguraciją ir muzika užsakyta senokai, tačiau premjera vis dar neįvykdavo, nes vis kaitaliojosi aktoriai, vaidinantys varovus. Pagaliau medžiotojų būrelio vadovai (visi dėvintys juodas kelnes – atseit inkognito) išdrįso surengti generalinę repeticiją. Tam pasitaikė palanki proga, kai iš pareigų buvo atleistas Arvydas Žukauskas. Nors jam buvo siūlomos pareigos su tuo pačiu atlyginimu, tačiau medžioklės žaidimai buvo kur kas mielesni. Viskas prasidėjo nuo nekokybiško Prabaudos tvenkinio išvalymo – dokumentai nepriekaištingai tvarkingi, lėšos įsisavintos (panašiai skamba kaip pasisavintos), o dumblo vis vien ligi kelių (rusiškai pasakius – pusantro sprindžio daugiau). Bėda ta, kad R. Ačas pasirodė principingas ir kas pas mus anksčiau būdavo tabu,
pareikalavo asmeninės A. Žukausko atsakomybės. Ūkininkams tai nepatiko ir jie nusprendė kištis į savivaldybės kadrų politiką siūlydami merui atsistatydinti. Kol kas neaišku, kiek ir kas tam pritaria, tačiau jau nuaidėjo pagrindinio varovo Mykolo Hoferto pučiamas medžioklės ragas, šaukiantis į Žemaičio aikštę sunkiąją „varymo“ techniką. Galiausiai matyt apsigalvojo, nes gali neatlaikyti aikštėje išklotos trinkelės, o atsakyti už žalą tikriausiai tektų jam pačiam. Taip pat dar neaišku, kas atliktų skalikų vaidmenį – rimti ūkininkai ar jų samdomi traktorininkai, kuriems viskas vienodai rodo.   

Prie varovų dar reikėtų priskirti ponus Vaidą Kuzmarskį ir Vytautą Bulotą, kurie užlipę ant „Naujo ryto“ statinės moka ne tik garsiai šaukti, bet ir purvą pilti. Šį kartą
tylioji opozicijos dalis pasirinko kitokį medžioklės būdą – „ant palaukimo“, įsivaizduodami, jog jų mandatai yra licencijos sumedžioti briedį – kitaip sakant, R. Ačą. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu, nes visur labai aiškiai kyšo iš už krūmų socdemų ir darbiečių ausys.  

Keli klausimėliai ponui V. Kuzmarskiui:   

1. Tarkime, kad R. Ačas blogis, tai kas tuomet anot jūsų – gėris? Gal pagal Župeno kupletus „Kur žmonės pjaunasi kaip žvėrys“ (operetė„Čigonų baronas“ – aut. pastaba).
  2. Koks biesas tamstą nunešė į  „Liepaitės“ darželio susirinkimą, kuris iš anksto nebuvo skelbtas kaip visuotinis profsąjungos steigiamasis?   

3. Ar 1,5 mln. litų būtinai reikėjo įsisavinti arti turizmo sodybos „Pakalnė“ ir žlugdyti privatų verslą? Dubysos regioninis parkas yra pakankamai didelis ir jame daug gražių vietų, kad ir buvusio „Granito“ žvyro karjero teritorijoje. Ten ir buvo planuota rekreacinė zona.  4. Ar nenuslėptos derybos su MAXIMA, kur buvo suderėta 2,4 mln. litų ir todėl prireikė naujų derybų, kuriose šį kartą pasirodė gudresni krautuvininkų derybininkai?   

5. Kodėl miesto autobusų parko ir autobusų stoties studija buvo padėta į stalčių? Ar ji moraliai paseno, ar buvo atlikta netinkamai ir todėl pinigėliai nuplaukė nežinia kur?

Pono V. Buloto noriu paklausti, ar jis išvis suvokia profesinių sąjungų paskirtį ir vaidmenį šių dienų Lietuvos realiame gyvenime ir kas jam padėjo išpūsti tokį burbulą dėl R. Ačo elgesio? Jeigu sąžiningai – tai daug ką nutylite arba išverčiate įvykius sau naudinga linkme. Užsitraukėte dar ir skundiko dėmę, o tokių nemyli net savi. Man atrodo, jog tamsta per daug pūtiesi ir įsivaizduoji esąs Lechu Valensa, kuris profsąjungų pagalba nuvertė Voicechą Jaruzelskį.    

Tadas Misevičius 

Toks politinis šou ilgai tęstis negali

Esu ūkininkas ir kaimo bendruomenės narys, tačiau į LŪS Raseinių skyriaus susirinkimą, kuriame mūru stojama už Kaimo reikalų skyriaus vedėją Arvydą Žukauską,
manęs kažkodėl niekas nekviečia. Galvoju, nekviečia dėl to, kad šiuose susirinkimuose iš esmės dalyvauja Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ atstovai ir tik dėl kvapo pakviečiami keli politikuojantys ūkininkai. Ir tai tik tie, kurie prijaučia socialdemokratams. Pavyzdžiui, Gražina Čiarienė, Jonas Vazgys, Jonas Galinaitis, Romanas Daujotis ir kt. Deja, visų kitų kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų atstovai tuose rajono „ūkininkų susirinkimuose“, matyt, yra nepageidaujami. Kiek suprantu, dėl vienos paprastos priežasties: mes neliaupsiname buvusių komunistų ir negiedame jų giesmės.   Maža to, į akis krinta tai, kad tuose „ūkininkų susirinkimuose“, pasinaudojant situacija, yra sprendžiami ne Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus, bet vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ pirmininko Vinco Blinstrubo asmeniniai interesai. Jis tikina, kad dėl mero užsispyrimo „stovi“ VVG projektai, bet visiškai nutyli, kad iki šiol dar nėra parengęs tolimesnės Raseinių rajono vietos veiklos grupės strategijos ir dėl to dabar atpirkimo ožiu yra daroma tik Savivaldybė.  

Mano nuomone, Vietos veiklos grupės konflikto su Savivaldybe esmė ta, kad pirmininkas V. Blinstrubas visuotiniame susirinkime pakeitė Savivaldybei priklausančią
kvotą: vietoje 4 valdybos narių paliko tik du. Niekam ne paslaptis, kad Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ valdybą sudaro 16 narių. Pagal pasiskirstymą 8 nariai turėtų būti nuo visuomeninių organizacijų, 4 – nuo Savivaldybės ir 4 – nuo verslo. Tačiau pirmininkas V. Blinstrubas padarė, kad 12 valdybos narių būtų nuo visuomeninių organizacijų ir po du narius – nuo Savivaldybės ir verslo.   

Savivaldybės vadovai su tuo nesutinka ir nori, kad vietos veiklos grupės valdyboje sprendimai būtų priimami pagal teisingas atstovavimo proporcijas, kadangi Savivaldybė visuomet prisideda prie bendruomenių projektų įgyvendinimo tiek piniginėmis lėšomis, tiek natūra. Tačiau vietos veiklos grupės „Raseinių karšto bendrija“ pirmininkas V. Blinstrubas, įtardamas, kad pasikeitus santykiui valdyboje gali iškilti grėsmė jo kėdei, negali susitaikyti su Savivaldybės siūloma valdybos proporcija. Šiandien jis skleidžia dezinformaciją neva Savivaldybė nori uzurpuoti valdymą VVG. V. Blinstrubo iniciatyva visi sprendimai yra priimami visuotiniame susirinkime, kuriame visuomeninės organizacijos turi 55 atstovus. Jeigu Savivaldybė turėtų tik vieną balsą, tai visiškai akivaizdu, kad visuotiniame susirinkime jos
balsas prilygtų šauksmui tyruose… Tad kol nebus pakoreguoti vietos veiklos grupės įstatai (kad Savivaldybė turėtų 25 proc. įtakos VVG valdyme), tol nėra jokios prasmės jai dalyvauti VVG veikloje.  

Pažymėtina, kad šiuo metu tik dėl VVG pirmininko V. Blinstrubo ambicijų visi projektai yra stabdomi ir nėra rengiama tolesnė VVG veiklos strategija. Ir vietoj to, kad
V. Blinstrubas užsiimtų savo tiesioginiu darbu, jis užsiima politikavimu ir kelių bendruomenės pirmininkų dalyvavimą politiniuose šou pristato kaip visų rajono kaimo
bendruomenių. Mano nuomone, tokie viražai ilgai tęstis tikrai negali.  
  

Česlovas Andriulis,
ūkininkas

74 Komentarai

 1. propaganda

  2011-11-10 17:41

  Noriu paklausti ar Č..ANDRIULIS, T.MISEVIČIUS ir tas ,kuris pasirašo P.NAUJOKAIČIU patys susimokėjo iš savo kišenės ar buvo apmokėta iš savivaldybės visų mūsų mokesčių mokėtojų pinigais? Lauksime atsakymo………………………………

 2. buvęs

  2011-11-10 18:00

  kolega Sigitai, rašai, kad visur kyšo opozicijos ausys, tačiau čia kyšai tu pats, visas iki paskutinio centimetro. Niekas gyvenime negirdėjo tokių pavardžių ir nepažįsta tokių „skaitytojų“ ir „žurnalistų“, nes jų nėra! O tu esi ir būsi tol, kol tave už ausų ar dar už ko nors ištrauks į dienos šviesą ir demaskuos pataikūnišką ir daugiaveidį „viešųjų ryšių specialistą“. Meldžiame Dievą, kad tavo ginamieji ir liaupsinamieji greičiau baigtų savo dienas valdžioje ir užleistų vietą tiems, kas dar turi sąžinės.
  Gana užsakomųjų straipsnių, nes mūsų kantrybė jau arti ribos!

 3. Dainius Šadauskis

  2011-11-10 20:05

  Tadai, kai kitą kartą kils noras rašyti, paklausk manęs apie derybas dėl ,,Maximos” , Prabaudą ar autobusų stoties studiją. Aš buvau tų įvykių liudininkas, tau papasakosiu. Dabar gaunasi rašliava apie varpus, kurie skamba nežinia kurioj bažnyčioj :) . Čia galiu paminėti, kad iš tų išsiderėtų pinigų apie 250 tūkst. turėtų būti gauta ir išleista. Ariogaloje iš jų įrengtas pėsčiųjų tiltas per Dubysą ties stadionu ir nudažytas turgelis.

 4. Vaidas Kuzmarskis

  2011-11-10 21:46

  Keli klausimėliai ponui V. Kuzmarskiui:

  1. Tarkime, kad R. Ačas blogis, tai kas tuomet anot jūsų – gėris? Gal pagal Župeno kupletus „Kur žmonės pjaunasi kaip žvėrys“ (operetė„Čigonų baronas“ – aut. pastaba).
  2. Koks biesas tamstą nunešė į „Liepaitės“ darželio susirinkimą, kuris iš anksto nebuvo skelbtas kaip visuotinis profsąjungos steigiamasis?

  3. Ar 1,5 mln. litų būtinai reikėjo įsisavinti arti turizmo sodybos „Pakalnė“ ir žlugdyti privatų verslą? Dubysos regioninis parkas yra pakankamai didelis ir jame daug gražių vietų, kad ir buvusio „Granito“ žvyro karjero teritorijoje. Ten ir buvo planuota rekreacinė zona. 4. Ar nenuslėptos derybos su MAXIMA, kur buvo suderėta 2,4 mln. litų ir todėl prireikė naujų derybų, kuriose šį kartą pasirodė gudresni krautuvininkų derybininkai?

  5. Kodėl miesto autobusų parko ir autobusų stoties studija buvo padėta į stalčių? Ar ji moraliai paseno, ar buvo atlikta netinkamai ir todėl pinigėliai nuplaukė nežinia kur

  Atsakau:

  1. Nera ka tart -darbai kalba patys uz save.
  2. Vaidas Kuzmarskis nedalyvavo steigiamajame profsajungos susirinkime,dalyvavau sekanciuose susirinkimuose, kuriuos inicijavo valdzia.Patikekit buvo baisu stebet kaip tyciojamasi is sio kolektyvo darbuotoju.
  3. Matyt musu krastui nereikia 1.5mln. Lt, jei tam tikri asmenys negaus “pasisildyti”.”Pakalne” gali laimeti prieziura ir verslas klestes.
  4. Kas paneigs, kad buvo “susizerta” is Maximos 1 400 000 Lt?
  5. Manau, dar ilgai Raseinius garsins autobusu parkas.Dabar laukime ziniu is FNTT
  del autobusu pirkimo konkurso,kuriame dalyvavo p.Aco isteigta imone.Lieka atviras klausimas-o kokie cia buvo vykdomi sandoriai?

 5. Česlovui

  2011-11-10 21:57

  Matau, nemėgstat komunistų. Ar jums žinoma kokiai partijai sovietmečiu priklausė radčenko, kenstavičius, dvaro poetas petras naujokaitis, kokios organizacijos instruktoriais dirbo vaičius ir valinčius?

 6. melioratorius

  2011-11-10 22:39

  Tie trys užtarėjai propagandistai mirk iš juoko. Man sunku patikėti ,kad Misevičius tik tiek supranta .Mieli žmonės kaip Jūs pažiūrėsite į akis kaimynams, pažįstamiems.
  Vapalioja apie Prabaudą. Misevičiau, Naujokaiti, Andriuli- parašyk kaip Baltrušaitis melioratorius iš parko rekonstrukcijos iškrapštė, o Bilderį pasiliko. Kaip Ačas su Noreika ir Mažeika iš melioratorių Norgėlus atlupo. Panašu tie žmogeliukai pateks į istorija kartu su savo ištikimais trdūrais. O kas atvilko Pireka? Kuri už didžiausią kainą
  kloja vandentiekius. Klausimas tiems mažiems žmogeliams : ar suprantate ką darote?

 7. melioratoriui

  2011-11-10 23:12

  O kas žemsiurbę Prabaudai valyti jums primygtinai įpiršo?

 8. atsakau neišmaneliui

  2011-11-11 07:57

  projekte buvo reikalavimas žemsiurbė atitinkanti europinius reikalavimus. Pasidomėkite kaip yra valomi kiti vandens telkiniai. Sutartis su žemsiurbe dėl darbų buvo numatyta pavasarį ištirpus ledui, tačiau reikalaujant Vežbavičiui, Baltrušaičiui turėjo dumblo siurbimas prasidėti nedelsiant.

 9. gailestingasis

  2011-11-11 11:33

  Tai kad Andrulis kolegoms ūkininkams dievagojasi nerašęs, nemuškit jo taip stipriai. Dvaro poetas per skystas net užsimaskuoti, rašo svetimom pavardėm, o visi jį net iš ausų atpažįsta

 10. raseiniškis

  2011-11-11 21:17

  Nelabai suprantu, su kuo mes diskutuojam? Naujokaičio realybėje nėra, Misevičiaus nėra, Andrulis- nerašė. Belieka tik dvaro poeto ausys. Ir tos pačios neplautos. Tad ar verta dėl jų diskutuoti?

 11. raseiniškiui

  2011-11-11 22:38

  Misevičius yra. Po Ariogalą skrybėlę užsidėjęs maklinėja.

 12. raseiniškis

  2011-11-11 22:44

  Tai kodėl to Misevičiaus į savivaldybę nepriima, jei jis toks protingas, visus savivaldybės reikalus žino ir dar skrybėlę turi? Nejuokinkit, ponai…

 13. kaimietis

  2011-11-11 23:35

  Kiek prisimenu iš rusų klasikos, tai buvo toks Krugladurovas, kuris pats sau rašė laiškus. Dabar reikalo turim su šiuolaikišku Kruglodurovu, kuris vietioj laiškų straipsnius rašo ir, ko gero, įsivaizduoja labai didis esąs, vienas Dievas daugelyje asmenų: Naujokaitis, Misevičius, Petrikytė ir t.t. Be reikalo jį dvaro poetu vadinat, veikiau jis- dvaro juokdarys.

 14. Viešumas-visagalis

  2011-11-12 09:21

  Mieli žmonės kuo daugiau diskutuokime, komentuokime, viešinkime , pakvieskime daugiau draugų kaimynų .Skaidri informacija, taikli ir negailestinga kritika tos šmėklos silpnoji vieta.

 15. Pritariu

  2011-11-12 10:49

  Viešinimas yra vienintelis ginklas, gal bent susinervins šventieji paskaitę. Bet man atrodo, kad jie jau taip užsigrūdinę meluoti, kad net nerausta. Jie serga pinigų liga, baisi liga. Užtai šventasis Vilniuj pas daktarus darbo metu trinasi.

 16. vaje

  2011-11-12 11:04

  Vaje, tai kas dabar bus Vilniaus daktarams, kad ši informacija jau pasklido? Raseinių medikai tai ant blakstienų buvo statomi, įtarus, kad informaciją apie kunigaikščio viešnagę pas juos šie paskleidė. Tik nesuprantu, kodėl mūsų viešpats gėdijasi ligos, juk ne kokiu sifiliu susirgo…

 17. slėpynės: atspėkit kas

  2011-11-12 14:36

  Bet gi šitas Naujokaitis pats prisipažino neturintis aukštojo išsilavinimo, bet pagal laiško turinį turėtų dirbti savivaldybėje, nes puikiai žino visas žemės ūkio sk. vedėjo atleidimo priežastis ir visas kitas naujienas, kurias gali žinoti tik ten dirbantis žmogus.
  Bet ar galėtų šiais laikais priimti į savivaldybę be aukštojo išsilavinimo? … Bet yra tokių žmonių, kurie užsidengia delnu akis ir galvoja, kad jų niekas nemato arba nesupranta kas tikrasis šių “laiškų” autorius. Tiesiog turėtų būti gėda suaugusiam žmogui elgtis kaip kūdikiui. Jeigu manai, kad esi teisus, tai nebijok ir pasirašyk .

 18. propaganda

  2011-11-12 16:08

  Tai kad dabar ir Raseinių vandenims vadovauja tik 12 klasių baigęs, krešinį ir bufetavą Kristiną mėgstantis vyrukas..Nors šiaip daugiau apie nieką nenutuokiantis.Kenstavičius su Kristute ir davė jam tą postą.Taip kad nieko nuostabaus,kad mus valdo bemoksliai.

 19. vairuotojas

  2011-11-12 16:44

  Q pas mus į autobusų parką Račas atsiuntė jauną asilėlį ,kuris tik medžius sugeba atskirti nes tokia jo specialybė.Bet gal pramoks ką nors ir apie transporta po kokių 10metų.Aš nesuprantu negi jau Raseiniuose nėra normalių savo srities specialistų.Juk aš jau galvojau .kad pasibaigė tie laikai kai kiekviena melžėja galėjo valdyti šalį……

 20. vairuotojui

  2011-11-12 17:08

  Kodėl nėra rimtų specialistų? Yra. Paieškokit tarp atleistųjų ir tikrai rasit. Istorijos praktika yra tokia, jog riboto mąstymo vadovai niekada nepakentė šalia savęs už save protingesnių. Net jei vadovas visai bukas, jo pavaldiniai turi būti dar bukesni. Beje, o ką yra baigęs dvaro poetas? Kad sovietmečiu politrukas buvo, tai kažkas jau buvo parašęs.

 21. NAUJAS RYTAS šaunuoliai

  2011-11-12 17:48

  Sveikinu laikraštį „Naujas Rytas“. Buvo momentas, kai galvojau atsisakyti šio leidinio.
  Bet dabar tikrai eisiu užsakyti kitiems metams. Esame liūdininkai kaip keli parsidaveliai sušiko arba prišiko „Alio Raseiniai“.

 22. padėka

  2011-11-12 17:58

  Ačiū Dainiau už gerą rašinį, tik gaila, kad kitame laikraštyje.

 23. Kristina Krikštanaitė

  2011-11-12 20:15

  Tas pats Petras Naujokatis straipsnyje “Opozicija kritikuoja vien dėl to, kad kritikuotų” rašė, kad “pastaruoju metu Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos darbu ir priimamais sprendimais piktinosi nemažai rajono gyventojų “, o savivaldybės meras papildė: „Tie gyventojų nusiskundimai buvo tiriami. Skyriaus vedėjai Kristinai Krikštanaitei buvo skirtos drausminės nuobaudos. Todėl šiandien Savivaldybės administracijoje ji jau nebedirba. Esu tikras, kad ateityje situacija pasitaisys ir rajono vyriausiojo architekto požiūris į žmogų pasikeis“. Manau, kad taip galėjo rašyti savivaldybės administracijos viešųjų ryšių specialistas, siekiant pateisinti mano atleidimą iš pareigų, todėl viešojoje erdvėje apibūdino mane kaip kėlusią gyventojų pasipiktinimą ir turėjusią netinkamą požiūrį į žmogų. Iš tiesų pasipiktinusių gyventojų buvo 1, kuris parašęs skundą, vėliau prisipažino, kad buvo paprašytas parašyti, o skundo tekstą apie taip kaip aš tariamai konsultavau šį gyventoją, jam padiktavęs vicemeras Sigitas Vaičius. Be šio gyventojo skundo dar buvo Kalnujų seniūnės raštas apie užsitęsusį adresų suteikimą įmonėms, esančioms panaikintame kaime, ir NŽT Žemėtvarkos skyriaus vedėjo Jurgio Plieskio raštas dėl nepateikiamų duomenų siekiant parduoti „Alio, Raseiniai“ redaktoriui valstybinės žemės sklypą, per kurį teritorijų planavimo dokumentais numatyta įrengti gatvės atkarpą. Pastarųjų raštų pagrindu buvo atliekami tyrimai ir man buvo skirtos tarnybinės nuobaudos – papeikimas ir griežtas papeikimas, dėl kurių panaikinimo kreipiausi į teismą, tačiau savivaldybės administracija jas panaikino pati, o aš buvau atleista panaikinus valstybės tarnautojo pareigybę.

 24. tarp kitko

  2011-11-12 21:04

  Garbingi žmonės straipsnus pasirašo savo pavardėmis. Tuomet jie yra gerbiami už savo vienokią ar kitokią nuomonę. Pasislėpti už kitų pavardžių yra žema. Bet gal kai pasislepi už svetimos pavardės jau gali meluoti? Tuomet kaip jaustis tiems žmonėms, kurie turi paminėtas pavardes?

 25. Siaubas

  2011-11-12 21:04

  Ar begalima sveiku protu suvokti, kas dedasi Raseiniuose? Kristina, siūlau raštu pasiimti šio žmogaus paaiškinimą, kaip Vaičius diktavo ir ką diktavo, o paskui reikia kreiptis toliau. Šitaip nebegalima, nes tai jau yra sistema.

 26. Tikiuosi

  2011-11-12 21:08

  Dievas yra teisingas, tikėkimės, kad greitu laiku bus atlyginta tuo pačiu ponams: krikščioniui Vaičiui, ir jo rėmėjams, Plieskiui, Sendrauskui, Ačui ir kitiems meluojantiems viršininkams, jų statytiniams, sugyventiniams, neraštingiems padlaižūnams, melagiams… Pinigų liga nepagydoma ir labai greitai progresuoja. Tačiau išeinam visi vienodai.
  Viešinkite visi, su kuriais susidorojo krikščionių, ir visų šventųjų valdžia.

 27. Rimas

  2011-11-12 21:40

  Viešųjų ryšių specialistas yra baigęs tik žemės ūkio mokslus, todėl kaltinti jį beraštyste nereikėtų. Ko daugiau iš jo galima tikėtis? Tai žmogus, kuris Savivaldybėje atsidūrė laimingo atsitiktinumo dėka.

 28. Rimui

  2011-11-12 22:26

  Anokia ne laimė. Mano akimis, tai- tragedija, jei žmogus iki tokio lygio nusirito. Žemiau juk nebėra kur.

 29. Arvydas

  2011-11-12 22:58

  Kristina būtinai užrašinėk šio susidorojomo faktus. Ši medžiaga gali labai praversti.
  Na ir būk aktyvi, matoma, niekur nepasislėpk. Jaučiu bus daug cirko.

 30. Prašymas kompiuteristams

  2011-11-12 23:11

  Sukurkite kokią svetainę ar puslapį, kad žmonės galėtų pasidalyti naujausia informacija, padiskutuoti.

 31. STT

  2011-11-12 23:28

  Jeigu Sendrauskas gavo valstybinės žemės gabalą tai viskas lenda iš maišo.J.Plieskis irgi lenda į šviesą.Kokie dalykai išlys dar…….

 32. Kristina Krikštanaitė

  2011-11-13 00:29

  Psichologinis spaudimas kaip tik ir prasidėjo po to, kai STT iš mūsų skyriaus paėmė dokumentus ir tą pačią dieną, kaip mane informavo tuo metu ėjęs administracijos direktoriaus pareigas D.Baltrušaitis, suėmė R.Ačo giminaitį O.Jankauską. Vėliau sužinojau, kad tai buvo dokumentai, susiję su statybomis Ylių kaime. Vicemeras kalbėdamas kartą ta tema pasakė, kad skundikų nemyli net savi, tuo tarsi paaiškindamas man daromo spaudimo priežastį – aš buvau įtariama esant skundike. Pastebėjau, kad T.Misevičiaus laiške taip pat yra frazė – “skundikų nemyli net savi”.

 33. Kaimo bendruomenes pirmininkas

  2011-11-13 01:24

  Gerb. Česlovai Andriuli. Šiuo sakiniu Jūs galite užsitraukti teisinę atsakomybę už šmeižtą – “pirmininkas V. Blinstrubas visuotiniame susirinkime pakeitė Savivaldybei priklausančią
  kvotą” .
  Ponas Blinstrubas, mums, tai yra kaimo bendruomenių pirmininkams, visuotinio susirinkimo metu pristatė mero ir rajono tarybos raštus ir apibūdino susidariusią situaciją.
  Taigi, kaip reikalauja įstatai, mes, pagal bendruomenių pirmininkų (NE PONO BLINSTRUBO) siūlymu nubalsavome dėl valdybos sudėties.
  Sekantis dalykas, kurio VVG neviešina tai yra tai, kad pirmiausiai ponas Ačas pirmiausiai ponui Blinstrubui atsakė Mero vardu, o vėliau tik gavo atsakymą iš Rajono tarybos. Kaip nekeista atsakymai kaip ir sutapo. Taigi nuomonę galime susidaryti patys.

 34. Žmogus iš šalies

  2011-11-13 02:22

  Gerbiamieji skaitytojai,

  1.Kaip skaitytojas iš šalies atsižvelgdamas į labai atsargų rašymo stilių vengiant teisinės atsakomybės žodeliais – galbūt, mano nuomone, galvoju ir kt… Susidariau nuomonę, kad šio straipsnio rašymo stilius yra tolygus ir parašytas vieno žmogaus.
  2.Kiek pastebiu komentaruose, tai žmonės teigia, kad Autoriai kurie paminėti šioje rašliavoje teigia, kad nėra tikrieji autoriai.
  3. Neįsivaizduoju koks redaktorius galėjo tai leisti įdėti į savo laikraštį, nes dažniausiai laikraščiuose vyrauja informuojantys ir pagrįsti faktais, bei nešališki straipsniai.
  4. Kaip pastebiu, užuominos apie tam tikrus įvykius yra gauta iš pačių įvykių židinių. Pavyzdžiui informacija apie įvykius pateikiama ta apie kurią su tuo nesusiję žmonės tikrai nežinotų.
  5. Laiškai akivaizdžiai gina cituoju “Savivaldybės vadovų” poziciją, bet menkina asmenis, kurie nepalankūs pastariesiems.
  6. Na ir svarbiausia dalis straipsnio pradžia:
  “Artėjant LR Seimo rinkimams”
  Kaip iš kitų žiniasklaidos priemonių žinome – visuomeninių organizacijų keliamą maištą R.Ačas vadino politikavimu, artėjant Seimo rinkimams.

  JUMS BRANGIEJI SKAITYTOJAI SPRĘSTI

 35. Diedas

  2011-11-13 11:26

  Redaktorius leidžia dėti tokius straipsnius.nors ir žino,kad čia yra ne skaitytojų laiškai,nes ir jis nori darbuotojams algas laiku išmokėti ir .savo kišenę papildyti.Čia tik laukinis kapitalizmas ir nieko asmeniška.

 36. Dėmesio

  2011-11-13 12:33

  Aš komentaruose rašau tik tiesą, dažnai naudoju citatas ir atsargiau parenku žodžius. Nes jei komentaras neatitinka tikrovės, yra šmeižiantis, žeminantis ir pan., toks pilietis turi teisę kreiptis į policiją, kad būtų nustatytas komentaro autoriaus pavardė pagal IP adreso valdytoją.
  Tačiau galimai Raseiniuose ar kitame mieste ar kaime yra asmenų, kurie pažeisdami LR Konstitucijos garantuotą teisę į asmens duomenų neliečiamumą, pažeisdami įstatymus susižino komentarus rašiusių žmonių pavardes pagal gyvenamąją vietą. Aš tai patyriau savo kailiu ir susidūriau su tokia neteisybe, kokios, jei kas papasakotų, būčiau nepatikėjusi, nors žmogų gina Konstitucija ir Įstatymas numato baudžiamąją atsakomybę. Kol kas nėra praktikos tokiose bylose. Teismai dabar užsiėmę-teisia komentatorius apie gėjus.Tyrimas dar nebaigtas, kai pasibaigs, parašysiu. Manau reikės Žmogaus teisių gynėjų pagalbos.

 37. Kristinai

  2011-11-13 13:15

  Tu buvai konservatorių partijos narė, tai kodėl Sigitas Vaičius į tave kreivai žiūrėjo? Turėjo ginti savo partietę, nesutikti, kad būtum atleista iš darbo.

 38. Ašai

  2011-11-13 13:18

  Matyt, jis į tą vietą jau turėjo ką kitą numatęs.

 39. sistema

  2011-11-13 13:46

  Ir kodėl čia visi taip nepatenkiti rajono valdžia? Bet juk tai visos sistemos dalis, tik gal kiek labiau paryškinta. Yra toks posakis: mirė drakonas – valio drakonui. Kas nuo to pasikeis?Ar dabartinis vadas ar kitas bus, bet sistema ta pati. Jeigu būtų įstatymai tokie, kad valdininkai ,kaip ir priklauso, dirbtų žmonėms ir už negerus “darbelius” turėtų prisiimti atsakomybę, o Seimo narius būtų galima atšaukti, gal tada ir būtų galima sakyti, kad gyvenam teisinėje valstybėje. O dabar tai yra taip kaip skambaJ. Erlicko dainoje:
  “…Vaikeli, širdy Lietuvos tupi senis,
  Prisiuvęs Tėvynę prie savo kišenės. …
  Vaitoja Tėvynė nuo priešų žiaurių,
  Pilna tarakonų ir Seimo narių.
  Į mėlyną dangų dairausi išbalęs-
  Apsaugok Aukščiausis tą mylimą šalį-
  Antai deputatas auksinėm kanopom
  Apžergęs Tėvynę išjoja Europon. …
  Užmerksiu akis, užsikimšiu ausis-
  Girdėti vis viena baisus girgždesys.
  Tai sukas Tėvynė ant Laisvės ašies…-
  Bet nieks neatims pakaruokliui pušies.

 40. diedui

  2011-11-13 14:00

  Nepainiokit į tuos reikalus žurnalistų. Geriau paklauskite jų, kada jie paskutinį kartą gavo atlyginimus.

 41. diedienė

  2011-11-13 15:16

  Šiame straipsnyje kalbama tik apie vieną žurnalistą S.Gudžiūną. O jis algą gauna laiku.

 42. kartonas

  2011-11-13 16:04

  “Rinkėjai neturi už ką į tolimas šalis keliaut, su beždžionėm ir smaugliais pabendraut.
  Bet egzotikos tai kiekvienam norisi!
  Užtat ir išrenkam tokius, kurie vaiposi ir smaugia.”

  “-Kada pagerės gyvenimas?- klausia pati.
  -Tada kai pagerės žmonės,-aiškinu.
  -Tai kodėl jie negerėja?
  -Laukia kol gyvenimas pagerės.
  Sėdim, laukiam…”
  (J. Erlickas)

  Iš tikrųjų sėdim ir laukiam, bet tikriausiai, kad nesulauksim… besėdėdami.

 43. konservatorius

  2011-11-13 16:36

  Įvykusi faktą tarp Vaičiaus ir Krikštanaitės turėtų įvertintii partijos etikos komisija, arba netrukus įvyksiantis konservatorių visuotinis susirinkimas. Sėdim ir laukiam.

 44. Kristina Krikštanaitė

  2011-11-13 16:58

  Šiuo metu Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pareigas atlieka Armandas Mockus, kuris buvo vienas iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-07-26 sudarytos komisijos 3 narių, tyrusių mano galimai padarytą tarnybinį nusižengimą. Po šio tyrimo komisija siūlė skirti man griežtą papeikimą, nes nustatė, kad aš 2011-07-07 išeidama atostogų privalėjau užtikrinti, kad R.Čepurnovienės 2011-06-08 raštas “Dėl Žieveliškės kaimo atstatymo” būtų išnagrinėtas ir į jį atsakyta laiku. Nors šis raštas Raseinių rajono savivaldybėje buvo registruotas 20011-06-13, o man buvo perduotas 2011-06-17, ir tą pačią dieną aš šį raštą nukreipiau skyriaus darbuotojui A.Balčiauskui, kuris 2011-07-05 susirgo. 2011-07-06 buvo nedarbo diena. 2011-07-07 man išėjus atostogų dar nebuvo pasibaigęs R.Čepurnovienės rašto nagrinėjimo terminas, tačiau administracijos direktorius tuo metu neskyrė nei mane, nei A.Balčiauską pavaduojančio žmogaus, todėl aš neturėjau kam perduoti šių darbų. O iš atostogų jau ir taip buvau savaitę atšaukta. Nuo 2011-07-15 mane pavadavo Armandas Mockus, tačiau jam niekas nepavedė spręsti Žieveliškės kaimo problemos. 2011-07-25 grįžus iš atostogų pati atlikau šį darbą, o man buvo skirtas griežtas papeikimas (vėliau panaikintas). Tuo metu savivaldybės meras viešojoje erdvėje skelbė, kad Architektūros ir urbanistikos skyrius jau pastiprintas, nes atseit priimtas dar vienas žmogus. Iš tiesų tuo metu būdavo laikotarpių kai, neskaitant kultūros paveldo ir ekologijos srityje dirbančiųjų, skyriuje turėdavau vieną darbuotoją, o tai reiškia, kad architektūros, teritorijų planavimo, statybos leidimų, adresų suteikimo, žemėtvarkos, išorinės vaizdinės reklamos klausimais reikėdavo suktis su turimais žmogiškaisiais ištekliais, bet nepažeisti nagrinėjimo terminų. Armandas Mockus dirbo tuomet Ekonomikos ir turto valdymo skyriuje, o mane pavaduodavo atostogų metu. Tačiau net ir mano atostogų metu skyriui pavedamus darbus direktorius vizuodavo mano vardu. Kaip žinome, dabar Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, neskaitant kultūros paveldo ir ekologijos, dirba 3 darbuotojai ir vedėjas.

 45. Jonas

  2011-11-13 18:03

  Manau, kad visa ši diskusija yra nieko verta.
  Rašytojai aiškiai yra valdančiosios grupuotės atstovai ar padlaižiai.
  Aš, kaip ūkininkas apie Žukauską galiu atsiliepti tik gerai. Be abejonės jis pakeistas ne dėl jo, kaip specialisto savybių, bet dėl to, kad reikia postą atiduoti „saviškiui“, kuris „kris kryžiumi „ už „paksizmą“.
  Nieko naujo – Tai mūsų „idiokratijos“ grimasos, kai į valdžią veržiamasi ne vykdyti rinkėjų valią , atstovauti jų interesus, bet pasitvarkyti savo „šaikos“ reikaliukus. Kokios taisyklės, toks ir žaidimas. Sistemą ne Ačas sugalvojo, jis tik, kaip ir visi, kaip ir visos Lietuvos valdžiažmogių grupuotės, naudojasi sistemos teikiamomis galimybėmis.

 46. trokštantiems egzotikos

  2011-11-13 18:48

  Nesivarginkit ir be reikalo negadinkite nervų, vistiek nieko nepakeisit. Kodėl Ačas turėtų elgtis kitaip, jeigu sudaromos visos galimybės. Jis tik turi daugiau patirties, nes pabuvo Seime, o ten tai tikrai daug ko galima išmokti. Anksčiau buvę merai tokios praktikos neturėjo…
  Dabar pykstasi valdantieji su opozicija. Bet ar jie geresni? Jau vien darbo partija ko verta? Pirmose gretose tokie garsūs žmonės kaip Uspackichas, Paulauskas, Kliunka…
  Rinkėjai neturi už ką į tolimas šalis keliaut, su beždžionėm ir smaugliais pabendraut.
  Bet egzotikos tai kiekvienam norisi!
  Užtat ir išrenkam tokius, kurie vaiposi ir smaugia. (J. Erlickas)
  Artėja Seimo rinkimai, nepraleiskime progos išsirinkti pačius egzotiškiausius.

 47. Kristinai

  2011-11-13 18:53

  Vaičiui nedavei leidimo apdengti buvusį Buitinio kombinatą klaikaus kičo degiomis marmuro imitacijos plokštėmis. Už tai jam ir netikai. O pagrindinė priežastis, manau, ,,Kakadu” laida ,,Ačo dvaras”.

 48. trokštantis egzotikos

  2011-11-13 18:55

  Uspaskį žinom, Paulauską taip pat, o kas čia per kliunka ?

 49. Marijonas

  2011-11-13 19:05

  Kliunka tai garsusis prokuroras, kuris per gėrimą gavo palikti savo darbo vietą , apie kurią yra toks posakis :visi galai į vandenį arba … į prokurat\ūrą.
  Na o visi trys kartu paėmus tai kaip sakoma” atitiko kirvis kotą” (du prokurorai ir įtariamasis)

 50. Kristinai

  2011-11-13 19:50

  Jūs rašote, kad
  ” NŽT Žemėtvarkos skyriaus vedėjo Jurgio Plieskio raštas dėl nepateikiamų duomenų siekiant parduoti „Alio, Raseiniai“ redaktoriui valstybinės žemės sklypą, per kurį teritorijų planavimo dokumentais numatyta įrengti gatvės atkarpą. ”
  Įdomu būtų sužinoti kaip ten baigėsi su ta žeme?

 51. kryžius

  2011-11-13 20:08

  Krikštanaitė ne tik buvo, bet ir yra konservatorių partijos narė, o Vaičius šiai partijai suteikia religinių fundamentalistų, kurie laikosi įsikibę ne savo tikėjimo, bet viešų jo požymių ir atributų: kryžių, naujų paminklų statymo, įvaizdį. Kai tuo tarpu esamas kultūros paveldas paliekamas sunykti. Toks tat supratimas mūsų savivaldybėje apie kultūros paveldą, jei skelbiant konkursą į kultūros paveldo specialisto vietą, iškeliamas reikalavimas “turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, edukologijos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) bei 2 metų darbo patirtį pagal įgytą išsilavinimą” (http://www.vtd.lt/index.php?-627798964). Konkursas buvo paskelbtas direktoriaujant D.Baltrušaičiui. Na o su tokiu pat išsilavinimu G.Pečkaitienė, daugelį metų dirbusi kultūros paveldo specialiste, atleista kaip netinkamo išsilavinimo.

 52. Vida

  2011-11-13 20:25

  Baikit su ta sistema. Kam buvo kalta aplinka mes žinom. Kuo dėta aplinka, jei tokie “rašytojai” gimsta? Tautos gėda ir tiek. Patikėkit, ne kiekvienam rajone tokie dalykai dedasi, tikrai ne kiekviename.

 53. trokštantis egzotikos

  2011-11-13 21:11

  ,,Vaičius šiai partijai suteikia religinių fundamentalistų, kurie laikosi įsikibę ne savo tikėjimo, bet viešų jo požymių ir atributų: kryžių, naujų paminklų statymo, įvaizdį.” Pritariu. Kitaip davatkos už jį nebalsuotų. Jei ne jos, jis dvidešimt balsų vargu ar surinktų.

 54. Kristina Krikštanaitė

  2011-11-13 21:15

  Gavusi Žemėtvarkos skyriaus prašymą pateikti duomenis, tam kad jie galėtų parduoti žemės sklypą, aš kreipiausi į Nacionalinę žemės tarnybą. Išnagrinėjusi Nekilnojamojo turto registro duomenis, Tarnyba padarė išvadą, kad užstatytos teritorijos plotas nurodytas galimai klaidingai. Tarnyba siūlė parengti teritorijų planavimo dokumentą, kuriame būtų suformuotas žemės sklypas tokio dydžio, kuris atitinka namų valdos reikalavimus ir yra reikalingas pastatų eksploatacijai. Tarnybos siūlymu, to paties teritorijų planavimo dokumento rengimo vienas iš tikslų galėtų būti žemės, reikalingos Žemaičių gatvės pratęsimui, paėmimas visuomenės poreikiams. Tuometinė rajono valdžia, 2011 m. kovo mėn. gavusi tokį atsakymą, svarstė klausimą dėl detaliojo planavimo dokumentų rengimo. Tačiau vėliau, pasikeitus Raseinių rajono savivaldybės tarybai, nauji savivaldybės vadovai atsisakė Tarnybos siūlymo rengti žemės sklypo detalųjį planą ir nusprendė išduoti prašomus duomenis, kad sklypą būtų galima parduoti. Pateikdama atsakymą su prašomais duomenimis, aš kartu atkreipiau Žemėtvarkos skyriaus dėmesį ir teisės aktų reikalavimą, kad prie nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių žemės sklypai parduodami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 21 ir 22 straipsniuose nurodytuose ir įstatymų nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose arba žemės sklypų planuose, prilyginamuose detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, nustatyto dydžio, kuris būtinas esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Nežinau kodėl taip atkakliai reikalaujant pateikti duomenis, tas žemės sklypas vis dėlto nebuvo parduotas iki man atliekant pareigas. Na o kokia situacija dabar, aš nežinau.

 55. OTKATAS

  2011-11-13 23:16

  Paksius tai aukštojo pilotažo meistras.Tų fokusų ir išmokino savo artimiausius bendražygius tame tarpe ir mūsų traktoristą kaip reikia suktis.O prasidėjo nuo statybų firmos RESTAKO……

 56. skaitytojas

  2011-11-14 10:33

  Pasiskaitykit A.Medalinsko straipsnius ir paaiškės iš kur atsiranda tokie fruktai ,kaip Kėdainių kniazius , Raseinių pederačas ,Pagėgių kunigaikštis ir šimtai kitų. Juk valstybę žlugdo supuvusi partinė-korupcinė sistema.Tikiuosi ši sistema grius ne taip kaip arabų šalyse.

 57. skaitytojui ir visiems

  2011-11-14 12:01

  Jeigu mes tik sėdėsim ir lauksim, tai tikrai niekada niekas ir nesikeis.

 58. Juozas

  2011-11-14 13:29

  Jeigu ta partinė-korupcija taip atvirai įsišaknijo Raseiniuose, tai tokiame Vilniuj ar kituose didžiuosiuose miestuose net sunku įsivaizduoti man žmogui iš kaimo kas darosi ir kokiais mąstais

 59. Juozui

  2011-11-14 14:02

  Kur žmonės protingiau mąsto, ten tokių dalykų nebūna. O kai už silkę ar bambalį balsuojate, tai tokią valdžią ir turite. Ir tol turėsit, kol tylėsit, kol bijosit žioptelti.

 60. žmogus

  2011-11-14 20:03

  Žmogus vartojimo visuomenėje prisitaikęs viską pirkti už įvairią kainą ir pats parduoti save. Taigi, jis dažnai parduoda savo nuomonės neturėjimą.
  http://www.lrytas.lt/-13197892171319546895-filosofas-n-kardelis-%C5%BEmogus-da%C5%BEnai-parduoda-savo-nuomon%C4%97s-netur%C4%97jim%C4%85.htm

 61. Atleidinėjimo priežastis

  2011-11-14 20:45

  ,,- Bijoma, kad išsišokėlis nepakenktų konformistams. Galvojama, kad jis kenkia ne tik sau, bet ir man ar kitam, kuris prisitaiko.”

 62. TV žiūrovas

  2011-11-15 23:12

  Vl.Šimaičio įmonėje rasta kontrabandos daugiau kaip už 2 milijonus litų

 63. Irgi žiūrovas

  2011-11-16 09:53

  Gal pajudės tie reikalai ir mūsų rajone.Nes kad mus valdo afeistai ,korupcionieriai ir kontrabandistai tai visi suprantame,bet kad STT sako nespėja jų gaudyti nes labai daug priviso,o dar sunkiau juos gaudyti,nes visi valdžioje.

 64. rinkėjas

  2011-11-16 10:36

  jau prasidėjo, lenda daigeliai. Toliau bus dar gražiau.

 65. 2rinkėjas

  2011-11-16 11:41

  Girdėjau Kuzmarskis yra nusipirkęs lušnelę važiuojant link Lyduvėnų, ten kur Kilčiauskiukas nori įsisavinti 1,5 mln Dubysos reg parke

 66. Citata

  2011-11-16 14:00

  Citata iš Prezidento V.Adamkaus knygos
  Artimiausių R. Pakso patarėjų žiede buvęs Remigijus Ačas, prieš tai prekiavęs traktoriais, o prezidentui patarinėjęs nacionalinio saugumo klausimais, taip pat sulaukė pakankamai tikslaus savo veiklos apibūdinimo. „Prezidento patarėjas R. Ačas esą rūpinasi ne valstybės reikalais, o reikalauja, kad VSD tirtų, kas interneto erdvėje pasisako prieš R. Paksą. Reikalauja išsiaiškinti ir nubausti. M. Laurinkus mano, kad paksistai jau sugalvoję, kaip su juo susidoroti. Jis netiki, kad pavyks išsilaikyti, bet nerimauja ne dėl savęs, o dėl departamento likimo. Mečio nuomone, R. Ačui mažiausiai rūpi nacionalinis saugumas, negana to, jis kliedi, neva VSD dirba Vytautui Landsbergiui“, – liudija V. Adamkus.

 67. rinkėjui

  2011-11-16 17:35

  kuzmarskis=ačas= zubiela= jacikas =kenstavičius= šimaitis =kavaliauskas. Visi vienodi. Kiti-fonas, įrankiai. Priversti jais būti arba apgaule įtikinti.

 68. parašykite

  2011-11-16 21:38

  kas vyko urėdijoje

 69. Ištikimieji

  2011-11-16 21:52

  Šių metų lapkričio 16 d. „Kauno dienos” Nr. 264 -ame numeryje buvo išspausdinta publikacija „Merai keičiasi kaip kaleidoskope” Joje rašoma: „Netrukus gali paaiškėti ir buvusio Seimo nario, dabar Raseiniams vadovaujančio Tvarkos ir teisingumo partijos atstovo Remigijaus Ačo likimas. Prieš jį kyla …net ir į vietos valdančiąją koaliciją įeinantys Tėvynės sąjungos atstovai. Artimiausiomis dienomis Raseinių konservatoriai turėtų apsispręsti, teberemti R. Ačą ar su kitomis taryboje esančiomis partijomis formuoti naują koaliciją ir skirti naują merą”.

  Atsakingai pareiškiame, jog nei mes asmeniškai, nei Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Raseinių skyriaus taryba net nesvarstė klausimo dėl išėjimo iš valdančiosios koalicijos ir neturime jokio pagrindo dabar galiojančią sutartį nutraukti ir ateityje.
  Priešingai, mes esame pasiryžę rajono gyventojų labui nuveikti daug darbų tvarkant miesto gatves ir kaimo kelius, rekonstruojant šilumos ūkį, tiesiant Kryžių kelią Raseiniai – Šiluva, įamžinant Raseinių rajone gyvenusius tautos didvyrius. Todėl visi „Kauno dienos” dienraštyje paskleisti teiginiai apie griūvančią valdančiąją daugumą tėra viso labo žurnalisto paleista riebi antis, drebinti rajoną ir sėti sumaištį tarp administracijos darbuotojų.
  Rajono Tarybos nariai, TS – LKD partijos nariai: Sigitas Vaičius, Pranas Gedminas

 70. Varguoliams

  2011-11-16 22:03

  Mėgstamas varguolio posakis – „ką mes, paprasti žmogeliai, galim padaryti?“. Pats tiksliausias atsakymas: jei taip klausi, tu tikrai nieko negali. Tu esi beveik beviltiškas ir šiuo metu nurašytas nevykėlis, ir toks būsi, kol neatsikelsi ir neįrodysi, kad yra kitaip.

  Piktai ir bjauriai parašiau? Tik taip ir reikia – tuoj paaiškinsiu. Bet koks gailestis (nepainioti su užuojauta, labdara ir pagalba likimo nuskriaustam arba silpnesniam žmogui – krikščioniško elgesio niekas neatšaukė), parodytas varguoliui, automatiškai jį nustumia į jo „patogumo zoną“. Jis tik ir laukia išsižiojęs, kad kas nors jam pakartotų, kad jis yra bejėgis ir nuo jo niekas nepriklauso.

  Jis išsidrebia ir palaimingai užsnūsta tame žinojime, nes ten labai jauku – jei nuo jo niekas nepriklauso, jei jis nieko negali padaryti, tai daryti nieko ir nebereikia, viskas gerai. Tuomet viskas Dievo valioje, galvoja varguolis, belieka atsidusus laukti, gal reikalai pagerės. Gal išloš loterijoje, gal palikimą paliks turtingas dėdė, gal kas nors padidins atlyginimą arba bent jau atpigins šildymą.

  Varguolis yra ištvermingesnis ir stipresnis, nei jam pačiam atrodo. Kai gyvenimas visiškai prispaudžia, kai pasidaro taip blogai, kad mažytis sąžinės balsas pradeda cypti, kad taip gyventi daugiau nebegali, jis dažnai pasipurto ir randa savyje jėgų elgtis visai kitaip: prisiima atsakomybę už savo gyvenimą pats. Būtent todėl negalima jo užjausti ir sakyti jam, kad jis nekaltas – taip tik atitolinsi tą nubudimo akimirką.

 71. to varguoliams

  2011-11-16 22:06

  Pritariu

 72. >varguoliams

  2011-11-17 09:57

  Varguoliai supranta kitaip: pasakysiu ką nors, išmes iš”barščių”, neturėsiu darbo ir minimalaus atlyginimo už 10-12 val. Varguoliai taip įprato vergauti, kęsti pažeminimą, kad neįsivaizduoja, kad gali rasti darbą kitur kur tave gerbia, įvertina. Nebijokite žmonės, jie ne genijai ir neatėjo visiems laikams. Yra dar kita pusė: turtuolius, kurie nešvaria sąžine uždirbo milijonus, skriaudė žemino ir išnaudojo varguolius,blogi darbai pradeda gulti ant turtuolio pečių, sąžinės. Ir spaudžia tokia jėga, kad nebegalima panešti ir persakyti žodžiais. Jie negali miegoti, valgyti, palieka šeimas, kiti gyvenimą….

 73. bedarbis

  2011-11-17 16:30

  Kur čia galima įsidarbinti skaitytojų laiškų rašinėtoju kompanijoje “Meras nekaltas & CO”?

 74. anonimas

  2013-03-31 21:06

  Raseiniose gyvena PEDOFILAS kuris vilioja savo pinigais nepilnametes mergaites, ir taip sugadina jom gyvenima tai yra Laimas Lipnickis