Skelbimas apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

[1]Raseinių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn, iš jų – daržinė (statinio paskirtis – pagalbinis, ūkio), esanti Paalsio k., Viduklės sen., Raseinių r. sav. (koordinatės X-427426, Y-6135346), statinio bendras plotas 90 m2. Statinys neprižiūrimas, apleistas, aplinka netvarkoma.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2021 m. gruodžio 1 d. kreiptis į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių, adresu: V. Kudirkos g. 5, Raseiniai (Raimonda Daugėlaitė, 115 kab., tel. (8 428) 55 913, el. p. raimonda.daugelaite@raseiniai.lt) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.