Šlama 75 Pramedžiavos bibliotekos istorijos puslapiai

Siųsti Versija spausdinimui

Spalio 9 dieną pramedžiaviškiai rinkosi į kultūros namų salę, kur buvo švenčiamas bibliotekos jubiliejus ,,Šlama 75 bibliotekos istorijos puslapiai“. Visiems dalyviams renginio pagalbininkai prisegė jubiliejinį šventės logotipą.
Šventę pradėjo jaunieji skaitovai eilėmis apie knygą, biblio­teką. Renginio vedėja Pramedžiavos filialo bibliotekininkė Raimundė Višinskienė susirinkusiuosius pakvietė žvilgtelėti atgal primindama bibliotekos istorijos faktus.
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Pramedžiavos filialas įkurtas 1946 metais (taip nurodo ,,Mažoji lietuviškoji enciklopedija“) ir vadinosi tuomet Pramedžiavos apylinkės biblioteka. Kai 1949 metais Pramedžiavoje įsikūrė ,,Laimės žiburio“ kolūkis, biblioteka buvo pavadinta ,,Laimės žiburio biblio­teka“. Tik vėliau pradėta vadinti Pramedžiavos kaimo biblioteka.
Kadangi biblioteka Pramedžiavoje įkurta pokariniu laikotarpiu, ji neturėjo savo patalpų ir buvo įkuriama tai pas vieną gyventoją namuose, tai pas kitą.
Įkuriant biblioteką pirmąja bibliotekininke tapo Antanina Džiugienė. Ji dirbo iki 1949 metų. Nuo 1949 metų pareigas ėjo Genovaitė Arlauskienė ir Viktoras Šauklys. 1951 metais dirbo Emilija Alaburdaitė (ištekėjusi tapo E. Juzikiene). 1954 metais biblio­tekininke buvo Aurelija Simanauskienė, o 1956 metais į darbą vėl sugrįžo E. Juzikienė. Ji biblio­tekoje išdirbo 15 metų.
1972 metais bibliotekoje pradėjo dirbti Antanas Šulskis, jis pa­reigas ėjo iki 2012 metų. Nuo 2012 metų iki 2019 metų bibliotekoje dirbo A. Šulskio dukra Donata Vaivadienė. Nuo 2019 metų lapkričio bibliotekinkė yra R. Višinskienė.
Ilgą laiką biblioteka, kultūros namai ir ,,Ąžuolo“ kolūkio administracija sutilpo buvusio dvarininko Petro Vidžiūno sename name. Vėliau biblioteka buvo perkelta į buvusio Pramedžiavos vaikų darželio pastato antrą aukštą, kur ji yra iki dabar.
Per 75 gyvavimo metus biblioteka turi kuo didžiuotis. Šiandien čia yra gausus kasmet atnaujinamas knygų fondas, nauji kompiuteriai, televizorius, erdvios patalpos. Joje yra viskas, ko reikia skaitantiems, draugiškiems, kūrybingiems ir informatyviems vaikams ir suaugusiesiems.
Tačiau laikas nesustoja – jis dovanoja jubiliejus, bet kartu nusineša į amžinybę ir nemažai aktyvių skaitytojų, lankytojų, renginių dalyvių, čia dirbusius kelis bibliotekininkus. Jų atminimą visi pagerbė tylos minute.
Savo prisiminimais apie darbą pasidalijo ilgiausiai, net 40 metų, bibliotekininku išdirbęs A. Šulskis.
Šventiniame renginyje biblio­teką gražaus jubiliejaus proga sveikino Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė, Girkalnio seniūnijos seniūnė Justina Šaulienė, Kalnujų filialo bibliotekininkė Daiva Myniotienė, Girkalnio filialo – Virginija Šileikienė, Gruzdiškės filialo – Laimutė Babenskienė, Pramedžiavos kaimų bendruomenės pirmininkė Lina Jašauskienė.
Bibliotekininkė šią iškilmingą šventinę dieną padėkojo ištikimiausiems bibliotekos skaitytojams, įteikė padėkas, atminimo dovanėles ir pasidžiaugė, kad meilės knygai neriboja amžius, kad skaito ir maži, ir dideli.
Šventėje kiekvienam vasaros skaitymo iššūkio dalyviui buvo įteiktos organizatorių padėkos ir dovanėlės.
Savo kūrybos eilėraščius skaitė aktyvus bibliotekos lankytojas, renginių pagalbininkas Jonas Vaičaitis. Linksmino autorinės muzikos grupė iš Kėdainių ,,Vaivorykštė“. Ji atliko nuotaikingą programą ,,Rudeniniu vaivorykštės taku“.
Po koncerto visi buvo pakviesti aplankyti A. Šulskio tapybos darbų parodą ir pasivaišinti jubiliejiniu tortu.
Jubiliejus pasibaigė, o bibliotekos gyvenimas tęsiasi ir laukia skaitytojų, renginių lankytojų.
Raimundė Višinskienė,
Pramedžiavos filialo bibliotekininkė

Komentarų nėra