Sniego sargai

Versija spausdinimui

V. S.

Vis? nakt? krito, krito
Sniegas lyg balta vata.
O i ryto pusnys styro,
Su sena aukta tvora.

Ot tai diaugsmas, tai puiku!
Sniegas limpa – nuotabu!
Daug, oi daug balt? pili?
Pastatysime kartu.

Ei, vaikai, visi ? kiem?,
Darbo imkim?s spar?iau,
Nulipdykim sniego bob? -
Su mumis tegul paoka.

Sniego kojos ir liemuo,
Sniego rankos, net galva,
Ant galvos marga skara,
Rankoje luota sena.

Kad neb?t? jai baisu,
Nulipdykime kartu
Sniego sen? – besmegen?,
Tegul jie abu gyvena.

Tegul jie abu tokiu
Vis? nakt? tarp vaigdi?
Saugos kiem? nuo vagi?
Ligi pat gaidi? giesmi?.

Komentarų nėra