okio fiesta iluvos gimnazijoje

Versija spausdinimui

Balandio 28 d. iluvos gimnazijoje vyko respublikinis oki? konkursas-festivalis ,,okio fiesta 2022. Rengin? organizavo oki? mokytoja metodinink? Neringa lopnien? ir Raseini? vietimo pagalbos tarnybos metodinink? Valdon? Bal?aitien?. Konkurse dalyvavo 435 ok?jai. Jie buvo suskirstyti ? keturias amiaus grupes ir gal?jo okti ?vairi? stili? okius. Kiekvienoje grup?je komisija rinko I, II, III viet? laim?tojus.
? konkurs? atvyko ok?j? i Vilniaus rajono, iauli?, K?daini?, Klaip?dos, Babt?, Kelm?s, Taurag?s, Grinkikio, Raseini? ir iluvos.
Dalyvi? pasirodymus vertino trys komisijos nar?s: choreograf?, trener?, pedagog?, studijos RED ?k?r?ja ir inoma ok?ja Rugil? Dailidait?, oki? klub? Vilnis savinink?, Lietuvos sportini? oki? federacijos teis?ja Natalija Tokareva ir Pakraan?io kult?ros centro choreograf? bei Pakraan?io gimnazijos okio mokytoja Gintar? Guelien?.
Smagu pasidiaugti Raseini? rajono gimnazij? ir progimnazij? laureatais. iluvos gimnazijos I ikimokyklin? grup? suoko ok? ,,Eio namas ir laim?jo II viet?, PU grup? su okiu ,,Peliuk? mokykla taip pat u?m? II viet?. 1 kl. mokiniai suoko gatv?s okio stiliaus ok? ,,Street dance ir peln? II viet?. 2 ir 4 kl. mokiniai su okiu ,,Pavasario okis u?m? III viet?.
Vyriausi iluvos gimnazijos gimnazistai II kl. suoko ok? ,,Rokenrolas ir laim?jo I viet?, III kl. gimnazistai su Lotyn? Amerikos okiu ,,Rumba taip pat u?m? I viet?. Visus iuos dalyvius paruo? okio mokytoja metodinink? N. lopnien?. iluvos gimnazijos III kl. suoko ok? ,,Dinamitas ir laim?jo II viet?. Mokinius paruo? pradini? klasi? mokytoja Zita Baltruaitien?.
Taip pat konkurse dalyvavo Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijos atstovai. 2 b kl. su lietuvi? liaudies okiu ,,Gintariniai rieutai laim?jo II viet?. 2 a kl. mokiniai su okiu ,,Rokenrolas u?m? I viet?. 2 b kl. solist? Andr?ja Mikalauskait? suoko ukrainietik? ok? ,,Stipr?s kartu ir u?m? I viet?. Dalyvius paruo? N. lopnien?.
Konkurse pasirod? Raseini? altinio progimnazijos 2 b kl. mokin? Steila lopnyt?, solist? suk?r? ir suoko gatv?s okio stiliaus ok? ,,Sirena ir laim?jo I viet?.
oki? konkurs?-festival? ,,okio fiesta 2022 ubaig? Raseini? Jono Prezidento emai?io gimnazijos ok?jos su okiu Vas a quedarte ir peln? II viet?. ok?jas paruo? oki? mokytoja Brigita Lendzevi?ien?.
Renginio organizator?s tikslas buvo ugdyti vaik? ir mokini? meno ir k?rybos poreik?, puosel?ti okio tradicijas, bendrauti ir bendradarbiauti su kit? miest? vadovais ir dalyviais. Kitais metais vyks jau 8-asis respublikinis oki? konkursas ir tikiuosi, kitais metais bus dar daugiau dalyvi?.
Neringa lopnien?,
iluvos gimnazijos ir Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijos oki? mokytoja metodinink?

Komentarų nėra