okio ?lsmas

Versija spausdinimui

Nuo ankstyvo lapkri?io 23-iosios ryto Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijoje i ?vairiausi? Lietuvos viet? rinkosi ok?jai ? respublikin? 14 klasi? mokini? oki? konkurs?-festival? okio ?lsmas 2022. Renginio iniciator? ir organizator? Neringa lopnien?, Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijos ir iluvos gimnazijos oki? mokytoja metodinink?. Tikimasi, kad is renginys taps tradicinis.
Sveikinimo od? tar? atvyk? sve?iai. ok?jus sveikino ir s?km?s link?jo meras Andrius Bautronis, vietimo pagalbos tarnybos metodinink? Valdon? Bal?aitien?, Viktoro Petkaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Linkyt?.
okius vertino kompetentinga komisija: Gabriel? Raudyt?-Dombrausk?, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolvent?, choreograf?, ok?ja, televizijos projekt? dalyv?, oki? konkurs?-festivali? Dance is passion, Way of dance, Dance and latino is taking over, oki? stovyklos Laim?s pieva organizator?, pirmojo okio aidimo Improvizz k?r?ja Lietuvoje, Karalien?s Mortos mokyklos choreograf?; Lina Klepeckait?-Dirininkien?, Klaip?dos Gedmin? progimnazijos ir Karalien?s Luiz?s jaunimo centro choreografijos studijos Inkar?lis okio mokytoja, vaik? liaudik? oki? kolektyvo Gedmina ir V? Edukateka mergin? liaudik? oki? kolektyvo Aurin? vadov?; Natalija Tokareva, K?daini? oki? klubo Vilnis vadov?, licencijuota sportini? oki? trener?, Lietuvos sportini? oki? federacijos teis?ja. Scenoje pasirod? net 490 okio myl?toj? i Vilniaus, Klaip?dos, Kauno, Gargd?, Lazdij?, Maeiki?, Plung?s, Vilkavikio, Babt?, iluvos ir Raseini? mokykl?.
Visi dalyviai buvo apdovanoti pad?komis, garb?s ratais, taur?mis. O didioji Grand Prix taur? atiteko iauli? Ragain?s progimnazijos oki? studijos Mega 24 klasi? mokini? oki? grupei, jos vadov? J?rat? Vaitkien?.
U pagalb? nuoirdiai d?koju Viktoro Petkaus progimnazijos direktoriui Ram?nui Bruui ir visam kolektyvui, mokiniams ir valgyklos ved?jai Violetai Gailienei. A?i? kaimo turizmo sodybai Karpyn? u pietus oki? vertinimo komisijai. A?i? visiems u dalyvavim? ir iki kit? met?!
Neringa lopnien?, oki? mokytoja metodinink?

Komentarų nėra