Spalv? gelm?je

Versija spausdinimui

Gruodio 3 d. Kaulaki? bibliotekoje atidaryta tautodailinink?s Rasos Raba?iauskien?s tapybos darb? paroda Spalv? gelm?je. Dalyvavo Raseini? parapijos Votyvos choras, vadovaujamas Gerdos Lapinskait?s, jame gieda ir R. Raba?iauskien?. Tiesa, negal?jo atvykti visi choristai, dalis j? susirgo ir buvo neaiku, ar i viso gal?s dalyvauti, bet galiausiai buvo priimtas sprendimas atvykti kad ir maesniu b?riu.
Apie tapybos darb? parodos eksponavim? Kaulaki? bibliotekoje su darb? autore tar?m?s dar prie trejus metus. Buvo jau suplanuota data ir atspausdinti renginio skelbimai, beliko tik iplatinti, pavieinti, kai netik?tai d?l pandemijos COVID-19 pasiek? ?sakymas, kad draudiama rengti renginius ir susib?rimus. Planavome surengti parodos atidarym? kitais metais, bet trukd? vis dar buvusi pandemija ir d?l jos ?vesti apribojimai.
Tik i? met? pabaigoje Rasa savo paad? ipild?. Pirmiausia parod? pristat? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje, o v?liau savo ?sp?dingus darbus atgabeno ? Kaulaki? bibliotek?. Labai reik?jo pasistengti juos visus sutalpinti, nes biblioteka neturi tokios paveiksl? galerijos kaip Raseini? Marcelijaus Martinai?io biblioteka, o paveiksl? atveta dar daugiau.
Per parodos atidarym? autor? papasakojo apie save, savo darbus. Mintimis pasidalijo ir ? rengin? atvykusi tautodailinink?s mama Rima Kleivien?, taip pat kurianti, tapanti graius paveikslus. Kaip pasakojo Rasos mama, jei dukra kur? nors pastat? tapo i vienos pus?s, tai mama i kitos. Diugu, kai vienoje eimoje dvi meninink?s.
Graiomis giesm?mis rengin? papuo? Raseini? parapijos Votyvos choras, primindamas, kad jau prasid?j?s adventinis laikotarpis.
Paroda Kaulaki? bibliotekoje bus eksponuojama iki sausio 31 d.,
tik gruodio 16 d. trumpam dalis paveiksl? bus saugiai pad?ta, nes t? dien? suplanuotas tradicinis met? renginys adventinis vakaras Pabeld? angelas ? tavo ird?, jis iais metais bus rengiamas jau atunt? kart?.
Visi paveikslai, iskyrus vien? kit?, parduodami, tad jeigu kuris darbas patiks, susitarus su autore galima ?sigyti. Rasa sak?: Pirkite mano darbus, a v?l j? nutapysiu, bus stimulas tapyti, dabar paveiksl? pilni namai. Laukiame apsilankant Kaulaki? bibliotekoje!
Zita Gedminien?,
Kaulaki? bibliotekos vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra