Sportas

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

Krepinis

Nuo kovo 29 dienos rajono krepinio pirmenyb?se prasid?jo antr?j? pusfinali? susitikimai, kurie vienoms komandoms suteik? teis? aisti d?l pirmosios, o kitoms – kovoti tik d?l tre?iosios viet?. Kovo 29 dien? pirmieji prad?jo B lygos susitikimus aiginys, kuris jau buvo laim?j?s savo pirm?j? susitikim?, prie kaim? bendruomen?s Vidukl? krepininkus. Kaip ir pirmajame, taip ir iame, aiginio krepininkai nuo pat pradi? nedav? varovams suabejoti j? pranaumu ir, labai gerai prad?j? susitikim?, j? laim?jo. Serija laim?ta 2-0 ir usitikrinta vieta aisti B lygos finale. Beje, aiginio komanda sugeb?jo laim?ti visus keturis k?linius iame susitikime. aiginys – kaim? bendruomen? Vidukl? 93-46 (25-8), (21-10), (21-17), (26-11). Nugal?toj? gretose pasiym?jo R. ukauskas ir G. Astasevi?ius, peln? po 21 tk. Antrajame susitikime susitikoKarpyn? Lukn?. Pirm?j? susitikim? pralaim?jo Karpyn?s komanda. Bet antr?j? susitikim? aisdami drausmingiau ir be didesni? emocij?, jie sugeb?jo laim?ti ir ilyginti serijos rezultat? 1-1. Karpyn? Lukn? – 82-73 (21-27), (20-20), (21-13), (20-13). Nugal?toj? gretose pasiym?jo D. Koba – 30 tk., R. Elzbergas – 26 tk.Gegu?s 1 dien? antruosius susitikimus prad?jo ir A lygos komandos. Pirmame susitikime susitiko Julisa - Joseda. Pirm?sias tarpusavio rungtynes po prat?simo ir dramatikos kovos laim?jusi Julisa ? kart? prad?jo galingu spurtu ir netruko ?gyti net 20 tak? pranaum?. Joseda n?ra i t? komand?, kurias lengva nokautuoti. Vis d?lto puikiai aidian?iai Julisos komandai Joseda nesugeb?jo pasiprieinti ir pralaim?jo susitikim? bei serij? 2-0. Julisa Joseda – 91-86 (32-20), (18-21), (20-17), (21-28). Nugal?toj? gretose pasiym?jo J. Petkevi?ius – 30 tk., D. Gricius – 23 tk. Antrajame susitikime susitiko Autolera Vidukel?. Labai stiprios sud?ties Autoleros komanda nesuteik? varovams galimyb?s ilyginti serijos rezultato ir laim?jo j? 2-0. iame susitikime abi komandos vis? d?mes? skyr? tik puolimui, tod?l, pasibaigus rungtyn?ms, vieslent?je deg? trienkliai skai?iai. Autolera Vidukel? 121-102 (28-25), (36-23), (25-28), (32-26). Nugal?toj? gretose pasiym?jo V. Trepo?ka – 37 tk.B lygos tre?iosios varybos gegu?s 6 d. KKSC sporto sal?je 18.00 val.: Karpyn? Lukn?. A lygoje gegu?s 7 d. 16.30 val. d?l III-osios vietos kausis Joseda Vidukel?; 18.00 val. d?l pirmosios vietos Julisa Autolera. Gegu?s 13 d. Sporto ir laisvalaikio klube KARPYN? B lygoje d?l tre?ios vietos 18.00 val. varysis kaim? bendruomen? Vidukl? Karpyn?s ar Lukn?s pralaim?jusi komanda. 19.30 val. susitiks aiginys Karpyn?s ar Lukn?s komanda nugal?toja. Gegu?s 15 d. A lygoje 13.00 val. d?l tre?iosios vietos Joseda Vidukel?; 14.30 val. d?l pirmosios vietos Julisa Autolera. (aidiama iki dviej? pergali?. Jeigu prireiks tre?i?j? rungtyni?, jos bus aidiamos gegu?s 16-22 dienomis.)

Tinklinis

Pra?jus? savaitgal? pasibaig? Raseini? rajono tinklinio pirmenyb?s ir paaik?jo Raseini? rajono pirmenybi? nugal?tojai. Po atkrintam?j? rungtyni? jau inomas finalinis ketvertas: Raseini? Raseiniai, Ilgii? Santaka, Kelm?s A-Komanda, Kelm?s VJSM 94. Atsisakius aisti Kelm?s VJSM94 komandai, liko trys, kovojusios finalin?se rungtyn?se. Raseini? Raseiniai gana lygioje akistatoje 3-2 sugeb?jo ?veikti Ilgii? Santak?, po to sek? dar viena nesud?tinga pergal? prie Kelm?s A-Komand? 3-0. Tad Raseini? Raseiniai tinklininkai -rajono pirmenybi? nugal?tojai. Antr?j? viet? ikovojo Kelm?s A-Komanda, principingoje dvikovoje ?veikusi Ilgii? Santak? rezultatu 3-1.
Komandos isirikiavo tokia tvarka:
1. Raseini? Raseiniai,
2. Kelm?s A-Komanda,
3. Ilgii? Santaka,
4. Kelm?s VJSM94.
Komandos prizinink?s buvo apdovanotos taur?mis, medaliais ir diplomais. Buvo irinkti ir apdovanoti taur?mis komand?-prizininki? naudingiausi aid?jai: Raseini? Raseiniai – Audrius aguauskas, Kelm?s A-Komanda – Donatas Parnarauskas, Ilgii? Santaka – Linas ab?nas.

Futbolas

M?s? komanda ,,Danspin, aidianti LFF III lygos Kauno apskrities B diviziono lygoje, pradeda rungtynes. Jau sekmadien? m?s? futbolininkai namuose, savo aikt?je, ibandys j?gas su Kauno komanda. Raseini? KKSC stadione gegu?s 8 dien?, 18 val. ,,Danspin (Raseiniai) FK 91 United (Kaunas).

1 Komentaras

  1. lina

    2011-05-05 13:50

    Mielieji visai sport? ,,trumpinat,, Dareli? naujienom vos ne du puslapiai,sportui pus?. Dargi RKL. vaigdi? diena Karpyn?j vyko ,apie k? klasikai tyli. Negerai,negerai. Neskriauskit sporto ir sportinink?…