Sportas per savait?

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

i? met? gegu?s 8 dien? buvo suaisti du pirmieji finaliniai susitikimai rajono A krepinio lygoje. Pirmosios ? aiktel? ib?go komandos, kovojan?ios d?l tre?iosios vietos. Tai dvi labai paj?gios komandos: Vidukel? ir Joseda. Susitikimas buvo labai ?domus. Kiek geriau pradia susiklost? Vidukel?s komandai, kuri laim?jo pirm?j? k?linuk? minimalia persvara (21-20), bet ? didi?j? pertrauk? komandos i?jo jau minimalia persvara pirmaujant Josedai (47-48). Tre?iajame k?linuke vyko lygi kova visose aikt?s vietose ir nei vienai i komand? nepavyko ?gyti didesnio pranaumo bei atitr?kti nuo varov?. Vis d?lto Joseda sugeb?jo laim?ti ? k?linuk? (17-23), ir tai jau buvo gana solidus rezultatas, inant komand? paj?gum? ir rungtyni? svarb?. Paskutiniame ketvirtyje Vidukel?, labai pagerinusi savo gynyb?, sugeb?jo ne tik ilyginti rezultat?, bet ir laim?ti ? susitikim?. Vidukel? Joseda 99-89 (21-20), (26-28), (17-23), (35-18). Serijos iki dviej? pergali? rezultatas 1-0, pirmauja Vidukel?. Nugal?toj? gretose pasiym?jo D. Naruevi?ius – 26 tk.
Pirm?j? susitikim? kovojant d?l pirmosios vietos suaid? ir Autolera Julisa. Autoleros ko-manda aid? ne paj?giausia savo sud?timi. Nerungtyniavo vienas komandos lyderi? V. Savostjanovas. Autolera i pat pradi? ?gijo dvienkl? pranaum?, laim?dama pirm?j? k?linuk? (33-23). Antrasis jau buvo kur kas lygesnis ir j? minimalia persvara laim?jo Julisa (19-20). iame susitikime abi komandos daugiau d?mesio skyr? puolimui, o ne gynybai, tod?l pasibaigus susitikimui abi komandos buvo surinkusios trienklius tak? skai?ius. Autolera nugal?jo utikrinta persvara, bet tai buvo tik pirmoji pergal? serijoje, ir labai kovingai Julisos komandai ne viskas pavyko iame susitikime. Autolera Julisa – 117-103 (33-23), (19-20), (30-29), (35-31). Serijos iki dviej? pergali? rezultatas 1-0, pirmauja Autolera. Nugal?toj? gretose pasiym?jo V. Trepo?ka – 37 tk.
Gegu?s 13 d. Sporto ir laisvalaikio klube KARPYN? B lyga. D?l tre?iosios vietos susitinka 18.00 val. kaim? bendruomen? Vidukl? Lukn?. 19.30 val. aiginys - Karpyn?.
Gegu?s 15 d. ,,B lyga. 11.30 val. ,,aiginys – ,,Karpyn?. A lyga. 13.00 val. d?l tre?iosios vietos susitinka Joseda Vidukel?. 14.30 val. d?l pirmosios vietos Julisa Autolera.
aidiama iki dviej? pergali?. Jeigu prireiks tre?i?j? rungtyni?, jos bus aidiamos gegu?s 16-22 dienomis.

Futbolas

Raseini? Danspin komanda aidia LFF III lygos Kauno apskrities B diviziono lygoje. i? met? gegu?s 8 dien? m?s? futbolininkai namuose, savo aikt?je, iband? j?gas su Kauno komanda 91 United. Pirmajame k?linyje atidav? aikt?s kontrol? sve?iams, m?s? futbolininkai nesugeb?jo pelnyti ?var?io, tuo tarpu sve?iai pasinaudojo m?s? klaida ir 29 min. peln? pirm?j? savo ?vart?. Po pertraukos kova aikt?je jau buvo apylygi, suaktyv?jo m?s? komandos puolimas, bet atsirado sprag? gynyboje – buvo praleisti dar trys ?var?iai ir pralaim?tas susitikimas. Raseini? Danspin – 91 United (Kaunas) 0:4 (0:1). ?var?iai: 29,65 min. – E. Staugaitis, 55 min. – A. Labanauskas, 59 min. – M. Kvedaras (91 United).
?sp?jimai: 8 min. – V. Judeikis (Danspin), 70 min. – M. Gasparaitis (91 United).

Komentarų nėra