Sporto klubo VIDUKEL?S krepinio turnyras

Versija spausdinimui

Donatas BAUKYS

?vyko jau tradicin?mis tapusios 3×3 krepinio varybos sporto klubo Vidukel? prizams laim?ti.

Geras oras ? turnyr? priviliojo 16 komand?. Dalyviai gal?jo varytis 4-iose amiaus grup?se. Iki 17 m. ir veteran? grup?se usiregistravo tik po dvi komandas. Joms teko kovoti pagrindin?je grup?je. Geriausiai pasirod? buvo apdovanoti. .

Jauniausi? grup?je var?si 4 komandos. ?ia geriausiai sek?si Vieni vartai (L. Jakimavi?ius, E. Diugys, A. Rimkus) komandai. Antri liko Orange virus (A. Beiys, D. ??sna, J. Narbutas), treti aibas (F. Kalinauskas, O. Kalinauskas, V. Knapkys). Pagrindin?je grup?je var?si 12 komand?.

Aiktel?je vyko atkaklios kovos. Net teis?jams ne visada pavykdavo tvardyti emocijas. Jauniausi? grup?je geriausiai sek?si Virusui (E. Baukys, G. Jankauskas, . Kaminskas), kurie pasiek? ketvirtfinal?.

Pirmajame pusfinalyje susitikoAga (A. ebelskis, G. yvatkauskas, A. Gruinskas) ir staigmen? pateikusi veteran? komanda Klevas (R. Baltruaitis, D. Baukys, A.Beiys). Po atkaklios kovos laim?jo Klevas (5 – 4). .

Kitame pusfinalyje Vidukl? (M. ukauskas, T. Totulis, M. Garbaliauskas, M. Pranaitis) 12-7 ?veik? Krantus (A. Piatkus, G. A?as, A. Danusas, A. Klikna). Dvikovoje d?l III vietos Aga 11-7 nugal?joKrantus. Finalas ities buvo atkaklus. Kova vyko iki paskutini? sekundi?. Pergal? 9 – 8 ikovojo Vidukl?s komanda. Varyb? nugal?tojai ir prizininkai buvo apdovanoti miestelio vent?s metu, Ataugos mike. Varyb? organizatoriai d?koja r?m?jams Vaidui Jurgilui, UAB Virgmila, teis?jams J.Totului, A. Piatkui, P. Piatkui ir kitiems, pad?jusiems organizuoti krepinio turnyr?.

Komentarų nėra