Stalo teniso turnyras Nemak?iuose

Versija spausdinimui

etadien?, gruodio 10 d., Nemak?i? Martyno Mavydo vidurin?s mokyklos sporto sal?je vyko tradicinis stalo teniso turnyras. Apdovanojimus ?steig? sporto klubas ,,Smelt?. Jau antri metai turnyre sulauk?me sportinink? i Vidukl?s. Rungtyniaujama buvo trijose grup?se. Pirmojoje grup?je kov?si Paulina Gerulyt?, II Paulina Urbonait?, I Viktorija Mejeryt?. Antrojoje grup?je kov?si berniukai, gim? 1996 m. ir jaunesni, prizininkai isid?st? taip: III vieta Justinas Martinkus, II Giedrius Zaturskis, I viduklikis K?stutis
Mozeris. Gausiausia grup? buvo vyresni?j?, kur buvo kovojama dviejuose pogrupiuose. ?ia III viet? ikovojo viduklikis Ovidijus Milaauskas, II Airmantas Ka?iuis, o I io turnyro daugkartinis ?empionas Antanas ibas.

Sveikinu nugal?tojus ir d?koju visiems turnyro dalyviams. U pagalb? teis?jaujant d?koju mokytojui Vidmantui Il?iukui.

Saulius Rad?enko

Komentarų nėra