Startuoja naujas projektas @klasikos jungtys

Versija spausdinimui

Rugs?jo 1-oji net ir tiems, kurie jau daugel? met? nesimoko, nestudijuoja, kelia tam tikr? sentiment?. Pradedant naujus mokslo metus Raseini? rajono kult?ros centras ir projekto partneris Raseini? meno mokykla kvie?ia pasim?gauti nauju k?rybiniu projektu @klasikosjungtys. Pagrindinis io projekto tikslas umegzti gyv? ry? tarp profesionali? klasikin?s muzikos atlik?j? kolektyv?, Raseini? meno mokyklos moksleivi? ir Raseini? rajono kult?ros centro atlik?j?. Tokia edukacin? programa Raseiniuose yra vykdoma pirm? kart? ir tai bus tikrai puiki galimyb? moksleiviams bei neprofesionaliems atlik?jams ne tik tobulinti savo meistrikum?, bet ir susipainti su atlik?jais i ar?iau, pajusti bendr? k?rybin? diaugsm?, dalintis ger?ja muzikine patirtimi.
Projekto metu vyks trys profesionalios muzikos koncertai. Rugs?jo 1-?j? koncertavo vokalinis ansamblis Inmezzo ir solist? Inga atkauskien?, Raseini? meno mokyklos mokin? Evelina Dubauskait? (mokytoja Stanislava Vebavi?ien?). Rugs?jo 2 d. bendr? program? atliko stygini? kvartetas Musica Libera ir Raseini? meno mokyklos smuikinink? Lyja Germanavi?i?t? (mokytoja Jolanta Tur?inskien?), Raseini? meno mokyklos pianist? V?ja Germanavi?i?t? (mokytoja Laisvida Juodyt?).
Rugs?jo 9 d. Kauno stygini? kvartetas pristatys kompozitoriaus Vidmanto Bartulio kompozicijas stygini? kvartetui Pasak? sodas pagal Kazio Borutos apysak? Jurgio Paketurio klajon?s. Mel? pasakas seks Kauno valstybinio l?li? teatro aktorius Remigijus Endriukaitis, jam talkins Raseini? meno mokyklos teatro mokytoja Romena Godelyt?-Irkmonien? ir jos mokin? Liepa Balseryt?. J? pasakojimus lyd?s Kauno stygini? kvarteto atliekama nuotaikinga muzika.
Projekt? finansuoja Lietuvos kult?ros taryba, projekto glob?ja Raseini? rajono savivaldyb?, partner? Raseini? meno mokykla, organizatorius Raseini? rajono kult?ros centras.

Raseini? rajono kult?ros centro informacija

Komentarų nėra