Stipriname bendruomeninę veiklą

Siųsti Versija spausdinimui

Ramonų, Mirklių ir Gruzdiškės kaimų bendruomenės Raseinių rajono savivaldybei teikė bendrą projektinę paraišką projektui „Bendruomeninės veiklos stiprinimas“. Projekto tikslas – stiprinti šių bendruomenių veik­lą, gerinti kaimo – kaip aktyvaus ir veiklaus – įvaizdį.
Kad įgyvendintų tikslą, bendruomenių pirmininkės Dalytė Raudonienė, Gražina Andraitienė ir Genovaitė Kveselienė tema „Pažinkime save ir savo Lietuvą“ suorganizavo išvyką į Širvintų rajoną, Kernavės kultūrinį UNESCO saugomą rezervatą – Kernavės piliakalnius, Čiobiškės dvarą. Kelionė turėjo aktyvinti bendradarbiavimą tarp trijų kaimo bendruomenių, skatinti bendruomenių narių sutelktumą, tarpusavio pasitikėjimą, gerinti gyventojų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą.
Išvykoje dalyvavo per 50 įvairių socialinių grupių kaimo gyventojų iš Ramonų, Mirklių ir Gruzdiškės kaimų bendruomenių. Keliaujant surengta bendra viktorina „Kas, kur, kada“. Išsiaiškinome, kiek kas žino apie savo, kaimyninę, rajono ir Lietuvos bendruomenes. Aktyviausi dalyviai apdovanoti bendruomenių narių pagamintais suvenyrais.
Kelionės metu vykdytas ir kitas švietėjiškas projektas – „Saugus eismas bendruomenėse“. Mokėme bendruomenių narius saugiai ir atsakingai elgtis kelyje, ugdyti eismo dalyvių kultūrą, atidumą kelyje, pagarbą vienų kitiems, atsakomybę už kitus, priminėme Kelių eismo taisykles, nedalyvauti eisme apsvaigusiems. Atkreiptas dėmesys, kad alkoholis lėtina reakcijos laiką, suteikia daugiau drąsos, todėl apsvaigęs žmogus pervertina savo galimybes, pavėluotai reaguoja į situaciją, taip kelia grėsmę sau ir kitiems eismo dalyviams. Kad būtų pastebimi kelyje, išdalinta šviesą atspindinčių priemonių, pamokyta, kaip tas priemones taisyklingai naudoti.
Kad projektas būtų įsimintinesnis, visą kelionę žaidėme žaidimą „Tavo angelas sargas“. Kiek­vienas kelionės dalyvis buvo slaptas „angelas sargas“ ir turėjo visą kelionę nepastebimai globoti kitą kelionės dalyvį, stebėti, kad būtų saugus, nepaklystų ar kas neatsitiktų. Kelionei baigiantis išaiškinti aktyviausi, kūrybiškiausi „angelai sargai“ ir iš patirtų nuotykių linksmai pasijuokta.
Įgyvendinus projektą sustiprėjo Ramonų, Mirklių ir Gruzdiškės kaimų bendruomenių narių motyvacija, pagerėjo tarpusavio pasitikėjimas, visi įgavo naujos patirties, išgirstas naujas idėjas galės pritaikyti bendruomeniniame gyvenime. Tai atitinka „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 10 punkto 10.6 papunkčio veiklą.

Dalytė Raudonienė,
Ramonų kaimo bendruomenės pirmininkė

Komentarų nėra