Su Daukantu auginame Lietuv?

Versija spausdinimui

Raseini? Martyno Mavydo vieoji biblioteka vykdydama Lietuvos kult?ros tarybos finansuojam? projekt? Senasis emaitis Simonas Daukantas sukviet? iluvos ir Gruzdik?s filial? skaitytojus su S. Daukantu susipainti per folklor?.
Sve?iavosi Kretingos Simono Daukanto progimnazijos folkloro ansamblis Blezding?l? (vad. Sigita Dirmeitien?). Jaunieji tautosakos myl?tojai ir puosel?tojai diugino emaitiku daukantiku odynu, autentikomis dainomis, min? m?sles, aid? aidimus ?traukdami ? veikl? ir klausytojus. Kiek ger? emocij? liejosi igirdus kasdienikus daukantikus odius, kuriuos iais laikais daugelis g?dijasi pasakyti. O juk tai yra tikri lietuviki odiai, tad saugokime lietuvik? kalb?, mok? ansamblio vadov? S. Dirmeitien?.
Ji su iskirtiniu emaitiku humoru diaug?si iauginusi ne vien? Blezding?l?s kart?, su Daukantu auginusi? Lietuv?. Mes kai kuri? odi? nesupratome, ta?iau tur?jome puiki? vert?j?, tad su Blezding?le keliaudami Daukanto keliais suinojome daug ?domybi?.
Renata Aleksiejien?,
Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos
kult?rini? veikl? koordinator? ir organizator?

Komentarų nėra