Sugr?imas ? tarptautin? nuostabi?j? teatr? festival?

Versija spausdinimui

Po keleto met? Raseini? specialiosios mokyklos teatro studij? ypsena lankantys mokiniai, j? vadov? Vilma Vedauskien?, mokyklos direktor? Sandra Maslauskien?, aukl?toja Judita Olechnavi?ien?, mokytojo pad?j?ja J?rat? Dubinskien? spalio 37 dienomis buvo pakviesti ? XVIII tarptautin? nuostabi?j? teatr? festival? Lenkijoje, Tczewo mieste, kuriame parod? pagal bendruomen?s sukurt? pasak? Pupkis P?staandis ir draugai to paties pavadinimo spektakl?.
Festivalyje dalyvavo 26 kolektyvai i Lenkijos, Lietuvos, Gruzijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Makedonijos. D?l ?temptos karin?s pad?ties alyje neatvyko Ukrainos teatro kolektyvai, bet jie festivalio dalyvi? irdyse, spektakli? siuetuose, tylos minut?je buvo kartu viso festivalio metu, visi link?jo pasauliui taikos ir kad karas Ukrainoje kuo grei?iau baigt?si.
Puikus oras, gera nuotaika, poilsis viebutyje Golun, okiai, vakaron?s, k?rybin?s dirbtuv?s, prizas kolektyvui u nuotaikingiausi? pasirodym?, dovanos, naujai atrasti draugai liks ilgam mokini? atmintyje ir skatins kurti nauj? spektakl?. Mokyklos direktor? pasira? ketinim? bendradarbiauti susitarim? su Tczewo specialiojo ugdymo centru, tad tikim?s ir kitais metais dalyvauti jau XIX nuostabi?j? teatr? festivalyje.
Vilma Vedauskien?,
Raseini? specialiosios mokyklos teatro studijos ypsena vadov?

Komentarų nėra