Sujainių bibliotekoje velykinė paroda „Kelkis, kelkis, jau Velykos!“

Versija spausdinimui

Pavasarį, kai po žiemos sąstingio vėl ima busti gyvybė, kai grįžta šviesa ir šiluma, ateina džiaugsminga Velykų šventė, kuria krikščionys mini Kristaus Prisikėlimą po Nukryžiavimo. Seną jos kilmę rodo datos nustatymas pagal mėnulio kalendorių ir šventimas per pirmąjį pavasarinės pilnaties sekmadienį, kuris kasmet būna vis kitu laiku – nuo kovo 21 iki balandžio 25 dienos. Iškilmės didingumą nusako jos pavadinimas Didžioji šventė. Ji ateina į žmonių gyvenimą kaip atpildas po pergyvento sunkaus laiko – rūsčios žiemos ir ilgos gavėnios.
O į Sujainių biblioteką atėjo tikras pavasaris. Kovo 21 d. vyko parodos „Kelkis, kelkis, jau Velykos!“ atidarymas. Nuo šios dienos bibliotekos erdvę puošia darbščiųjų moterų būrelio lankytojų velykinių dekoracijų paroda. Sujainiškių darbščiųjų rankų būrelio lankytojų darbeliai alsuoja Velykų laukimu. Moterys į savo darbelius sudėjo ryškiausias spalvas, išbandė net keletą technikų. Velykinės puošmenos ir dekoracijos puošia biblioteką.
Paroda „Kelkis, kelkis, jau Velykos!“ skirta supažindinti lankytojus su turtingais liaudiškais šios šventės papročiais. Tikslas bus pasiektas, jeigu Velykų tradicija bus suvokta giliau ir permąstyta. Iš kartos į kartą perimami senieji papročiai nėra sustabarėjęs darinys. Kiekviena karta juos gali kūrybiškai praturtinti pagal savo pasaulėžiūrą ir padaryti suprantamus bei priimtinus labai pasikeitusiame pasaulyje.
Anksčiau buvo sakoma: papročius žinosi, per Velykas neliūdėsi, – būsi stiprus ir vikrus per visus metus.
Kviečiame užsukti į Sujainių biblioteką ir pajausti artėjančio pavasario nuotaiką!
Danelija Laurinavičiūtė,
RMMVB Sujainių filialo bibliotekininkė

Komentarų nėra