Šurmulys Didžiuliuose žydinčią vasarą

Siųsti Versija spausdinimui

Didžiulių kaime įvykę du renginiai parodė, kad veiklūs organizatoriai moka suburti žmones prasmingam darbui ir laisvalaikiui.
Sulaukėme būrio svečių
Mes, Didžiulių krašto šventės organizatoriai, labai džiaugiamės, kad tie vasariniai vėjai atpūtė į mūsų mylimą kaimą didžiulį būrį žmonių, subūrė mus – kaimynus ir garbius svečius – nuoširdžiai bendrystei pačiu gražiausiu metų laiku – vasarą, kol žydi gėlės. Visi kartu pasidžiaugėme beblėstančios saulės spinduliais, pasidalijome vasaros įspūdžiais ir, savaime aišku, pasigyrėme nuveiktais darbais. Vakaro eigoje bendruomenės taryba džiaugėmės, sveikinome, dėkojome ir didžiavomės mūsų kaimo gyventojais, jaunimo pasiekimais, gyvenvietės aplinkos pasikeitimais.
Pasidžiaugėme savo šventėje sulaukę nemažo būrio svečių. Buvo smagu sveikinimų, siunčiamų linkėjimų ir dovanų sulaukti iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Jonylos, iš Savivaldybės Tarybos nario, rajono Kaimų bendruomenių sąjungos ir Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininko Jono Vazgio, iš Vietos veiklos grupės pirmininkės Irenos Dapkuvienės ir kitų bendruomenės pirmininkų – iš Verėduvos Nijolės Aleknavičienės, iš Milašaičių Romano Daujoto, iš Butkiškės Lino Bielskio, iš Grajauskų Vido Lukošiaus, iš Mirklių Gražinos Andraitienės, iš Nemakščių Reginos Pratašienės, iš Kilupių Vilmos Vaitekūnienės, iš Lenkelių Astos Gargasienės, iš Gėluvos seniūnaitės Vidos Šalvaitienės.
Skambi daina, linksmas šokis, nuoširdus bendravimas vyko vakarą vedant šmaikščiai Adeliukei (Raseinių rajono kultūros centro Ariogaloje kultūrinių renginių organizatorei Rasai Sadauskienei), savo skambiomis dainomis džiugino Raseinių rajono kultūros centro moterų trio Jolita Lukonaitienė, Ligita Matelienė ir Rita Visockienė. Vakarą tęsėme su žinomu dainų atlikėju, renginių vedėju, muzikinio šou „Dvi minutės šlovės“ dalyviu Nerijumi Šukučiu.
Šventė tradicinė, todėl ir tradicijos išsaugotos bei pratęstos: abiturientams sėkmės palinkėta, pirmokėliams suvenyrai įteikti, apdovanojome gražiai besitvarkančius, sodybas puoselėjančius gyventojus, pasidžiaugėme sutvarkytomis viešosiomis erdvėmis.
Ačiū pagalbininkams
Pasidžiaugėme ir kaime esančio kryžiaus, skirto atgimstančiai Lietuvai, atnaujinimu. Jis papuoštas kalvio darbo šviestuvais. Džiaugėmės ir puikiai vykdomu Žemės ūkio ministerijos laimėtu projektu „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir stiprinimas“. Pagal šį projektą jau baigiamas sutvarkyti bendruomenės namų antras aukštas, kur vyks sveikatingumo edukacijos.
Nušurmuliavus šventei, širdingai ačiū pagalbininkams ir visiems atėjusiems į renginį. Neapsakomai gera, kai sulaukiame geranoriškos bendruomenės narių ir verslininkų pagalbos. Dėkojame „SSF“ įmonės savininkams ir jų atstovams Loretai ir Gintautui Čilvinams, verslininkams Mildai ir Gediminui Mikalauskams, Daivai ir Raimondui Lapkauskams, ūkininkams Malvinai ir Vytautui Bisikirskams, Jūratei ir Antanui Šilaičiams, Danutei ir Juliui Stošiams. Visus šiuos žmones jungia meilė šiam kraštui, bendrystė ir darbštumas.

Komentarų nėra