Sutrukd? gripas

Versija spausdinimui

Valdas GRIIUS

Vilniuje vyko Lietuvos Respublikos imtyni? ?empionatas, kuriame dalyvavo Raseini? imtyni? sporto klubo L?is imtynininkai. Antr? viet? ikovojo Titas Griius (60 kg), finalin?je kovoje pralaim?j?s Klaip?dos imtynininkui, kuris gyvena ir treniruojasi Ukrainoje. Pasiekti auktesn? rezultat? sutrukd? gripas. Pagirtinai imtyniavo Aivaras akaitis (74 kg), kuris ikovojotre?i? viet?. Jis laim?jo tris kovas, d?l i?jimo ? final? pralaim?jo Klaip?dos imtynininkui, kuris tapo nugal?toju. Tre?i?sias vietas dar ikovojo Laimonas Mockus (60 kg) ir ilvinas Stanevi?ius (55 kg). Penktas vietas ikovojo Valdas Karabinas (96 kg) ir ydr?nas Skamarakas (120 kg).

Komentarų nėra