Svarbi diena Nemakščiuose

Siųsti Versija spausdinimui

Vilius Kavaliauskas, savanorių pagerbimo akcijos Lietuvos valsčiuose autorius, surinko istorinius duomenis ir teigia, kad prieš Pirmąjį pasaulinį karą Nemakščių tautiniu požiūriu margoje bendruomenėje gyveno tik 50 lietuvių. Kai sudėtingoje pokario situacijoje įžvelgta galimybė atkurti savarankišką valstybę, į 1919–1920 m. kovas savanoriais išėjo dvidešimt Nemakščių vyrų.
Rugpjūčio 29 d. miestelyje atidengtas paminklinis akmuo su jame įrašytomis pavardėmis žmonių, kuriems gimtinės laisvė buvo didžiausia būties vertybė. Tai mūsų savanoriai, Vyčio Kryžiaus kavalieriai. Šv. Mišios bažnyčioje, paminklinio akmens šventinimas, pagerbimas tylos minute, gėlės nuo Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių. LK KASP 210 pėstininkų kuopos karių savanorių salvės už pagerbiamus laisvės kovotojus, už Lietuvą, už Laisvę. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras, daug jaunųjų ir vyresnės kartos šaulių, būrys iškilių svečių, buvusių savanorių artimieji. Visi jie atvykimu ir prasmingomis kalbomis pagerbė mūsų krašto žmonių atminimą. Be savo rajono Savivaldybės ir savųjų atstovų Seime, Nemakščių šventėje apsilankė buvęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, LŠS vado pavaduotojas atsargos majoras Židrūnas Šadauskis, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vyriausiasis puskarininkis seržantas majoras Darius Masiulis. Prie šventės organizavimo ženkliai prisidėjo saugumo politikos ekspertas, vienas pirmųjų LR Krašto apsaugos ministerijos vadovų, dimisijos pulkininkas Ignas Stankovičius, giminaitis renginyje pagerbto Vyčio Kryžiaus kavalieriaus Broniaus Stankovičiaus. Pagerbime dalyvavo ir Vyčio Kryžiaus kavalieriaus Edvardo Rulinsko palikuonis Steponas Rulinskas.
Prieš renginį, rugpjūčio 25 d., Aštuonračio muziejuje pravesta viktorina „Aš noriu žinoti savo krašto istoriją“, organizuota Egidijaus Vyšniausko ir Linos Radžienės. Svečias I.Stankovičius per šventę piniginėmis premijomis apdovanojo tris pirmąsias vietas laimėjusias komandas – kiekvieną jų narį individualiai.
Gausus svečių būrys pasitiktas seniūnijoje, kur apie Nemakščius bylojo bibliotekininkės Aušros Užmedzkienės surengta paroda „Nemakščių kraštas“. Visi buvo laukiami Aštuonračio muziejuje  jo įkūrėjo Leono Tamulevičiaus, galėjo pasivažinėti naujuoju aštuonračiu. Renginys galėjo tapti svariu, įsimenančiu todėl, kad jį ruošiant dirbo daug žmonių. Tai seniūnas Remigijus Laugalis ir pavaduotoja Daiva Visockienė, RRKC Nemakščiuose darbuotojai, renginio vedėjas Edgaras Juška, klebonas Arūnas Bladžius, Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos atstovai. Dengtos erdvės paruošimu žiūrovams, scenos dekoru irgi rūpinosi jungtinės pajėgos. Labai daug padėjo Nemakščių bendruomenės santalkos aktyvas su pirmininke Regina Pratašiene. Džiugią nuotaiką renginyje kūrė Karinių oro pajėgų orkestro pasirodymas, kolektyvo „Nemakščių vyrai“ dainos bei gyvo garso grupė iš Šiaulių „Kitava“. Tad ačiū visų renginyje buvusių ir šeimininkišką ranką jutusių vardu.
Didžiulį riedulį iš remontuojamo ruožo pakelės atvežė AB „Kauno tiltai“, nuoširdžiu pagalbininku tapo meistras Tomas Kringelis, pastatyti padėjo Vidas Venckus ir Alfredas Bardauskas, jis suteikė ir finansinę paramą. Įrašus padarė Egidijus Šlopšnys, paminklinio akmens aplinkos sutvarkymo darbais rūpinosi UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ ir direktorius Sigitas Kleišmantas. Vis ateisime prie to akmens, skaitysime pavardes, įsiminsime jas. Juk surasdami savo miestelio, savo šeimos ryšį su istorija juntame esą dalis šiandienos proceso, kuris ateity taps istorija ir kiti ieškos joje mūsų gyvenimo ženklų.

Živilė Lembutienė,
RRKC Nemakščiuose choreografė

Komentarų nėra