Sveikatinimo banga Ilgiiuose

Versija spausdinimui

Vis? savait? Ilgii? pagrindin?je mokykloje vyko ?vair?s renginiai, skirti sveikatinimo programai Aukime sveiki ?gyvendinti. Programos autor? ir rengini? organizator? I. Ra?ickien?. Kiekvien? dien? mokykloje vyko kas nors linksmo. Pirmadien? per pertraukas visi ?jome ? mokyklos sal? ir okome. Antradien? diaug?m?s pavasariu ir band?me tyloje igirsti jo ingsnius. Tre?iadien? ? mokykl? usuko rajono K?no kult?ros centro sporto specialist? Betygalos seni?nijoje L. Dubinkien?. Ji pasidiaug? Ilgii? krato jaunimo sporto laim?jimais. Bendruomen?s slaugytoja B. Plu?iuvien? papasakojo apie fizin? mokini? sveikat?, socialin? pedagog? R. Ulinskien? ir biologijos mokytoja . Radvilavi?i?t? skait? praneimus. Sveikatos priei?ros specialist? R. Krav?inkien? kalb?jo apie higien?. Ketvirtadien? buvo irinkti geriausi ok?jai.

Penktadien? vyko mokini? konferencija Sveikatos kompetencijos ugdymas mokykloje. Pradinukai deklamavo eil?ra?ius apie sveikat?, kalb?jo apie sveik? maist?, higien?, mok? r?pintis dantukais. Penktokai pristat? skaidres apie tai, kas nulemia m?s? sveikat?. etokai kalb?jo apie sud?ting? mogaus organizm? ir ligas. Septintokai pasakojo apie alingus ?pro?ius ir j? poveik? organizmui. Atuntokai linksmai paaikino, kaip ilikti sveikam ir jaunatvikam sulaukus 80 met?. Deimtokai akcentavo r?kymo poveik? organizmui. Rengin? ubaig? devintokai, visus pakviet? linksmai pasportuoti Zumbos treniruot?je.

R?ta Adomaityt?,
jaunoji korespondent?

Komentarų nėra