ven?i? laukimas Ariogaloje

Versija spausdinimui

iema nuostabus met? laikas. Kai lauke alta, mus ildo nam? idinys. Raseini? meno mokyklos Ariogalos skyriaus mokiniai gruodio 9 dienos vakar? ild? savo t?veli? irdis nuostabiais muzikos garsais, vyko mokytoj? Diuljetos Banien?s (fortepijono klas?), Akvil?s Baliukonyt?s (akordeono klas?), Domo Ro?kos (gitaros klas?) ir Danguol?s Rakevi?ien?s (vokalo klas?) mokini? jungtinis koncertas Laukiame ven?i?.
? jauki?, puoni? mokyklos sal? rinkosi smals?s i?rovai: mokytojai, koncerto dalyvi? t?veliai, artimieji, draugai. is koncertas isiskyr? aisminga nuotaika, nuoirdiu, puikiu fortepijono, akordeono, gitaros ir vokalo klasi? mokini? muzikavimu ir puikiu dainavimu. Renginys neb?t? buv?s toks ?domus, jei ne auni?, artistik? koncerto ved?j? Paulinos olyt?s ir Gabijos Banyt?s graus programos vedimas. Koncerto pradioje skamb?j? k?riniai renginiui teik? puiki? nuotaik? ir ikilmingumo. Klausytojus pasveikino mergin? vokalinis ansamblis Vytauto Kernagio daina Nenusig?sk, tai a (kolektyv? paruo? mokytoja D. Rakevi?ien?). V?liau mokyklos scenoje debiutavo patys jauniausi pianistai pirmok?liai, pasirod? T?ja Diaugyt?, Adrija Giedraityt?, Dajus Giedraitis ir Vesta Gaili?t?. Scena tapo tikru ibandymu, nes tai buvo pirmasis s?kmingas j? pasirodymas. Lydimi i?rov? aplodisment? su nedideliu jauduliu, ikilmingai jie eng? ? scen?.
Vakaras neprailgo. Koncerte skamb?jo graiausios lietuvi? ir usienio kompozitori? melodijos. Jas skambino jaunieji pianistai ketvirtokai: Tautvilas ukevi?ius, Marta alvaityt?, Ugn? Morkut?, penktok? Paulina olyt? ir Gabija Banyt? (papildomas 2-asis instrumentas fortepijonas). Subtiliai skambino ir jaunieji gitaros atlik?jai Benas Krasauskas (1 kl.) ir Melita Pakevi?i?t? (2 kl.). Koncertin? program? pa?vairino fortepijoninis P. olyt?s ir U. Morkut?s, akordeonininki? P. olyt?s ir Ievos Kaupaityt?s duetai. Koncertin? programa baig?si puikia vokalinio mergin? ansamblio atliekama daina Ten, kur niekada nebuvau (muzika ir eil?s M. Ikasalait?s) bei Evelinos Dubauskait?s ir Airos Klangauskait?s autorine daina M?s? meil?.
Gruodio melodij? vakaras, pilnas stebukl?, baig?si. Mokiniai ir t?veliai tar? nuoirdius pad?kos odius mokytojams.

Diuljeta Banien?,
Raseini? meno mokyklos
Ariogalos skyriaus vyresnioji mokytoja

Komentarų nėra