Šventinė popietė „Lietuviais esame mes gimę“

[1]Už Raseinių, ant Dubysos,
Teka saulė, teka;
Geltonplaukės puikios visos
Šneka ten, oi šneka.

Raseinių krašto poeto ir dainiaus Maironio dainos žodžiai skambėjo lopšelio-darželio „Saulutė“ grupės ,,Vabaliukai“ vaikų lūpose minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį.
Kovo 10 d. lopšelio-darželio „Saulutė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės Neringa Jurkienė ir Rasa Pocienė pakvietė grupės ,,Vabaliukai“ bendruomenę – vaikus, jų tėvus, senelius paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventinėje popietėje „Lietuviais esame mes gimę“.
Skambant lietuvių liaudies muzikai vaikai, pasipuošę tautiniais rūbais, į šventę atėjusius tėvelius ir senelius apdovanojo pačių pintomis trispalvėmis apyrankėmis.
Renginio vieta priminė senolių pirkelę, ją puošė senoviniai rakandai: gelda, kalatauka (sviestmušė), verpimo ratelis, žibalinė lempa, kočėlas drabužiams lyginti, žarijomis kaitinamas lygintuvas, lenta drabužiams skalbti, įvairių raštų ir dydžių puodynės, puodeliai, austos lovatiesės, nertos staltiesės, lininiai abrūsai. Močiutės, mamos, auklėtojos juos pristatė, papasakojo ir pademonstravo, kaip seniau žmonės dirbdavo įvairius darbus: verpė, mušė sviestą, spaudė sūrį su spaustuvais, skalbė geldoje, lygino su kočėlais, prosu.
Kiekvieno susirinkusiojo širdį palietė mažųjų lietuvaičių sudainuotos dainos, eilėraščių posmai, skirti Lietuvai, tėvynei, gimtinei. Dalyviai žaidė liaudiškus ratelius, minė mįsles, porino pasakas, išsakė patarles apie gimtinę, imitavo audimą žaisdami lietuvių liaudies ratelį ,,Ausim sesutės abrūsus“.
Pabendrauti ir pasivaišinti susirinko prie bendro stalo – ragavo lietuviškus patiekalus, skanavo medų su varškės sūriu, rugine duona, pyragu, valgė karštas virtas bulves su lupenomis užsigardžiuodami sėmenine, žemaitišku kastiniu.
Popietė „Lietuviais esame mes gimę“ – tai pilietinio, patriotinio, tautinio ugdymo pamoka. Per ją paskleidėme žinutę bendruomenei, kaip kiekvienas turėtume saugoti ir puoselėti mūsų svarbiausią dvasinės kultūros elementą – kalbą, savo istorinę atmintį, papročius, tradicijas.
Rasa Pocienė, Neringa Jurkienė,
pedagogės