ventinis Ariogalos tinklinio turnyras

Versija spausdinimui

R. RIMYDYT?
,,Ar ir J?s mylite tinklin?? tai taip skamb?jo gruodio 28 d. Ariogaloje vykusio ventinio tinklinio turnyro kvietimo pirmoji eilut?. Galima pasidiaugti, jog m?s? rajone tinklinis ities mylimas. Turnyras sutrauk? tinklininkus ne tik i Ariogalos. Smagu, jog nemaai j? atvyko ir i Raseini?, Ilgii? bei Tytuv?n?.
Atvykusieji burt? keliu buvo suskirstyti ? komandas po keturis aid?jus. I viso susidar? eios komandos, kuri? vadovais buvo paskirti: M. Bartkus, N. Marcinkus,
T. Samalionis, A. Petrokas, M. Petravi?ius ir R. Rauka. Geros nuotaikos ir noro suilti vedamos komandos prad?jo kovas, kuri? metu tinklininkai demonstravo, koks graus bei vienijantis gali b?ti sportas. Diugu, jog komandose gal?jo atsiskleisti tiek vyriko, tiek moterikotinklinio subtilyb?s.
Po deimties susitikim? iaik?jo turnyro prizininkai. Tre?i?j? viet? u?m? M. Petravi?iaus vadovaujama komanda: M. Siautilait?, M. ukauskait? ir M. ven?ionis. An-
tr?j? viet? ikovojo N. Marcinkus ir jo komandos nariai: R. Rimydyt?, E. Andrijaitis ir A. Drapanauskas. Pirm?j? viet? pelnytai laim?jo M. Bartkaus komanda – R. Bakanauskas, G. Grei?i?t? ir P. Levickyt?. Komandos prizinink?s buvo apdovanotos medaliais ir taur?mis.
Apdovanojim? ceremonij? ubaig? nominacij? teikimas, kurio metu buvo nominuoti ?simintiniausi turnyro aid?jai: GERIAUSIAS KIRSTUKAS (N. Marcinkus),
NAUJAI ATRASTAS TINKLINIO TALENTAS (E. Andrijaitis), GRIND? LUOSTYTOJAS (M.Petravi?ius), MISTERIS GRACIJA (R. Bakanauskas), MISS GRACIJA (G. Grei?i?t?), REIKLIAUSIAS KOMANDOS AID?JAS (L. Klimas), RYKIAUSIA KOMANDOS SIELA (P. Levickyt?), PATIKIMIAUSIAS SERVERIS (M. Bartkus) ir I?ROVAS NR. 1 (A. Rimydis).
Turnyr? organizavusios Ariogalos tinklinink?s d?koja Ariogalos vienybei u pagalb? organizuojant ir vykdant rengin?. Tikim?s, jog tinklinio kamuolys vis daniau dunks?s Ariogalos sporto sal?je.

Komentarų nėra