T. Daugirdas – novatorius, tyrėjas, kūrėjas

Siųsti Versija spausdinimui

Tadas Daugirdas gimė 1852 m.
Šiemet minėsime 170-ąsias mokslininko gimimo metines. Ta proga muziejuje atidarysime naują ekspozicinę erdvę, kur interaktyviais būdais pristatysime kraštiečio archeologo, dailininko, muziejininko T. Daugirdo asmenybę ir jo įvairiapusę veiklą bei nuopelnus archeologijos ir tautotyros mokslo raidai, tiriant Lietuvos kultūros istoriją, renkant ir saugant artefaktus bei aktyviai dalyvaujant Lietuvos valstybės kūrime.
T. Daugirdas buvo charizmatiška, aktyvi asmenybė. Jo vaikystė prabėgo prie Dubysos, mokėsi jis Vilniuje, studijavo Sankt Peterburge ir Miunchene. Vėliau gyveno ir studiją turėjo Varšuvoje. Būdamas keturiasdešimties metų sugrįžo į paveldėtą Plemborgo (Plembergo) dvarą prie Ariogalos, vėliau persikėlė į Kauną. Visi jo gyvenimo etapai, nepriklausomai, kur jis gyveno, pilni kultūrinės veiklos ir yra verti dėmesio. Todėl ekspozicijoje rodysime T. Daugirdo tapybos darbus, vitražų projektus ir mūsų krašte rastus archeologinius eksponatus. Ekspozicinę medžiagą papildo informacija išmaniojoje knygoje, o jaunesnio amžiaus mokiniai žaisdami edukacinį stalo žaidimą „Kunigaikščio Darbuto žygis“ galės aplankyti įvairias mūsų rajono vietoves ir kartu su kunigaikščiu palaipioti Dubysos piliakalniais.
T. Daugirdas – pirmasis Lietuvoje mokslininkas, pagrindęs tautotyros svarbą ir pradėjęs archeologinius tyrimus Lietuvos žemėje. Jis vadovavo Valstybės archeologijos komisijai – pirmajai paveldosaugos institucijai Lietuvos Respublikoje. T. Daugirdo rasti archeologiniai radiniai, tautodailės eksponatai, stiklo negatyvai ir kiti eksponatai buvo saugomi Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus fonduose, bet retai eksponuojami. Minėtų ir kitų muziejų muziejininkai vertina šiuos eksponatus ir mielai bendradarbiavo ruošiant ekspoziciją Raseinių muziejuje, perduodami eksponatus ar jų skaitmeninius vaizdus depozito teisėmis.
Ruošdamiesi dailininko, archeologo, muziejininko, visuomenininko, publicisto 170-ųjų gimimo metinių minėjimui, skelbėme knygos ženklo sukūrimo konkursą T. Daugirdo (1852–1919) asmenybei garsinti ir įamžinti. Sulaukėme gražių darbų ir kviečiame į ekslibrisų parodos atidarymą, jis vyks vasario 15 d. 14 val.
Pasitikdami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, susirinkime muziejuje, susipažinsime su nauja ekspozicija „Tadas Daugirdas – novatorius, tyrėjas, kūrėjas“ ir paroda, pasveikinsime ekslibrisų konkurso dalyvius, maloniai pabendrausime.
Lina Kantautienė,
muziejininkė,
Gintarė Norkienė,
dailininkė-muziejininkė

Komentarų nėra