T. Šniukštai – 110 metų

Versija spausdinimui

Šalia Dubysos, Betygalos seniūnijoje, Pakalniškių kaime, gimė ir augo Tomas Šniukšta – profesorius, veterinarijos mokslų daktaras. Jis gimė valstiečių šeimoje. Balandžio mėnesį buvo minimos šio žymaus Betygalos krašto žmogaus 110-osios gimimo metinės. Tomas keletą metų lankė Betygalos pradžios mokyklą, o būdamas paaugliu, 1935 m., baigė Raseinių gimnaziją. Atlikęs karo prievolę įstojo į Veterinarijos akademiją, o ją baigęs 1941 m. gavo diplomą su įrašu ,,maxima cum laude“.

Dirbti veterinarijos gydytoju pradėjo Jurbarke ir Ariogaloje, o jau 1942 m. buvo pakviestas į Veterinarijos akademiją. Taip prasidėjo jo darbas Chirurgijos katedroje. 1951 m. T. Šniukštai suteiktas docento vardas. 1956–1982 metais jis vadovavo Chirurgijos katedrai. 1974 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Ilgą laiką T. Šniukšta buvo Akušerijos-chirurgijos katedros profesoriumi-konsultantu, skaitė oftalmologijos ir ortopedijos paskaitas. Per 52 metus akademijoje jis daug nuveikė moksliniame tiriamajame darbe, tyrinėjo galvijų ligas, domėjosi abdominaline chirurgija. Išleido šešias mokslo priemones ir vadovėlius, paskelbė per 80 straipsnių spaudoje. T. Šniukšta buvo leidinio „Lietuvos veterinarijos akademija“ sudarytojas, Mažosios lietuviškos enciklopedijos bendradarbis.
Šis garbus žmogus dažnai lankydavosi Betygaloje, Pakalniškių kaime. Mėgdavo pasėdėti ant legendomis apipintų Mergikalnio, Perkūnkalnio kalnelių, su dideliu noru vasarą vedžiojo turistus padubysiais. Mirė 1996 m.
110 gimimo metinių proga buvo apsilankyta T. Šniukštos gimtinėje – Pakalniškių kaime, o Betygalos muziejuje veikė paroda „Tomui Šniukštai – 110 metų“.

Marijona Birutė Navakauskienė

Komentarų nėra