Tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje

Siųsti Versija spausdinimui

Birželio 11 d. Šiluvos šventovėje nuotoliniu būdu vyks tarptautinė mokslinė konferencija tema „Keliavimo paradigmos kaita XXI a.: vartotojai ar piligrimai?“ Fenomenalu – mažame miestelyje jėgas sujungia VšĮ „Šiluvos piligrimų centras“, Raseinių rajono savivaldybė, VšĮ „Atrask Raseinius“ ir VDU Katalikų teologijos fakultetas, kad originali piligrimystės tema būtų nagrinėjama ne tik lokaliu, bet ir tarptautiniu mastu.
Konferencijoje pranešimus skaitys mokslininkai, tyrėjai iš Lietuvos ir užsienio, temos varijuos nuo religinio turizmo praktikų iki teologinių istorinių analizės momentų. Šiandien, kai pandemija nualino pasaulį, piligrimystė gali tapti vienu iš esminių atsakymų, kaip keliauti pokarantininiame pasaulyje. Apie popandeminius iššūkius kalbės ir profesorius dr. Christos Tsironas iš Salonikų Aristotelio universiteto Graikijoje, skaitys pranešimą tema „Piligrimystė ir polimorfinis turizmas visuomenėje po pandemijos: iššūkiai ir perspektyvos“. O konferenciją atvers dr. Jūratė Micevičiūtė, šiuo metu gyvenanti Ispanijoje ir puikiai pažįstanti Santjago de Kompostela kelią, dirbanti laisvai samdoma gide, vertėja, VDU Katalikų teologijos fakulteto teologe eksperte. Mokslinis disputas bus pradėtas dr. J. Micevičiūtės pranešimu „Piligrimystės kaip ryšių kūrimas: einantieji ir priimantieji“.
Į Šiluvos šventovę šiuo metu veda penki piligriminiai keliai, dirbama bendradarbiaujant su vietos savivalda, skatinant tiek dvasinio turinio, tiek ir religinio turizmo puoselėjimą, todėl bendrystė su VDU Katalikų teologijos fakultetu yra dar viena tendencinga kokybiškos veiklos ir tyrimų sritis. Nenuostabu, kad gili teologinė mintis, jungiama su šiandienos pasaulio realijomis, yra itin aktuali ne tik mokslo, tačiau ir šiuolaikinio žmogaus gyvenimo laukui. Tad mažame miestelyje, tačiau svarbioje šaliai ir pasauliui Šiluvos šventovėje, drauge su VDU Katalikų teologijos fakultetu ir kitais organizatoriais kviečiama į tarptautinį disputą apie keliavimo paradigmos kaitą birželio 11 d.
nuo 12.00 val. Norinčius dalyvauti konferencijoje kviečiame registruoti el. paštu komunikacija@siluva.lt.

Organizatorių informacija

Konferencijos programa

12.00–12.20 val. Konferencijos atidarymas.
12.20–12.50 val. „Piligrimystės kaip ryšių kūrimas: einantieji ir priimantieji“. Dr. Jūratė Micevičiūtė.
12.50–13.05 val. „Homo viator. Kas paverčia gyvenimą piligrimyste?“ Prof. dr. Žanete Narkeviča, Rygos aukštasis religijos mokslų institutas, Latvija.
13.05–13.20 val. „Antropologiniai, humanistiniai ir socialiniai religinio turizmo aspektai“. Kun. prof. dr. Rimas Skinkaitis, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva.
13.20–13.35 val. „Piligrimystė ir polimorfinis turizmas visuomenėje po pandemijos: iššūkiai ir perspektyvos“. Prof. dr. Christos Tsironas, Salonikų Aristotelio universitetas, Graikija.
13.35–13.50 val. „Ką postmodernioje visuomenėje reiškia Pasaulio jaunimo dienos?“ Prof. dr. Elzbieta Osewska, Tarnuvo taikomųjų mokslų universitetas, Lenkija.
13.50–14.05 val. Diskusija.
14.05–14.20 val. Pertrauka.
14.20–14.35 val. „Piligrimystė kaip proga mistagogijai. Egerijos pavyzdys XXI amžiuje“. Mag. Gintaras Sungaila, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva.
14.35–14.50 val. „Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicija – liaudiškojo pamaldumo ir kultūros dermė bei laiko iššūkiai“. Kun. doc. dr. Saulius Stumbra, Klaipėdos universitetas, Lietuva.
14.50–15.05 val. „Klajojimo reiškinys kaip indėlis į piligriminių kelionių teologiją“. Prof. dr. Modris Lacis, Rygos teologijos institutas, Latvija.
15.05–15.20 val. „Piligrimystė palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio kančios keliais“. Kun. lic. Nerijus Pipiras, LSMU Kauno klinikų kapelionas, Lietuva.
15.20–15.35 val. „Krikščionių piligriminės vietos ir (ne)byli komunikacija“. Laurynas Jacevičius, Vilniaus universitetas, Lietuva.
15.35–15.50 val. Diskusija.
15.50–16.20 val. Konferencijos uždarymas.

Komentarų nėra