Tarybos posėdžiai

Biudet? gelbsti fantazija (0)

Gegu?s 27 dien? vyko 6 – ojo aukimo Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos 35 – asis pos?dis. Jame dalyvavo 21 rajono Tarybos narys. Pos?dio pradioje rajono Savivaldyb?s meras Petras Vebavi?ius gimtadienio

Skaityti daugiau

Politinio ugnikalnio pap?d?je (0)

Balandio 30 dien? vyko 6 ojo aukimo Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos 34 asis pos?dis. Jame dalyvavo 24 rajono Tarybos nariai. Pos?dio pradioje rajono Savivaldyb?s meras Petras Vebavi?ius ikilmingai

Skaityti daugiau

Ar bus efektyvus supaprastintas ugdymo ?staig? valdymas? (0)

Kovo 26 dien? vyko 6-ojo aukimo 33-asis rajono Tarybos pas?dis. Jame dalyvavo 22 Tarybos nariai. Meras Petras Vebavi?ius paskelb? pos?dio pradi? ir tradicikai pas veikino visus ? m?nes? gimusius Tarybos

Skaityti daugiau