T?vas, kuris r?pinasi

Versija spausdinimui

Besir?pinan?io t?vo provaizdis tai neatsiejama krik?ionyb?s ir kartu itin unikali lietuvyb?s dalis, kaip ir krydirbyst? bei r?pintoj?li? droimas. Tai savotika malda, meditacija, ? kuri? sutelkiamas visas paprastas, ta?iau itin prasmingas tik?jimas. Tams?s iemos vakarai, kai em?s darbai b?davo nebeaktual?s, tapdavo aktyviu Dievo ir mogaus dialogu. Biblijoje medis yra kaip gyvyb?s, painimo, o svarbiausia atpirkimo enklas.
Prie j?s? akis medini? r?pintoj?li? gausa, kurta skirting? tautodail?s meistr? ir j? mokini?. Ji leidia kiekvienam apsilankiusiam igyventi potyr?, kad mogui ne tik suteikta k?rybikumo dovana, ta?iau taip pat ir gili bendryst?. Kvie?iame pavelgti ir drauge panirti ? igyvenim?, kad T?vas visada mumis r?pinasi. Tikime, kad tuomet ir malda T?ve m?s? suskamb?s kitu akordu irdyje.
Parodos organizatorius V? iluvos piligrim? centras, draugas Raseini? krato istorijos muziejus, kurator? s. Regina Teresiut?. Parodos vieta iluvos piligrim? centras, M. Jurgai?io a. 17A, iluva. Paroda veikia iki 2023 m.
spalio 1 d.
Organizatoriai

Komentarų nėra