Tikėjimas

Siųsti Versija spausdinimui

Pavasariui tvirtu žingsniu žengiant žeme, nenumaldomai artėja ir viena didžiųjų metų švenčių – Velykos, Kristaus prisikėlimo iš numirusiųjų diena. Šia proga raseiniškiai buvo raginami pasidalinti savo mintimis apie religiją ir bažnyčią. Jiems buvo užduoti keli klausimai: 1. Ar esate tikintis? 2. Koks jūsų požiūris į dabartinę Bažnyčią? 3. Kaip švenčiate didžiąsias metų šventes? 4. Koks jūsų požiūris į kitus tikėjimus? 5. Ką manote apie mokesčius už bažnytines paslaugas? Gatvėje sutikti žmonės noriai reiškė savo nuomonę.

Petras, 71m.

„Aš esu tikintis, katalikas, dažnai į bažnyčią vaikštau. Esu skaitęs apie nedorai besielgiančius kunigus, tačiau nemanau, kad tokių yra daug, todėl Bažnyčia pasitikiu. Per šventes į mūsų namus visuomet suvažiuoja vaikai ir anūkai, kartu einame į bažnyčią, ruošiame maistą… Apie kitus tikėjimus esu tik girdėjęs, artimiau susidurti neteko, todėl ir negaliu nieko konkretaus pasakyti. Mokesčiai priklauso nuo kunigo. Teko girdėti, kad Nemakščiuose mokesčiai dideli“.

Rokas Račkauskas, 20 m.

„Esu tikintis, per šventes į bažnyčią dažnai einu su šeima ar draugais, tik, manau, kad dabar Bažnyčia nebe tokia, kaip anksčiau, manau, kunigai turėtų truputį atsakingiau žiūrėti į savo darbą. Šiaip esu krikštytas, priėmęs pirmą Komuniją ir sutvirtinimo sakramentą, tikiuosi, kada nors ir susituokti bažnyčioje. Didžiąsias metų šventes visuomet švenčiam tradiciškai, o per šias Velykas į bažnyčią eisiu su drauge. Manau, kad kiekvienas išpažįsta savo tikėjimą pagal tradicijas ir papročius, todėl manau, kad tai nėra blogai. Mokėti už bažnytines paslaugas man dar neteko, tik per Mišias aukoju ir manau, kad tai normalu, juk reikia Bažnyčią išlaikyti“.

Saulius

„Esu tikintis, tačiau apie šiuolaikinę Bažnyčią nesu itin geros nuomonės. Žinoma, kaip ir visur, taip ir Bažnyčioje yra tiek gerų, tiek blogų kunigų. Štai man teko atsidurti situacijoje, kai vienas kunigas už laidotuves paprašė 100, o kitas 300 litų. Nemažas skirtumas, ar ne? Nepaisant visko, turime savas tradicijas švenčiant didžiąsias šventes. Kaip ir visuomet, taip ir šiemet, eisime į bažnyčią, aplankysime senelių kapus ir su šeima pietausime namuose“.

Jūratė Urniežienė, 31m.

„Aš ir visa mano šeima – tikintys. Dabartine Bažnyčia pasitikime, nors per televiziją rodomos laidos apie kunigų „blogus darbus“, apie tai galima paskaityti ir spaudoje, tačiau į tai nekreipiu dėmesio ir stengiuosi tokių laidų net nežiūrėti. Jei tik galėčiau, į bažnyčią eičiau kasdieną, man ten gera ir ramu, tačiau vis to laiko maža… Šiaip visi mano vaikai krikštyti, vyresnioji dukra jau priėmė ir pirmos Komunijos sakramentą. Turime savas tradicijas švenčiant didžiąsias šventes, dalyvavimas Mišiose į jas taip pat įeina. Štai ir ateinančias Velykas švęsim tradiciškai: keliausime į bažnyčią, aplankysime kapines, po to, žinoma, velykiniai pusryčiai su šeima, giminėmis, planuojame nuvykti ir pas tėvus. Apie kitus tikėjimus nieko konkretaus pasakyti negaliu, neteko su jais susidurti. Reikia pabendrauti su kito tikėjimo žmonėmis, kad būtų galima susidaryti teisingą nuomonę. Mokestis už bažnytines apeigas – reikalingas, nes juk ir Bažnyčia turi iš kažko gyvuoti“.

Jolanta Jocienė

„Esu tikinti, tačiau į bažnyčią vaikštau tik per didžiąsias šventes, taip esu pripratinta nuo mažens. Apie dabartinę Bažnyčią mano nuomonės visokios laidos neįtakoja, nieko prieš ją neturiu. Šias Velykas, kaip ir visas šventes, švęsim tradiciškai – dalyvausime Šv. Mišiose, o po to su visa šeima sėsime prie stalo. Kitų tikėjimų nepripažįstu. Esu daug girdėjus apie visokias sektas, taigi, vengiu tokių žmonių. Manau, kad kaip ir visur, taip ir Bažnyčioje už teikiamas paslaugas reikia mokėti, tad normalu, kad yra nustatytos tam tikros kainos“.

Algis

„Aš esu tikintis. Džiaugiuosi, kad Bažnyčia nestovi vietoje, modernėja, jos pažiūros tampa šiuolaikiškesnės. Per visas šventes aš vykstu į Jonavą pas brolį, kartu einame į bažnyčią, per šias Velykas darysiu tą patį, žinoma, sėsime prie šventinio stalo ir marginsime kiaušinius. Esu krikštytas, katalikas ir kitų tikėjimų nepripažįstu, tačiau jei kitiems geriau propaguoti kitus tikėjimus, man tai netrukdo. Bažnyčią išlaikyti reikia, tačiau reikėtų nepamiršti, kad tai vadinama auka, todėl tikslios kainos nustatyti nereikėtų“.

Marija, 60 m.

„Šiaip esu tikinti, į bažnyčią nueinu per šventes ir „pagrabus“, tačiau išpažinties neinu, nelabai pasitikiu aš tais kunigais… Per Velykas, tradiciškai, į Mišias eisime su būriu draugų. Kitų tikėjimų nepripažįstu ir tų žmonių, kurie vaikšto po namus, skleisdami savo tiesas, stengiuosi neįsileisti. Su mokesčiais už bažnytines paslaugas paskutiniu metu neteko susidurti, tai  negaliu pasakyti – dideli jie ar ne, tačiau kai kunigas lankėsi pas mane, daviau tiek, kiek galėjau. Manau, taip ir turi būti“.

Kastytis Andrikis, 22 m.

„Aš esu tikintis, tik gaila, kad dabar toks laikas, kad į bažnyčią retai kada galiu nueiti. Tikėjimą tėvai man skiepijo nuo pat mažens. Tiesa, dabar mano nuomonė apie pačią Bažnyčią šiek tiek pasikeitė, daug blogų dalykų apie ją per televiziją rodo. Niekuomet neinu išpažinties, nes ne visiškai pasitikiu kunigais, nežinau, kokie jie iš tiesų yra. Man daug mieliau nuėjus į bažnyčią tyliai išpažinti savo nuodėmes ir prašyti atleidimo. Mūsų šeima turi gilias tradicijas, atkeliavusias dar iš mano prosenelių, jas stengsiuosi perduoti ir savo vaikams. Deja, neaišku, ar šiemet pavyks per Velykas nueiti į bažnyčią, nes gali tekti dirbti… Dėl kitų tikėjimų, tai manau, kad Dievas visvien yra vienas, ir nesvarbu, koks tikėjimas bebūtų – viskas sueina į tą patį. Manau, kad Bažnyčios mokesčių sistemą reikėtų keisti. Žmogus turėtų duoti tiek, kiek pats gali, o ne nustatytą mokestį. Mano nuomone, Bažnyčia yra kiek per daug sumaterialėjusi“.

Tadas

„Aš nesu tikintis, į bažnyčią vaikštau retai ir manau, kad Bažnyčia dabar – savotiškas verslas. Nemažai kunigų gyvena dideliuose namuose, važinėja prabangiomis mašinomis… Ypatingų šventinių tradicijų neturiu, todėl ir šiemet kaip nors ypatingai nešvęsiu, aplankysiu tėvus, senelius, o vakarą praleisiu linksmoje draugų kompanijoje. Kitų tikėjimų nepripažįstu, o dėl mokesčių už bažnytines paslaugas tai manau, jog jei Bažnyčia – Dievo namai, tai, vadinasi, turėtų būti nesusijusi su pinigais“.

Komentarų nėra