Tinklininkai ikovojo III viet?

Versija spausdinimui

Mindaugas TU?AS

Balandio 1-3 d. Raseiniuose vyko Lietuvos tinklinio federacijos pirmosios lygos finalinis turnyras, kuriame rungtyniavo ir KKSC-Norvelita tinklininkai. Pirm?j? dien? m?s? tinklininkai susitiko su labai paj?gia ir daug tarptautini? turnyr? patirties turin?ia Vilniaus Tinklas komanda. Pirmasis setas prastai susiklost? m?s? komandai, tur?jome pripainti prieinink? pranaum? (25-17). Antrasis jau buvo s?kmingesnis KKSC-Norvelita, labai lygioje kovoje sugeb?jome laim?ti j? 24-26 ir ilyginti rezultat?. Bet tai buvo viskas, k? gal?jome t? vakar? padaryti. Kitus abu setus ir kartu susitikim? pralaim?jome rezultatu 3-1.
Antrajame to vakaro susitikime aid? Kelm?s LAS Sprendimai ir Klaip?dos Klaistvita. Kaimynai i Kelm?s gana lengvai palau? savo prieininkus i Klaip?dos (3-1).
Antr?j? turnyro dien? pirmieji prad?jo rungtyniauti Klaip?dos Klaistvita Vilniaus Tinklas komandos. Vilnie?iai gana lengvai ?veik? Klaip?dos tinklininkus rezultatu 3-1. M?s? komandos lauk? sunkus susitikimas su Kelm?sLAS Sprendimai komanda. ?empionato metu buvome ?veik? i? komand?, tod?l tik?jom?s dar
vienos pergal?s namuose. Susitikimas buvo sunkus ir pareikalavo daug j?g?, nes teko aisti papildom? set?, kad paaik?t? nugal?tojas. Visus tris setus vyko labai lygi
kova, pirm?j? mums pavyko laim?ti, tai nuteik? optimistikai, bet po to sek? sve?i? laim?tas setas. Tre?iaj? laim?jome mes, ir v?l buvome priekyje. Gal?jome taip ir ubaigti susitikim?, bet to padaryti neleido varovai, kurie solidiu rezultatu laim?jo j? ir ilygino rezultat?. Papildomas setas buvo labai ?temptas, nei vienai komandai nepavyko atitr?kti. Pabaig? geriau suaid? Kelm?s tinklininkai ir ikovojo pergal? (3-2).
Kaip parod? kita turnyro diena, laim?jimo prie Kelm? atveju b?tume gal?j? ikovoti net pirm?j? viet? iame turnyre. Paskutin? turnyro dien? prad?jo m?s? komanda
susitikimu su Klaip?dos Klaistvita tinklininkais. is susitikimas garantavo tre?i? viet? komandai, kuri nugal?s. Prad?jome nekaip, buvo pralaim?tas pirmas setas ir
gana solidiu skirtumu 13-25. Antrajame m?s? tinklininkai susikaup? ir nors sunkiai, bet laim?jo ? set? (25-22). Tre?iajame sete v?l leidome eimininkauti aiktel?je sve?iams, tod?l pralaim?jome (18-25). Klaip?dos komanda suprato, kad geriau b?t? neaisti papildomo seto, tod?l paskutinis buvo labai atkaklus. Mes seto viduryje ?gij? pranaum? neleidome jiems priart?ti ir laim?jome j? 25-20. Papildom?, penkt? set?, labai gerai prad?j? ir puikiai ubaig? m?s? tinklininkai ikovojo pergal?
15-9 (3-2).
Paskutiniame turnyro susitikime d?l pirmosios vietos var?si Kelm?s LAS Sprendimai ir Vilniaus Tinklas. Kelm?s tinklininkai, palaikomi labai gausiai atvykusi? sirgali?, tiesiog sutriukino Vilniaus komand? (3-0) ir tapo ?empionais.
Visas tris dienas sirgaliai i Kelm?s gausiomis paj?gomis, v?liavomis ir b?gnais atvykdavo palaikyti savo komandos. M?s? sirgali? armija buvo kur kas maesn?, bet malonu, kad j? buvo ? kart? kur kas daugiau. D?kojame J. Marcinkui, kuris visus sub?r? ir apr?pino triukm? kelian?iais instrumentais. Komandos isirikiavo tokia tvarka: I vieta Kelm?s LAS Sprendi-mai, II Vilniaus Tinklas, III Raseini? KKSC-Norvelita. Puikus rezultatas m?s? jaunai komandai tik pirmus metus rungtyniaujan?iai ioje auktoje lygoje.

Komentarų nėra