Tradicin? Rotary vasaros stovykla

Versija spausdinimui

Raseini? ,,Rotary klubas nuolat ?gyvendina humanitarinius projektus, palaiko ir remia ?vairias bendruomenes, socialines iniciatyvas. Raseini? specialioji mokykla diaugiasi ilgalaike ir prasminga draugyste su Raseini? ,,Rotary klubu. iemet klubo nariai padovanojo galimyb? aktyviam ir paangiam Raseini? specialiosios mokyklos mokiniui dalyvauti tradicin?je J?zuit? gimnazijos stovyklaviet?je Guopstose vykusioje stovykloje Rotary vasara.
iais metais stovyklos projekte dalyvavo 17 Lietuvos Rotary klub? kartu su v. Jono vaik? eimyna ir v. Juozapo eimos namais. ? stovykl? susirinko gausus b?rys stovyklautoj? 23 vaikai i ukrainie?i? ir 37 i lietuvi? eim?. Stovyklos organizatoriai pareng? ?sp?ding? program?, stovyklautojai dalyvavo sportin?se rungtyse, orientacin?se varybose, ygiavo su Vilniaus universiteto ygeivi? klubu, pyn? vainikus, gamino laivus, lank?si Trakuose, dalyvavo rom?nikose maudyn?se.
A?i? Raseini? ,,Rotary klubo nariams, padovanojusiems galimyb? m?s? mokyklos mokiniui patirti nepakartojam? ?sp?di?, teigiam? emocij? ir nauj? draug? atradimo vasar?.
Sandra Maslauskien?

Komentarų nėra