Tradicin? vaik? vasaros stovykla ,,Draugai 2023

Versija spausdinimui

ilt? liepos 10 dienos popiet? ? kaimo turizmo poilsio kompleks? Paluk?io dvaro sodyboje susirinko norintys dalyvauti Neringos oki? studijos vadov?s Neringos lopnien?s organizuojamoje vaik? vasaros stovykloje ,,Draugai 2023. iais metais stovykla kitokia bendra ukrainie?i? ir lietuvi?. I Pab?g?li? pri?mimo centro atvyko ukrainie?i? vaiku?iai. Stovykloje visi isamiau susipaino su Lietuvos ir Ukrainos alimis. Vaiku?iai vis? savait? leido turiningai su nuotykiais, linksmyb?mis, aidimais, rungtyn?mis, diskotekomis, teminiais vakar?liais. Stovykla buvo skirta vaikams, m?gstantiems aktyv? ir turining? poils?. Su jais dirba jaunos, k?rybingos, energingos pedagog?s, vadov?s Neringa ir Renata su pad?j?jomis.
Pirm? stovyklos dien? atvyko Raseini? rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyr?jas Darius Jonaitis, taip pat tyr?ja, bendruomen?s pareig?n? Giedr? Deveikien? su policijos bi?iuliu Amsiu, Mirkli? kaimo bendruomen?s pirminink? Graina Andraitien?. Bendruomen? dalyvauja konkurse ,,Eismo saugumas bendruomen?se 20222023 m. Idalijome V? Lietuvos automobili? keli? direkcijos dovanotus atvaitus.
Pareig?nai vaikus supaindino su policininko profesija, papasakojo daug ?domi? dalyk? apie policininko darb?. Vaikai rankose laik? antrankius, ,,banan?, apsaugines liemenes, tur?jo galimyb? i arti pamatyti tarnybin? ginkl?, ?lip? pas?d?ti policijos automobilyje su policijos pareig?nu.
Planuojama, kad ateinan?iais metais stovykla bus dar ?domesn? ir ?vairesn?.
Graina Andraitien?,
Mirkli? kaimo bendruomen?s
pirminink?

Komentarų nėra