Tradicinis dvira?i? ygis marrutu RaseiniaiDubysa

Versija spausdinimui

Pra?jus? etadien? ? tradicin? susitikim? viet? aiktel? Raseiniuose, Maironio g. 78, prieais parduotuv? Moki-vei, rinkosi dvira?i? ygi? m?g?jai. Suorganizuotas jau 26-asis ygis RaseiniaiDubysa.
Oras pasitaik? gana neblogas, tad susirink?s nemaas dviratinink? b?rys su gera nuotaika vieningai ried?jo senuoju, tikrai nekokybiku dvira?i? taku Dubysos link. ygio organizatoriai Raseini? k?no kult?ros ir sporto centras ir dviratinink? klubas ,,Minam pasisteng?, kad dviratininkai ne tik mint? pedalus, bet ir dalyvaut? tradicin?je loterijoje, kur buvo galima laim?ti du dvira?ius ir kito sporto inventoriaus.
S?kmingai pasiek? Dubysos sl?n? dviratininkai dar pasivar? dvira?i? smiginio ir l?to vaiavimo rungtyse. Smiginio rungtyje tre?i? viet? ikovojo Saulius Mikalauskas, antras liko Dovydas Mazys, nugal?toju tapo Gintaras Jakubauskas. L?to vaiavimo rungtyje tre?ias buvo Elvinas akaitis, antras Vaidas Virilas, o nugal?jo Aurimas Ma?ianskis.
Visi su nekantrumu lauk? loterijos galimyb?s laim?ti du dvira?ius ir kitus prizus. Labiausiai pasisek? Urtei Laurinavi?i?tei ji laim?jo K?no kult?ros ir sporto centro ?steigt? priz? dvirat?. Su dvira?i? klubo ,,Minam ?steigtu dvira?iu ?vyko ?domi istorija. Itraukus laiming? biliet?l? dviratis tur?jo atitekti vienam i dvira?i? klubo vadov?, io prizo steig?jui Vygantui Kil?auskui. Klubo atstovai pasitar? nusprend? ? dvirat? skirti jauniausiai io ygio dalyvei penkiametei Ugnei Jokubauskytei, numynusiai vis? distancij? nuo Raseini? iki Dubysos. Jaunoji dvira?i? myl?toja labai apsidiaug? gavusi i? dovan?. Kiti dvira?i? ygio dalyviai isidalino likus? laim?t? sporto inventori?.
Po auniai ir aktyviai praleisto laiko visi s?kmingai gr?o ? pradin? ygio viet? Raseinius.
Iki kit? susitikim? dvira?i? ygiuose!
Gintautas Bal?aitis

Komentarų nėra