Tradicinis renginys Kaulakiuose

Siųsti Versija spausdinimui

Kaulakių kaimo bendruomenės taryba, įgyvendindama projektą ,,Kaulakių kaimo bendruomenės susitelkimas ir gyvenimo kokybės gerinimas“ pagal priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, organizavo tradicinį renginį ,,Ona – duonos ponia“. Jo tikslas – suaktyvinti įvairaus amžiaus kaimo gyventojų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, skatinti jų kūrybinius ir organizacinius gebėjimus puoselėjant senąsias kaimo tradicijas ir prasmingą laisvalaikio praleidimą.
Ruošdamiesi renginiui jaunimas ir bendruomenės aktyvas rinko duonos patiekalų receptus, kūrė kvietimus, skelbimus, ženkliukus ,,Ramunė“, šventines dekoracijas ir jomis buvo papuoštos renginio aplinka bei palapinė. Joje iš 17 rūšių duonos ir valgių paruošėme parodą ,,Viskas iš duonos“.
Sekmadienio vidurdienį kaimo gyventojai rinkosi Kaulakių viešoje erdvėje į tradicinį renginį ,,Ona – duonos ponia“. Jo vedėjai Aušra Knopkienė ir Kęstutis Klikna pradėjo šventę eilėraščių posmais apie duoną ir jos globėją Oną. Paskui pakvietėme Kaulakiuose gyvenančias penkias Onas ir Onutes. Joms tarėme nuoširdžius sveikinimo žodžius vardadienio proga, į plaukus įsegėme po ramunės žiedą, įteikėme dovanėles, sugiedojome ,,Ilgiausių metų“ ir pakvietėme į Onų ratelį pašokti valso.
Sulaukėme svečių: Raseinių savivaldybės tarybos narės Dianos Kaupaitienės, Raseinių kaimo bendruomenių sąjungos pirmininko Jono Vazgio, Raseinių VVG ,,Raseinių krašto bendrija“ vadovo Vinco Blinstrubo. Jie pasveikino Onas ir visus dalyvius, palinkėjo nuoširdaus bendravimo, kūrybiškumo ir sėkmės vykdant projektus.
Vėliau prie scenos atkeliavo dvi duonos kepimo žinovės – Stasė Grinevičienė ir Regina Naikuvienė. Jos suvaidino improvizaciją ,,Duonos kelionė nuo duonkubilio iki stalo“ ir išėjo kepti duonos.
Paskui klausėmės ansamblio ,,Degule“, vadovaujamo Astos Nikžentaitienės, skambių dainų ir poezijos posmų.
Sugrįžusios kepėjos vaišino šilta duona ir pakvietė prie vaišių stalo pasivaišinti valgiais iš duonos, atsigerti duonos giros, pagamintos ūkininkės Irenos Simonavičienės pagal jos mamos receptą. Paskui vaikams ir ne jiems vyko pramogos: muilo burbulų šou, žaidimų maratonas ,,Išbandyk savo gebėjimus!“ (skutant bulves ir nešant vandenį). Visi aktyvūs pramogų dalyviai gavo po didelį šokoladą, o daugiausia laimėjimų pramogose patyrusiai Onai Kasevičienei atiteko Onos karalienės taurė. Valgių ,,Viskas iš duonos“ parodos dalyviai ir renginio vedėjai apdovanoti padėkos raštais ir suvenyrais.
Paskutiniu renginio momentu į dangų pakilo balionai ,,Už duonos gardumą ir Onų bendrystę!“ Visų  veiduose spindėjo šypsenos ir noras ateityje prasmingai praleisti laisvalaikį, prisimenant kaimo liaudiškas tradicijas.

Elena Pocienė,
Kaulakių kaimo bendruomenės pirmininkė

Komentarų nėra