Tradicinis tryliktasis bendruomeni? baidari? ygis

Versija spausdinimui

Liepa atostog? metas. Itr?kti nors vienai dienai nuo kasdienini? darb? ir r?pes?i? Raseini? rajono bendruomeni? s?junga kartu su Raseini? rajono vietos veiklos grupe (VVG) bendruomeni? pirmininkus ir j? aktyv? pakviet? ? tradicin? jau trylikt?j? baidari? yg?. Tradicija t?siasi, norin?i?j? plaukti susirenka nemaai, arti penkiasdeimt. Tai rodo aktyvumo ir draugikumo pavyzd? b?ti bendruomenie?iais.
Kaimo turizmo sodyboje Rokyn? su gera nuotaika pasitiko Paluk?io kaimo bendruomen?s pirmininkas Romas Rudinskas. Surink?s pirmuosius dalyvius ir laukian?ius pakeliui nuve? ? Lyduv?nus, ten jau lauk? Lyduv?n? kaim? bendruomen?s pirminink? Janina Vileikien?. Ji pakviet? ? bendruomen?s namus, trumpai pristat? savo veikl?, pavaiino kava ir arbata. G?luvos bendruomen?s ir Bendruomeni? s?jungos pirmininkas Jonas Vazgys, kaip visada, i pradi? pasi?l? nusifotografuoti.
iais metais buvo pasirinktas paprastas ir trumpas marrutas Lyduv?naiPakaln?. Prie pradedant plaukim? ygio organizatorius Jonas susirinkusiuosius kviet? susipainti ir prisistatyti, ?teik? paym?jimus. Ir dar kartel? bendra nuotrauka. VVG pirminink? Irena Dapkuvien? palink?jo ramaus, saugaus plaukimo ir ?domiai praleisti laik? plaukiant Dubysos upe. Gerai nusiteik? plaukimo dalyviai usivilko gelb?jimosi liemenes, nuleido baidares ? vanden? ir neami sraunios Dubysos pasileido ? nuotyki? kupin? plaukim?. Nuplauk? kelet? kilometr? ilipome pirmo atokv?pio: pabendrauti, isimaudyti. Ilgai neusibuv? laimingi t?s?me savo yg?. Gera gro?tis Dubysos krantais m?gaujantis saul?s spinduliais, atsigaivinant v?siu up?s vandeniu.
Poilsio sustojus antr?kart buvo nepamirti baidari? ygyje pirm? kart? plaukiantys bendruomeni? dalyviai tradicikai surengtos kriktynos. V?liau vis? m?s? lauk? Katauski? kaimo bendruomen?s aktyvas su bendruomen?s pirmininku Jonu Galinai?iu prieakyje. Jie vaiino k? tik ant lauo ivirtu iupiniu ir kitais skan?stais. Tai buvo galutinis plaukimo takas, ta?iau niekas neskub?jo skirstytis. Visi nuoirdiai bendravo, d?kojo vieni kitiems u turiningai ir ?domiai praleist? laik?. Tikim?s, kad is tradicinis baidari? ygis dar daug met? gyvuos, o nepamirtamos akimirkos ilgai iliks atmintyje.
D?koju Lyduv?n?, Katauski? ir Paluk?io bendruomen?ms, visam aktyvui, vienaip ar kitaip prisid?jusiam prie tradicinio baidari? ygio.

Irena Dapkuvien?,
VVG Raseini? krato bendrija
pirminink?

Komentarų nėra