Tragedija Nemakščių seniūnijoje

Siųsti Versija spausdinimui

Ugnė TIMONYTĖ

Praeitą pirmadienį Viduklės kapinėse palaidotas Viduklės gimnazijos penktokas Mantas. Berniuką praeito penktadienio popietę pražudė besisukąs traktoriaus velenas.

Nelaimė

Pirminiais bylos tyrimo duomenimis, penktadienį Darbo biržos siųstas darbininkas atvyko į Antano Buziaus ūkį Pagojo kaime. Tuo metu ūkininkas su naujuoju savo darbininku bendrauti negalėjęs, nes savo reikalais išskubėjęs į Raseinius, bet paprašęs darbininko truputį luktelti, atseit, netrukus grįšiąs. Tuo metu kitas darbininkas iš surinkimo duobės traukęs srutas, panaudodamas cisterną. Prie traktoriaus prijungtas darbinis velenas suko vakuuminį siurblį.
O tuo pat metu 11-metis Mantukas paprašė į tą pusę važiavusio tėtės pažįstamo, jog jį pamėtėtų iki tėvelio. Berniuką nuo mažumės traukusi technika, tad tikėtina, jog vaikas vylėsi, kad tėtukas duos jam pavairuoti ar panašiai. Vaikas buvęs labai judrus, smalsus, bet ne išdykęs.
Tėvas su sūnumi kurį laiką pavaikščioję po ūkininko fermą, o paskui tėvas nė nepastebėjęs, jog berniukas jau kažkur prašapo.  Netrukus išgirdo stiprų bildesį. Tuo
metu abu vyrai šnekučiavęsi prie kito traktoriaus galo. Metęsi garso pusėn, vyriškiai pamatė tai, ko iki karsto lentos nebepamirš: vaikas buvo įtrauktas į besisukantį veleną, o jo kūnelio dalys  jau buvo išmėtytos dideliu spinduliu. Panašu, jog besisukantis velenas pagavo berniuko striukę ir ėmė vaiką sukti. Jį prieš nelaimę matė atsilapojusį, besiplaikstančiais skverniukais. Kitų nuomone, berniukas ant veleno turėjęs tiesiog užkristi. Gal jis paslydo bebėgdamas?

Ūkininkui skaudu

Antanas Buzius, gražaus pienininkystės ir ekologinio ūkio savininkas, apie įvykusią tragediją negali kalbėti be ašarų, lūžta balsas. Ūkininkas prisipažįsta, jogjaučiasi
labai blogai. Ne dėl to, jog kaltas jaustųsi: „Man labai gaila to vaiko. Pagalvoju, jog geriau jau aš jo vietoje būčiau, nes aš kažkiek jau gyvenau, o tam vaikeliui dar visas gyvenimas turėjo būti priešaky. Aš tada buvau išvykęs į kursus Raseiniuose. Ten bebūnant man ir pranešė apie nelaimę. Sugrįžęs dar viską savo akimis pamačiau… Materialiai padėjau ir padėsiu nelaimės ištiktai šeimai, bet patikėkit, ir man labai gelia. Naktys bemiegės…“ A.Buzius sakosi net šiandien negalįs suprasti, kaip tas vaikeliukas į veleną pateko: „Net norėdamas į jį taip lengvai nepapulsi. Lemtis čia, ar kurį galą…“ Nemakštiškiai, prie kurių miestelio glaudžiasi Pagojo kaimas, sako, jog jiems nuoširdžiai gaila ir A. Buziaus, gero, nuoširdaus, darbštaus ūkininko.

Išėjo pas mamytę

Mantukas augo pas močiutę Antaniną Viduklės geležinkelio stotyje ir, praeitais metais mirus močiutės dukrai, o Mantuko mamai Erikai,jis buvo visas močiutės turtas ir džiaugsmas. Po mamos mirties Mantas liko gyventi su močiute,nors su tėveliu taip pat dažnai matydavosi, gyveno netoliese. Tačiau prieš kurį laiką vaikas nei iš šio, nei iš to imdavo ir visai nevaikiškai prabildavo: girdi, aš noriu numirti, aš labai noriu pas mamytę, nes labai labai jos pasiilgau. Sakydavo: „Močiute, aš tave labai myliu, bet ir mamytės labai pasiilgau“. Nelaimės dieną Mantukas pasiprašė išleidžiamas iš dviejų paskutiniųjų pamokų. Parbėgęs namo, prinešė močiutei malkų, dar kažkuo pasirūpino. Kai žiūri iš tragedijos šešėlio, toks jausmas, jog vaikas labai skubėjo pasitikti savo lemties, paprašė kad jį pavėžėtų iki ūkio pas tėtę.

Persekioja nelaimės

Žuvusiojo Mantuko močiutę Antaniną jau kuris laikas viena po kitos persekioja šiurpios nelaimės. Kaip minėta, vos prieš metus mirė jos dukra, Mantuko motina. Mirė staiga, be jokios ligos. Ryto metą rado lovoje jau sustingusią. Širdelė „užsikirto“. Širdelė iš gyvenimo išsivedė ir dar jauną Antaninosvyrą: ėjo žmogus per kiemą ir suklupo žmonos akyse. Žmona pamanė, jog už kažko užkliuvo ir pargriuvo, išsigando, kad nesusižeistų griūdamas. Deja, tai buvo paskutinis jo nusilenkimas žemei. Paskui į Amžinybę po tragiškos mirties išlydėjo vos 16-kos sulaukusį sūnų Tomą. Palaidojo abu tėvus ir du brolius. Kartu su Antanina gedintys kaimynai sako, jog visos nelaimės, kurios tik jų parapijai paskirtos, pirmiausiai į Antaninos kiemą užsuka. Ir ima manyti, jog ši darbšti, dora, tvarkinga moteris, ko gero, kažkieno karminius įsiskolinimus moka.

Nelaimingas atsitikimas

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pagal pirminę versiją, įvyko nelaimingas atsitikimas. Kol kas nėra žinių, jog traktorius ar jo mechanizmai būtų buvę netvarkingi. Ūkininko teigimu, jo žemės ūkio technika buvo pirkta už Europos Sąjungos paramos lėšas, už pusantro milijono, dalyvaudami ES programose jos prisipirko. Technika buvo nauja, vakarietiška ir nekokybiška tiesiog negalėjo būti. Visi traktoriaus mechanizmai buvo standartiniai, gamykliniai ir bent jau iki šiol atrodė pakankamai saugūs, o tuo labiau nė pagalvoti nebūtų drįsęs, jog tokia technika gali atnešti tokią baisią nelaimę. Nors vėlgi, lyg kažką pasąmonėje nujausdamas, ūkininkas sakosi vis įspėdavęs su technika dirbančius žmones neleisti prie jos vaikų, giežtai drausdavęs atsivežti juos į darbą. „Ir jaunus darbininkuvis ragindavau su technika elgtis atsargiai, neleisdavau skubėti, sakydavau, jog neskubėdami visur suspėsit. Bet juk prie kiekvieno nepastovėsi ir visom nelaimėm už akių neužbėgsi.“
Tuo tarpu patys vidukliškiai atkreipia dėmesį, jog visiškai saugios technikos iš viso nėra, o ką bekalbėt apie besisukančius, judančius mechanizmus, kurie šiaip jau turėtų būti po gaubtais. Ar šiuo atveju gaubtai buvo? „Gaubtų apie 90 proc. traktorininkų nededa, nes kai kitą padargą kabini prie traktoriaus, gaubtą vis reikia nuimti. Nedaug to darbo, vos keturi varžtai, bet dažnas ir tiek atsukti tingi, kad dažnai nereikėtų sukinėti, dirba be gaubto“,- aiškino apie techniką nutuokią vyrai. Negaili žmonės karčių žodžių ir srutas traukusiam traktorininkui, kuris, palikęs besisukančius velenus, kažkur nugvėrinęs, o tai esą nedovanotina. Bet tuo pačiu pripažįsta: jei velenas ką pagavo, to net šalia būdamas nebeišgelbėsi, nes yra didžiulis apsisukimų skaičius. Tačiau, jei prie pavojingo mechanizmo būtų buvęs
suaugęs žmogus, gal jis būtų sulaikęs į mirtį skuodžiantį vaiką? Daugybė „gal“.  Visas nelaimės priežastis nustatys tyrimas. Tačiau Mantukui bet kokie tyrimo rezultatai jau yra bereikšmiai – jis jau pas mamytę.

Komentarų nėra